Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کارزار واکسن پولیو در ۳۳ ولایت آغاز شد

امروز (دوشنبه، ۳ میزان) کارزار واکسیناسیون پولیو بدون ارزگان در سی و سه ولایت کشور آغاز شده است.

شرأفت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه می‌گوید که در این کارزار چهار روزه یازده میلیون کودک واکسن خواهند شد.

سخنگوی وزارت صحت عامه، افزود: «هدف ما در این کمپاین تطبیق واکسین به یازده میلیون کودک است، این کمپاین ۴ روز ادامه خواهد داشت. همین قسم که واکسین پولیو را تطبیق می‌کنیم برای کودکان زیر ۵ سال تابلیت‌های ویتامینA نیز داده می‌شود.»

افغانستان و پاکستان از جمله کشور‌های جهان‌اند که هنوز ویروس فلج کودکان در این کشور‌ها ریشه‌کن نشده است.

از سویی دیگر، شماری از شهروندان کشور از وزارت صحت عامه می‌خواهد که برای ریشه‌کن‌سازی این بیماری در افغانستان، بیش‌تر تلاش کنند.

سید اکبر، باشنده جوزجان، گفت: «در دورترین مناطق و قریه و ولسوالی‌ها باید همکاری شود با داکتر صاحب‌ها.»

بسم الله نصرت، باشنده دیگر جوزجان، می‌گوید: «ما خواهان این هستیم که کمپاین واکسین پولیو در ولسوالی ها مناطق دور دست عملی شود.»

شماری از پزشکان می‌گویند که از بهر ریشه‌کن‌سازی این بیماری از کشور در کنار برگزاری این کارزار‌ها وزارت صحت عامه با نهاد‌های مدد‌رسان بهداشتی باید برای مردم آگاهی‌دهی نیز انجام دهند.

روهید به خبرنگار طلوع‌نیوز، بیان کرد: «توسط علمایی دینی ما خوبتر می‌توانیم که کمپاین خود را ادامه بدهیم و برای مردم خود بگویم که با دو قطره واکسین ما می‌توانیم که تمام اطفال زیر پنج سال از پولیو محو شوند.»

این در حالی است که از آغاز سال روان میلادی تاکنون ۵ رویداد مثبت بیماری پولیو در کشور به ثبت رسیده و بربنیاد آمار‌های وزارت صحت عامه از آغاز سال روان میلادی تاکنون ۳ کازار واکسیناسیون ملی و ۲ کازار فرعی در کشور برگزار شده است.

کارزار واکسن پولیو در ۳۳ ولایت آغاز شد

شرأفت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه می‌گوید که در این کارزار چهار روزه یازده میلیون کودک واکسن خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

امروز (دوشنبه، ۳ میزان) کارزار واکسیناسیون پولیو بدون ارزگان در سی و سه ولایت کشور آغاز شده است.

شرأفت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه می‌گوید که در این کارزار چهار روزه یازده میلیون کودک واکسن خواهند شد.

سخنگوی وزارت صحت عامه، افزود: «هدف ما در این کمپاین تطبیق واکسین به یازده میلیون کودک است، این کمپاین ۴ روز ادامه خواهد داشت. همین قسم که واکسین پولیو را تطبیق می‌کنیم برای کودکان زیر ۵ سال تابلیت‌های ویتامینA نیز داده می‌شود.»

افغانستان و پاکستان از جمله کشور‌های جهان‌اند که هنوز ویروس فلج کودکان در این کشور‌ها ریشه‌کن نشده است.

از سویی دیگر، شماری از شهروندان کشور از وزارت صحت عامه می‌خواهد که برای ریشه‌کن‌سازی این بیماری در افغانستان، بیش‌تر تلاش کنند.

سید اکبر، باشنده جوزجان، گفت: «در دورترین مناطق و قریه و ولسوالی‌ها باید همکاری شود با داکتر صاحب‌ها.»

بسم الله نصرت، باشنده دیگر جوزجان، می‌گوید: «ما خواهان این هستیم که کمپاین واکسین پولیو در ولسوالی ها مناطق دور دست عملی شود.»

شماری از پزشکان می‌گویند که از بهر ریشه‌کن‌سازی این بیماری از کشور در کنار برگزاری این کارزار‌ها وزارت صحت عامه با نهاد‌های مدد‌رسان بهداشتی باید برای مردم آگاهی‌دهی نیز انجام دهند.

روهید به خبرنگار طلوع‌نیوز، بیان کرد: «توسط علمایی دینی ما خوبتر می‌توانیم که کمپاین خود را ادامه بدهیم و برای مردم خود بگویم که با دو قطره واکسین ما می‌توانیم که تمام اطفال زیر پنج سال از پولیو محو شوند.»

این در حالی است که از آغاز سال روان میلادی تاکنون ۵ رویداد مثبت بیماری پولیو در کشور به ثبت رسیده و بربنیاد آمار‌های وزارت صحت عامه از آغاز سال روان میلادی تاکنون ۳ کازار واکسیناسیون ملی و ۲ کازار فرعی در کشور برگزار شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره