Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بیماران "هیموفلیا" در کابل: به فکتورهای خون دسترسی نداریم

برخی از بیماران "هیموفلیا" به علت دسترسی نداشتن به فکتورهای خون امروز (یک‌شنبه) در کابل دست به اعتراض زدند.

این بیماران می‌گویند اگر این فکتورها را دریافت نکنند فلج یا سبب مرگ شان خواهد شد.

شماری از این بیماران که از قطع کمک‌های سازمان‌های امدادرسان در بخش صحت نگران استند می‌گویند جهان نباید موضوعات حقوق بشری را سیاسی بسازد.

موسی، بیمار به طلوع‌نیوز گفت: «کمک‌ها نباید سیاسی شود، باید بی‌طرف باشد خواهش ما همین است که ما را کمک کنید ما در فلج شدن روان استیم.»

محمد سمیع، بیمار دیگر گفت: «اگر دولت ما را نمی‌شناسید ما خو بشر استیم. ما انسان استیم پیچکاری نمی‌آید نه فکتور هشت می‌آید نه هفت، نه سیزده. هیچ فکتوری نیست شش ما می‌شود تمام بدن‌ام درد می‌کند.»

بهمن جوان بیست و یک ساله که به هیموفلیا مبتلا است، می‌گوید دسترسی نداشتن به فکتورهای خون سبب شده تا به گونه‌ی درست راه رفته نتواند.

بهمن، بیمار گفت: «از وقتی که فکتورها بند شده ما درد شدیدی می‌کشیم. هردو پاام افگار است، مشکلات اقتصادی هم است توانایی هم نداریم که بخریم از بازار.»

فرهاد، بیمار گفت: «ما دردهای زیادی را تیر کردیم، شب تا صبح بیدار استیم مادرم ما همراه با ما بیدار است بیخی درد و رنج زیادی می‌کشیم.»

از سویی هم، بانک مرکزی خون از کمبود تمام فکتورها خبر می‌دهد و می‌افزاید که بیش از ۹۸ فیصد از این بیماران روبه فلج شدن قرار دارند.

محمد ناصر صادق، ریس بانک خون مرکزی گفت: «احتمال دارد که بین سه هزار تا چهار هزار مریض هیموفلیایی در افغانستان داشته باشیم. نود و هشت فیصد مریض‌ها اختلاطی شدند مشکل فکتور است اگر فکتور نرسد خود به خود معیوب می‌شوند.»

هموفیلیا یک اختلال خونریزی ارثی است که در آن خون به درستی لخته نمی‌شود. شماری از پزشکان می‌گویند که این اختلال می‌تواند منجر به خون‌ریزی خودی شود و تنها راه‌حل آن، فکتور‌های ۸ و ۹ است که گونه‌هایی از پروتین را دارند و سبب توقف خون‌ریزی می‌شود.

بیماران "هیموفلیا" در کابل: به فکتورهای خون دسترسی نداریم

شماری از این بیماران که از قطع کمک‌های سازمان‌های امدادرسان در بخش صحت نگران استند می‌گویند جهان نباید موضوعات حقوق بشری را سیاسی بسازد.

تصویر بندانگشتی

برخی از بیماران "هیموفلیا" به علت دسترسی نداشتن به فکتورهای خون امروز (یک‌شنبه) در کابل دست به اعتراض زدند.

این بیماران می‌گویند اگر این فکتورها را دریافت نکنند فلج یا سبب مرگ شان خواهد شد.

شماری از این بیماران که از قطع کمک‌های سازمان‌های امدادرسان در بخش صحت نگران استند می‌گویند جهان نباید موضوعات حقوق بشری را سیاسی بسازد.

موسی، بیمار به طلوع‌نیوز گفت: «کمک‌ها نباید سیاسی شود، باید بی‌طرف باشد خواهش ما همین است که ما را کمک کنید ما در فلج شدن روان استیم.»

محمد سمیع، بیمار دیگر گفت: «اگر دولت ما را نمی‌شناسید ما خو بشر استیم. ما انسان استیم پیچکاری نمی‌آید نه فکتور هشت می‌آید نه هفت، نه سیزده. هیچ فکتوری نیست شش ما می‌شود تمام بدن‌ام درد می‌کند.»

بهمن جوان بیست و یک ساله که به هیموفلیا مبتلا است، می‌گوید دسترسی نداشتن به فکتورهای خون سبب شده تا به گونه‌ی درست راه رفته نتواند.

بهمن، بیمار گفت: «از وقتی که فکتورها بند شده ما درد شدیدی می‌کشیم. هردو پاام افگار است، مشکلات اقتصادی هم است توانایی هم نداریم که بخریم از بازار.»

فرهاد، بیمار گفت: «ما دردهای زیادی را تیر کردیم، شب تا صبح بیدار استیم مادرم ما همراه با ما بیدار است بیخی درد و رنج زیادی می‌کشیم.»

از سویی هم، بانک مرکزی خون از کمبود تمام فکتورها خبر می‌دهد و می‌افزاید که بیش از ۹۸ فیصد از این بیماران روبه فلج شدن قرار دارند.

محمد ناصر صادق، ریس بانک خون مرکزی گفت: «احتمال دارد که بین سه هزار تا چهار هزار مریض هیموفلیایی در افغانستان داشته باشیم. نود و هشت فیصد مریض‌ها اختلاطی شدند مشکل فکتور است اگر فکتور نرسد خود به خود معیوب می‌شوند.»

هموفیلیا یک اختلال خونریزی ارثی است که در آن خون به درستی لخته نمی‌شود. شماری از پزشکان می‌گویند که این اختلال می‌تواند منجر به خون‌ریزی خودی شود و تنها راه‌حل آن، فکتور‌های ۸ و ۹ است که گونه‌هایی از پروتین را دارند و سبب توقف خون‌ریزی می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره