Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد کمیته نظارت به هدف بررسی خدمات بهداشتی

وزارت صحت عامه روز پنج‌شنبه در یک نشست خبری گفته است که یک کمیته به هدف نظارت از کیفیت خدمات بهداشتی و بهای دوا در کشور ایجاد شده است.

عبدالباری عمر، معین عرضه خدمات وزارت صحت می‌گوید که این وزارت نظارت از بیمارستان‌های خصوصی را آغاز کرده است و بیمارستان‌های که با معیارهای وزارت صحت برابر نباشد، مسدود خواهد شد.

عبدالباری عمر در این باره گفت: «یک کمیته ملی نظارت ایجاد شده که ازهمه ریاست‌های وزارت صحت در این کمیته عضو استند. کار عملی امروز شروع می‌شود و آنان در ساحه می‌روند و از بیمارستان‌ها و دواخانه‌ها دیدن خواهد کردند.»

درهمین حال، شماری از بیمارداران می‌گویند که بهای دوا در بیشتر بیمارستان‌ها افزایش یافته است و آنان توان خرید دوا را ندارند.

عبدالوهاب آخندزاده، بیماردار، گفت:«قیمت دوا زیاد بلند است، نمی‌توانیم دوا بخریم. باید از دواخانه‌ها نظارت شود تا قیمت‌ها کنترول شود.»

مالکان دواخانه‌ها در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز ادعا می‌کنند که بهای دوا در پی بسته ماندن مرزها در کشور بلند رفته است.

بریالی احمدی، دوا فروش، گفت: «افغانستان تولیدات ندارد، مجبور استیم از کشورهای همسایه د بقیه کشور ها، دوا وارد کنیم، مرز ها بسته است و قیمت ها بالا رفته است.»

این در حالی‌ست که تا کنون ده‌ها بیمارستان و مراکز صحی به علت چالش‌های اقتصادی در کشور بسته شده است و شماری از کارمندان بخش صحت نیز به علت پرداخت نشدن تنخواه شان وظایف شان را ترک کرده اند.

کمیته نظارت به منظور معیاری ساختن خدمات بهداشتی و عرضه دوای با کیفیت ساخته شده است.

ایجاد کمیته نظارت به هدف بررسی خدمات بهداشتی

درهمین حال، شماری از بیمارداران می‌گویند که بهای دوا در بیشتر بیمارستان‌ها افزایش یافته است و آنان توان خرید دوا را ندارند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه روز پنج‌شنبه در یک نشست خبری گفته است که یک کمیته به هدف نظارت از کیفیت خدمات بهداشتی و بهای دوا در کشور ایجاد شده است.

عبدالباری عمر، معین عرضه خدمات وزارت صحت می‌گوید که این وزارت نظارت از بیمارستان‌های خصوصی را آغاز کرده است و بیمارستان‌های که با معیارهای وزارت صحت برابر نباشد، مسدود خواهد شد.

عبدالباری عمر در این باره گفت: «یک کمیته ملی نظارت ایجاد شده که ازهمه ریاست‌های وزارت صحت در این کمیته عضو استند. کار عملی امروز شروع می‌شود و آنان در ساحه می‌روند و از بیمارستان‌ها و دواخانه‌ها دیدن خواهد کردند.»

درهمین حال، شماری از بیمارداران می‌گویند که بهای دوا در بیشتر بیمارستان‌ها افزایش یافته است و آنان توان خرید دوا را ندارند.

عبدالوهاب آخندزاده، بیماردار، گفت:«قیمت دوا زیاد بلند است، نمی‌توانیم دوا بخریم. باید از دواخانه‌ها نظارت شود تا قیمت‌ها کنترول شود.»

مالکان دواخانه‌ها در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز ادعا می‌کنند که بهای دوا در پی بسته ماندن مرزها در کشور بلند رفته است.

بریالی احمدی، دوا فروش، گفت: «افغانستان تولیدات ندارد، مجبور استیم از کشورهای همسایه د بقیه کشور ها، دوا وارد کنیم، مرز ها بسته است و قیمت ها بالا رفته است.»

این در حالی‌ست که تا کنون ده‌ها بیمارستان و مراکز صحی به علت چالش‌های اقتصادی در کشور بسته شده است و شماری از کارمندان بخش صحت نیز به علت پرداخت نشدن تنخواه شان وظایف شان را ترک کرده اند.

کمیته نظارت به منظور معیاری ساختن خدمات بهداشتی و عرضه دوای با کیفیت ساخته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره