تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کرونا در افغانستان؛ ثبت هفت رویداد تازه در یک شبانه روز

وزارت صحت‌عامه اعلام کرده‌است که در یک شبانه روز گذشته هفت رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده‌اند.

بربنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت چهار بیمار کووید نزده بهبود یافته‌اند و هیچ بیماری، جان نباخته‌است. 

رویدادهای تازه در ولایت‌های کابل، هرات، هلمند و دایکندی ثبت شده‌اند.

با این آمارها، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در افغانستان ۵۵ هزار و ۸۴۷ تن و شمار جان باخته‌گان به ۲۴۴۹ تن افزایش یافتند. 

از این میان ۴۹ هزار و ۳۶۹ بیمار بهبود یافته‌اند.

کرونا در افغانستان؛ ثبت هفت رویداد تازه در یک شبانه روز

بربنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت چهار بیمار کووید نزده بهبود یافته‌اند و هیچ بیماری، جان نباخته‌است. 

Thumbnail

وزارت صحت‌عامه اعلام کرده‌است که در یک شبانه روز گذشته هفت رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده‌اند.

بربنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت چهار بیمار کووید نزده بهبود یافته‌اند و هیچ بیماری، جان نباخته‌است. 

رویدادهای تازه در ولایت‌های کابل، هرات، هلمند و دایکندی ثبت شده‌اند.

با این آمارها، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در افغانستان ۵۵ هزار و ۸۴۷ تن و شمار جان باخته‌گان به ۲۴۴۹ تن افزایش یافتند. 

از این میان ۴۹ هزار و ۳۶۹ بیمار بهبود یافته‌اند.

هم‌رسانی کنید