Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت صحت: کودکان زیر ده سال در شرق کشور واکسین پولیو می‌شوند

واپسین کارزار واکسیناسیون فلج کودکان یا پولیو در سال روان میلادی در ۲۱ ولایت کشور آغاز شده است.

وزارت صحت عامه اعلام کرده است که در این کارزار که در ولایت‌های شرقی از بیست‌وسوم دسامبر و در دیگر ولایت‌ها از بیست‌وپنجم دسامبر آغاز شده، نزدیک به ۹ میلیون کودک واکسین می‌شوند.

وزارت صحت عامه تصمیم گرفته است تا در این کارزار کودکان زیر ده سال را نیز در دست‌کم ۴۲ ولسوالی شرقی کشور واکسین ‌کند.

شرافت زمان امرخیل سخنگوی وزارت صحت در باره این کارزار به طلوع‌نیوز گفت: «البته در زون شرق کشور در ۴۲‌ ولسوالی که این کمپاین در ۲۳ دسامبر شروع شده تا ۲۹ دسامبر ادامه خواهد یافت. هدف ما این است که بتوانیم در حوزه شرق و دیگر ولایت‌های کشور از این بیماری جلوگیری کنیم. از بهر تدابیر احتیاطی، واکسین را در آن‌جا شش روزه هم کردیم و کودکان زیر ‌ده سال هم واکسین می‌کنیم.»

روحید پزشک به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «مصوونیت بیشترش را دارد بخاطری‌که انتی بادی در وجود طفل تولید می‌شود و نمی‌گذارد که همین پولیو داخل بدن شود.»

در همین حال، کارکنان بخش پولیوی وزارت صحت عامه نزد خانواده‌ها در کابل می‌روند تا واکسین پولیو را بر کودکان زیر پنج سال تطبیق می‌کنند.

مهناز واکسیناتور به طلوع‌نیوز گفت: «با واکنش‌های مختلف مواجه می‌شویم، بعضی‌ها رد می‌کنند، بعضی‌ها رفتار زشت می‌کنند؛ اما از مردم عزیز خود خواهش‌مندانه این تقاضا را داریم که در این بخش جدی باشند، طفلک‌های خود را خاطر واکسین پولیو بیاورند.»

روح الله ابراهیمی واکسیناتور دیگر گفت: «مهاجرین هم در حال آمدن از پاکستان به افغانستان است، پس ببینید افغانستان در خطر است. از تمام فامیل‌های محترم خواهش می‌کنیم که واکسین پولیو را ارزش بدهند.»

شماری از شهروندان از وزارت صحت عامه می‌خواهند تا کارزارهای واکسیناسیون فلج کودکان را به‌گونه‌ی دوامدار ادامه دهد.

افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز بیماری پولیو در آن‌ها ریشه‌کن نشده است.

واپسین کارزار واکسیناسوین فلج کودکان در ۲۰۲۳ در حالی‌ راه‌اندازی شده که از این سال تا اکنون شش رویداد مثبت فلج در ولایت ننگرهار به ثبت رسیده است.

وزارت صحت: کودکان زیر ده سال در شرق کشور واکسین پولیو می‌شوند

وزارت صحت عامه اعلام کرده که در این کارزار که در ولایت‌های شرقی از ۲۳ و در دیگر ولایت‌ها از ۲۵ دسامبر آغاز شده، نزدیک به ۹ میلیون کودک واکسین می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

واپسین کارزار واکسیناسیون فلج کودکان یا پولیو در سال روان میلادی در ۲۱ ولایت کشور آغاز شده است.

وزارت صحت عامه اعلام کرده است که در این کارزار که در ولایت‌های شرقی از بیست‌وسوم دسامبر و در دیگر ولایت‌ها از بیست‌وپنجم دسامبر آغاز شده، نزدیک به ۹ میلیون کودک واکسین می‌شوند.

وزارت صحت عامه تصمیم گرفته است تا در این کارزار کودکان زیر ده سال را نیز در دست‌کم ۴۲ ولسوالی شرقی کشور واکسین ‌کند.

شرافت زمان امرخیل سخنگوی وزارت صحت در باره این کارزار به طلوع‌نیوز گفت: «البته در زون شرق کشور در ۴۲‌ ولسوالی که این کمپاین در ۲۳ دسامبر شروع شده تا ۲۹ دسامبر ادامه خواهد یافت. هدف ما این است که بتوانیم در حوزه شرق و دیگر ولایت‌های کشور از این بیماری جلوگیری کنیم. از بهر تدابیر احتیاطی، واکسین را در آن‌جا شش روزه هم کردیم و کودکان زیر ‌ده سال هم واکسین می‌کنیم.»

روحید پزشک به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «مصوونیت بیشترش را دارد بخاطری‌که انتی بادی در وجود طفل تولید می‌شود و نمی‌گذارد که همین پولیو داخل بدن شود.»

در همین حال، کارکنان بخش پولیوی وزارت صحت عامه نزد خانواده‌ها در کابل می‌روند تا واکسین پولیو را بر کودکان زیر پنج سال تطبیق می‌کنند.

مهناز واکسیناتور به طلوع‌نیوز گفت: «با واکنش‌های مختلف مواجه می‌شویم، بعضی‌ها رد می‌کنند، بعضی‌ها رفتار زشت می‌کنند؛ اما از مردم عزیز خود خواهش‌مندانه این تقاضا را داریم که در این بخش جدی باشند، طفلک‌های خود را خاطر واکسین پولیو بیاورند.»

روح الله ابراهیمی واکسیناتور دیگر گفت: «مهاجرین هم در حال آمدن از پاکستان به افغانستان است، پس ببینید افغانستان در خطر است. از تمام فامیل‌های محترم خواهش می‌کنیم که واکسین پولیو را ارزش بدهند.»

شماری از شهروندان از وزارت صحت عامه می‌خواهند تا کارزارهای واکسیناسیون فلج کودکان را به‌گونه‌ی دوامدار ادامه دهد.

افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز بیماری پولیو در آن‌ها ریشه‌کن نشده است.

واپسین کارزار واکسیناسوین فلج کودکان در ۲۰۲۳ در حالی‌ راه‌اندازی شده که از این سال تا اکنون شش رویداد مثبت فلج در ولایت ننگرهار به ثبت رسیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره