Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شورای طبی افغانستان: آزمون نهایی پزشکی از بانوان گرفته خواهد شد

مسوولان شورای طبی افغانستان می‌گویند که پس از تصویب طرح این شورا از سوی امارت اسلامی، آزمون نهایی دانشکده‌های پزشکی از بانوان گرفته خواهد شد.

مشاور فنی این شورا می‌گوید که این طرح به امارت اسلامی فرستاده شده است.

احمد شاه شکوهمند، مشاور ارشد تخنیکی شورای طبی افغانستان، گفت: «داکتر صاحب‌های جوان که نو فارغ شدند مجرد که طرزالعمل تصویب شود ما در ظرف دو سه روز یعنی ما آماده از این هستیم که امتحان از آنان بیگیریم.»

فرنوش دانش‌آموخته رشته دندان پزشکی می‌گوید که سال‌ها تحصیل کرده؛ اما محروم ماندن از آزمون نهایی دانشکده‌های پزشکی وی را نگران ساخته است.

فرنوش به طلوع‌نیوز گفت: «اگزیت نه تنها یک امتحان خروجی بود بلکه یک امتحان دخولی برای مسیر‌های بعدی بود به شمول جواز کاری امتحان کدر استادی و امتحان تخصص که اگر چنین امتحانی دایر نشود یا همین امتحان دایر نشود و مشابه این امتحانات دیگر همین‌جا توقف می‌کند تحصیل و پروسه کاری داکتر صاحب‌های که طبقه اناث هستند.»

از سویی‌هم، شورای پزشکی افغانستان برای چهار تن از پزشکانی که در ششمین دور آزمون نهایی دانشکده‌های پزشکی، بیش‌ترین امتیاز را به دست آورده‌اند اجازه فعالیت داده شد.

شماری از این پزشکان از امارت اسلامی می‌خواهند که برای آزمون بانوان بی‌درنگ اقدام کند.

فیروز که مقام نخست را در این آزمون از آن خود کرده، گفت: «خواست من این است که امتحان طبقه اناث بخیر به زودی تاریخ‌ش مشخص شود و امتحان‌شان گرفته شود تا همان زحمات که کشیدن حداقل سرنوشت‌شان معلوم شود.»

غلام مجتبی، یک پزشک دیگر، گفت: «هر چی زودتر و عاجل‌تر فرصت تحصیل برای همه ایجاد شود و هر چی مشکلات که در راه است زودتر حل و فصل گردد تا آنان هم بتوانند تحصیل و تعلیم خود را ادامه داده بتوانند.»

بر بنیاد گفته‌های مسوولان شورای طبی افغانستان در واپسین آزمون، ۳۰ در صد پزشکان پسر کامیاب شدند و تا دو روز آینده می‌توانند جواز‌های فعالیت‌شان را از این شورای به دست آورند.

شورای طبی افغانستان: آزمون نهایی پزشکی از بانوان گرفته خواهد شد

از سویی‌هم، شورای پزشکی افغانستان برای چهار تن از پزشکانی که در ششمین دور آزمون نهایی دانشکده‌های پزشکی، بیش‌ترین امتیاز را به دست آورده‌اند اجازه فعالیت داده شد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان شورای طبی افغانستان می‌گویند که پس از تصویب طرح این شورا از سوی امارت اسلامی، آزمون نهایی دانشکده‌های پزشکی از بانوان گرفته خواهد شد.

مشاور فنی این شورا می‌گوید که این طرح به امارت اسلامی فرستاده شده است.

احمد شاه شکوهمند، مشاور ارشد تخنیکی شورای طبی افغانستان، گفت: «داکتر صاحب‌های جوان که نو فارغ شدند مجرد که طرزالعمل تصویب شود ما در ظرف دو سه روز یعنی ما آماده از این هستیم که امتحان از آنان بیگیریم.»

فرنوش دانش‌آموخته رشته دندان پزشکی می‌گوید که سال‌ها تحصیل کرده؛ اما محروم ماندن از آزمون نهایی دانشکده‌های پزشکی وی را نگران ساخته است.

فرنوش به طلوع‌نیوز گفت: «اگزیت نه تنها یک امتحان خروجی بود بلکه یک امتحان دخولی برای مسیر‌های بعدی بود به شمول جواز کاری امتحان کدر استادی و امتحان تخصص که اگر چنین امتحانی دایر نشود یا همین امتحان دایر نشود و مشابه این امتحانات دیگر همین‌جا توقف می‌کند تحصیل و پروسه کاری داکتر صاحب‌های که طبقه اناث هستند.»

از سویی‌هم، شورای پزشکی افغانستان برای چهار تن از پزشکانی که در ششمین دور آزمون نهایی دانشکده‌های پزشکی، بیش‌ترین امتیاز را به دست آورده‌اند اجازه فعالیت داده شد.

شماری از این پزشکان از امارت اسلامی می‌خواهند که برای آزمون بانوان بی‌درنگ اقدام کند.

فیروز که مقام نخست را در این آزمون از آن خود کرده، گفت: «خواست من این است که امتحان طبقه اناث بخیر به زودی تاریخ‌ش مشخص شود و امتحان‌شان گرفته شود تا همان زحمات که کشیدن حداقل سرنوشت‌شان معلوم شود.»

غلام مجتبی، یک پزشک دیگر، گفت: «هر چی زودتر و عاجل‌تر فرصت تحصیل برای همه ایجاد شود و هر چی مشکلات که در راه است زودتر حل و فصل گردد تا آنان هم بتوانند تحصیل و تعلیم خود را ادامه داده بتوانند.»

بر بنیاد گفته‌های مسوولان شورای طبی افغانستان در واپسین آزمون، ۳۰ در صد پزشکان پسر کامیاب شدند و تا دو روز آینده می‌توانند جواز‌های فعالیت‌شان را از این شورای به دست آورند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره