Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آزمون نهایی دانش‌آموختگان رشته پزشکی در کابل گرفته شد

آزمون نهایی دانش‌آموختگان رشته پزشکی امروز (شنبه) با اشتراک ۷هزار تن در دانشکده طب در کابل برگزار شد.

این دانش‌آموختگان از ولایت‌های گوناگون در این آزمون شرکت کرده‌اند.

گل محمد عثمان، رییس شورای طبی افغانستان، می‌گوید که پس از تایید کارشیوه، بانوان نیز اجازه شرکت در این آزمون را بدست خواهند آورد.

آقای عثمان گفت: «نظر به سهولت‌ها این امتحان در دو مرحله گرفته می‌شود مرحله اول پسران است و مرحله دوم برای زنان است.»

احمد شاه شکوهمند، مشاور ارشد تخنیکی شورای طبی افغانستان، می‌گوید: «طرزالعمل که ما از طرف شورای طبی نهایی شده ان‌شاءالله آن را بعد از منظوری توسط مقامات محترم امارت اسلامی افغانستان در مرحله دوم امتحان طبقه اناث گرفته خواهد شد.»

مسوولان اداره ملی امتحانات می‌گویند که نتایج شرکت کنندگان تا یک هفته‌ی دیگر اعلام خواهد شد.

رحمت الله حقانی، معین اداره ملی امتحانات، در این باره گفت: «اداره ملی امتحانات ان‌شاءالله این امتحان را به شفافیت کامل می‌گیرد.»

یما امان، مشاور تخنیکی اداره ملی امتحانات، می‌گوید: «این‌ها امتحان شان شامل ۱۰۶ سوال است نظر به معیار تعیین شده از طرف شورای طبی افغانستان معیار کامیابی شان ۶۰ فیصد حل سوالات است.»

اما دخترانی که از رشته پزشکی فارغ شده‌اند، در این آزمون اشتراک نداشته‌اند.

در همین حال، دانش‌آموختان پسر و دختر در دانشکده طب از امارت اسلامی می‌خواهند که رشته طب را سیاسی نسازد و به دختران نیز اجازه شرکت در این آزمون را داده شود.

کامله، فارغ از رشته پزشکی، به طلوع‌نیوز گفت: «چپن سفید ما را شامل سیاسی بودن نسازند بخاطری‌که ما بیخی جدا از سیاست هستیم بگذارند که ما پیش‌رفت کنیم بگذارند که ما به خواسته‌های خود برسیم.»

رحمت الله، یکی از دانش‌آموختگانی که در این آزمون شرکت کرده، می‌گوید: «نیم قشر جامعه ما است که قشر اناث یا زنانه است از تمام مسوولین و بزرگان امارت خواست ما این است که بخاطر امتحان آنان و طریق دست به کار شوند و از آنان امتحان گرفته شود.»

بربنیاد آمارهای شورای طبی افغانستان، ۱۰هزار تن نام‌های شان را در آزمون نهایی رشته پزشکی ثبت کرده‌اند که از این میان، سه هزار تن آنان بانوان استند.

آزمون نهایی دانش‌آموختگان رشته پزشکی در کابل گرفته شد

مسوولان اداره ملی امتحانات می‌گویند که نتایج شرکت کنندگان تا یک هفته‌ی دیگر اعلام خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

آزمون نهایی دانش‌آموختگان رشته پزشکی امروز (شنبه) با اشتراک ۷هزار تن در دانشکده طب در کابل برگزار شد.

این دانش‌آموختگان از ولایت‌های گوناگون در این آزمون شرکت کرده‌اند.

گل محمد عثمان، رییس شورای طبی افغانستان، می‌گوید که پس از تایید کارشیوه، بانوان نیز اجازه شرکت در این آزمون را بدست خواهند آورد.

آقای عثمان گفت: «نظر به سهولت‌ها این امتحان در دو مرحله گرفته می‌شود مرحله اول پسران است و مرحله دوم برای زنان است.»

احمد شاه شکوهمند، مشاور ارشد تخنیکی شورای طبی افغانستان، می‌گوید: «طرزالعمل که ما از طرف شورای طبی نهایی شده ان‌شاءالله آن را بعد از منظوری توسط مقامات محترم امارت اسلامی افغانستان در مرحله دوم امتحان طبقه اناث گرفته خواهد شد.»

مسوولان اداره ملی امتحانات می‌گویند که نتایج شرکت کنندگان تا یک هفته‌ی دیگر اعلام خواهد شد.

رحمت الله حقانی، معین اداره ملی امتحانات، در این باره گفت: «اداره ملی امتحانات ان‌شاءالله این امتحان را به شفافیت کامل می‌گیرد.»

یما امان، مشاور تخنیکی اداره ملی امتحانات، می‌گوید: «این‌ها امتحان شان شامل ۱۰۶ سوال است نظر به معیار تعیین شده از طرف شورای طبی افغانستان معیار کامیابی شان ۶۰ فیصد حل سوالات است.»

اما دخترانی که از رشته پزشکی فارغ شده‌اند، در این آزمون اشتراک نداشته‌اند.

در همین حال، دانش‌آموختان پسر و دختر در دانشکده طب از امارت اسلامی می‌خواهند که رشته طب را سیاسی نسازد و به دختران نیز اجازه شرکت در این آزمون را داده شود.

کامله، فارغ از رشته پزشکی، به طلوع‌نیوز گفت: «چپن سفید ما را شامل سیاسی بودن نسازند بخاطری‌که ما بیخی جدا از سیاست هستیم بگذارند که ما پیش‌رفت کنیم بگذارند که ما به خواسته‌های خود برسیم.»

رحمت الله، یکی از دانش‌آموختگانی که در این آزمون شرکت کرده، می‌گوید: «نیم قشر جامعه ما است که قشر اناث یا زنانه است از تمام مسوولین و بزرگان امارت خواست ما این است که بخاطر امتحان آنان و طریق دست به کار شوند و از آنان امتحان گرفته شود.»

بربنیاد آمارهای شورای طبی افغانستان، ۱۰هزار تن نام‌های شان را در آزمون نهایی رشته پزشکی ثبت کرده‌اند که از این میان، سه هزار تن آنان بانوان استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره