Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چالش‌های اقتصادی مرکز درمان زنان و کودکان معتاد در کابل

مسوولان مرکز ترک اعتیاد ۱۵۰ بستر بانوان و کودکان در کابل، می‌گویند که عرضه خدمات به معتادان در این مرکز به علت قطع کمک‌های توسعه‌یی کاهش یافته است.

آنان می‌گویند که ۵۳ بانو و ۲۳ کودک معتاد در حال حاضر در این مرکز زیر درمان استند.

مرسل احمدی، مدیر عمومی روان‌شناسی مرکز ترک اعتیاد ۱۵۰ بستر بانوان و کودکان، گفت: «کودک‌های داریم که همرای مادرشان اکثریت استند و بعضی وقت‌ها ما کودکانی را می‌داشته باشیم که از ساحه برای ما آورد می‌شوند؛ از زیر پل سوخته و از تپه سرای شمالی که پدر و مادر هم همرای شان نمی‌باشد.»

شایسته حکیم، رییس این مرکز، گفت: «مرکز ما قبلا پروژه انکشافی بود و کارمندان ما هم از پروژه انکشافی معاش می‌گرفتند فعلا تمام خدمات ما ضعیف‌تر شده است خدماتی که به مریض‌ها عرضه می‌شود، هم ضعیف شده است مثلا قراردادی میوه نداریم ترکاری باب نداریم کرایه خانه مثلا مشکل داریم.»

رویا، یکی از معتادان در این مرکز، در یازده سالگی به تریاک معتاد شد و سپس به کرستال رو آورده است. او می‌گوید که پدر و مادرش را به علت اعتیاد به مواد مخدر از دست داده است و دو برادر معتادش چند بار وی را پس از ترک مواد مخدر، دوباره به اعتیاد تشویق کرده‌اند.

رویا به طلوع‌نیوز گفت: «نمی‌فهمیدم که این‌طوری آدم معتاد می‌شود که نمی‌توانی این را ترک کنی تا می‌خواستم از چنگ این خلاص شوم از تریاک به کرستال شروع کردم تریاک را که ترک کردم دچار کرستال شدم.»

رویا و شماری دیگر از بانوان معتاد به تازگی از سوی فرماندهی امنیه کابل از بخش‌هایی از پایتخت گردآوری شده‌اند.

رویا افزود: «من نمی‌زنم در فکر آنها استم وقتی آنها می‌زنند به فکر آنها می‌شوم وقتی می‌روم زیر پل دچار می‌شوم که باید دوباره بزنم. خودم را کنترول نمی‌توانم وقتی برادرهایم به این حالت اند من برای چه زندگی کنم.»

مژده، یک معتاد دیگر، گفت: «گرده‌ام درد می‌کرد هرچه داکتر رفتم خوب نشد باز دختر همسایه‌ام گفت از این بزن خوب می‌شوی باز وقتی زدم آلوده شدم»

از سویی‌هم، فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که روند گردآوری معتادان زن و کودک در شهر کابل آغاز شده است.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، می‌گوید که بیش از صد بانوی معتاد را در یک سال پسین از شهر کابل گردآوری کرده‌اند.

آقای زدران گفت: «برای جمع‌آوری ما پلان‌های بسیار خوبی در آینده داریم مردم با ما مشوره خود را شریک می‌کنند و بسیاری مردم خودشان مراجعه می‌کنند و برخی مردم با ما همکاری کردند.»

بربنیاد اطلاعات مسوولان مرکز ترک اعتیاد ۱۵۰ بستر بانوان و کودکان، بیشتر این بانوان بی‌سرپرست و بی‌سرپناه استند. مسوولان ادعا دارند که پرورشگا‌ه‌ها، این کودکان را پس از درمان نمی‌پذیرند و به همین علت آنان دوباره به مواد مخدر رو می‌آورند.

چالش‌های اقتصادی مرکز درمان زنان و کودکان معتاد در کابل

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، می‌گوید که بیش از صد بانوی معتاد را در یک سال پسین از شهر کابل گردآوری کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان مرکز ترک اعتیاد ۱۵۰ بستر بانوان و کودکان در کابل، می‌گویند که عرضه خدمات به معتادان در این مرکز به علت قطع کمک‌های توسعه‌یی کاهش یافته است.

آنان می‌گویند که ۵۳ بانو و ۲۳ کودک معتاد در حال حاضر در این مرکز زیر درمان استند.

مرسل احمدی، مدیر عمومی روان‌شناسی مرکز ترک اعتیاد ۱۵۰ بستر بانوان و کودکان، گفت: «کودک‌های داریم که همرای مادرشان اکثریت استند و بعضی وقت‌ها ما کودکانی را می‌داشته باشیم که از ساحه برای ما آورد می‌شوند؛ از زیر پل سوخته و از تپه سرای شمالی که پدر و مادر هم همرای شان نمی‌باشد.»

شایسته حکیم، رییس این مرکز، گفت: «مرکز ما قبلا پروژه انکشافی بود و کارمندان ما هم از پروژه انکشافی معاش می‌گرفتند فعلا تمام خدمات ما ضعیف‌تر شده است خدماتی که به مریض‌ها عرضه می‌شود، هم ضعیف شده است مثلا قراردادی میوه نداریم ترکاری باب نداریم کرایه خانه مثلا مشکل داریم.»

رویا، یکی از معتادان در این مرکز، در یازده سالگی به تریاک معتاد شد و سپس به کرستال رو آورده است. او می‌گوید که پدر و مادرش را به علت اعتیاد به مواد مخدر از دست داده است و دو برادر معتادش چند بار وی را پس از ترک مواد مخدر، دوباره به اعتیاد تشویق کرده‌اند.

رویا به طلوع‌نیوز گفت: «نمی‌فهمیدم که این‌طوری آدم معتاد می‌شود که نمی‌توانی این را ترک کنی تا می‌خواستم از چنگ این خلاص شوم از تریاک به کرستال شروع کردم تریاک را که ترک کردم دچار کرستال شدم.»

رویا و شماری دیگر از بانوان معتاد به تازگی از سوی فرماندهی امنیه کابل از بخش‌هایی از پایتخت گردآوری شده‌اند.

رویا افزود: «من نمی‌زنم در فکر آنها استم وقتی آنها می‌زنند به فکر آنها می‌شوم وقتی می‌روم زیر پل دچار می‌شوم که باید دوباره بزنم. خودم را کنترول نمی‌توانم وقتی برادرهایم به این حالت اند من برای چه زندگی کنم.»

مژده، یک معتاد دیگر، گفت: «گرده‌ام درد می‌کرد هرچه داکتر رفتم خوب نشد باز دختر همسایه‌ام گفت از این بزن خوب می‌شوی باز وقتی زدم آلوده شدم»

از سویی‌هم، فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که روند گردآوری معتادان زن و کودک در شهر کابل آغاز شده است.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، می‌گوید که بیش از صد بانوی معتاد را در یک سال پسین از شهر کابل گردآوری کرده‌اند.

آقای زدران گفت: «برای جمع‌آوری ما پلان‌های بسیار خوبی در آینده داریم مردم با ما مشوره خود را شریک می‌کنند و بسیاری مردم خودشان مراجعه می‌کنند و برخی مردم با ما همکاری کردند.»

بربنیاد اطلاعات مسوولان مرکز ترک اعتیاد ۱۵۰ بستر بانوان و کودکان، بیشتر این بانوان بی‌سرپرست و بی‌سرپناه استند. مسوولان ادعا دارند که پرورشگا‌ه‌ها، این کودکان را پس از درمان نمی‌پذیرند و به همین علت آنان دوباره به مواد مخدر رو می‌آورند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره