تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی‌ها از بی‌پروایی در برابر ویروس کرونا در افغانستان

رییس انجمن پزشکی اسلامی افغانستان، می گوید که اگر بیشتر از این در عملی سازی راهکارهای بهداشتی برای جلوگیری از ویروس کرونا بی پروایی شود این ویروس افغانستان را با فاجعه رو به رو خواهد ساخت.

رییس این انجمن می گوید که حکومت در مدیریت ویروس کرونا در کشور ناتوان بوده است و در عملی سازی برنامه های پیش گیری این ویروس ناکام است.

سید خال راشد، رییس انجمن پزشکی اسلامی افغانستان گفت: «حکومت هم برای این عکس العمل شدید نداشت و تدابیر نگرفت و اکنون هم بسیار سطی گرفته شده است مردم همدیگر را بغل می کنند. تنها مساله دست دادن نیست و این نگران کننده است و من فکر می کنم که خدای نخواسته بار دیگر به مرحله اوج برنگردیم.»

در همین حال با آن که حکومت از برداشتن محدودیت های گشت و گذار شهروندان از بهر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا چیزی نگفته است اما رفت و آمد در شهرها به گونه عادی برگشته است و رستورانت ها و پارک ها باز شده اند.

عبدالفتاح هاشمی، مالک یک رستورانت در کابل گفت: «بحران قرنطین تمام رستورانت ها را با مشکل جدی رو به رو ساخت و ما بعد از قرنطین فعالیت خود را از سر گرفتیم.»

ارغوان بهزاد، کارمند یک رستورانت در کابل نیز افزود: «تمام جای باز است. قرنطین نیست. رستورانت ها، تفریح گاه ها، پارک ها کل شان باز استند و مساله قرنطین در مکتب و پوهنتو مانده.»

با آن که وزارت صحت عامه از کاهش در شمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور خبر داده است، اما شهروندان کشور می گویند که اعتماد شان را به شفاخانه های دولتی از دست داده اند و کسی برای آزمایش و یا درمان به شفاخانه های دولتی نمی روند.

وحیدالله، باشنده کابل گفت: «در خانه های مردم کرونا افزایش یافته. مردم به شفاخانه ها نمی روند و خود را در خانه قرنطین می کنند.»

در یک شبانه روز گذشته ۲۸۱ رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده اند و شمار رویدادهای تایید شده این ویروس در کشور بیش از سی و چهار هزار اعلام شده است.

نگرانی‌ها از بی‌پروایی در برابر ویروس کرونا در افغانستان

در حالی که ویروس کرونا هنوز در سراسر کشور در گردش است رستورانت ها و پارک های تفریحی و فروشگاه ها باز شده اند.

Thumbnail

رییس انجمن پزشکی اسلامی افغانستان، می گوید که اگر بیشتر از این در عملی سازی راهکارهای بهداشتی برای جلوگیری از ویروس کرونا بی پروایی شود این ویروس افغانستان را با فاجعه رو به رو خواهد ساخت.

رییس این انجمن می گوید که حکومت در مدیریت ویروس کرونا در کشور ناتوان بوده است و در عملی سازی برنامه های پیش گیری این ویروس ناکام است.

سید خال راشد، رییس انجمن پزشکی اسلامی افغانستان گفت: «حکومت هم برای این عکس العمل شدید نداشت و تدابیر نگرفت و اکنون هم بسیار سطی گرفته شده است مردم همدیگر را بغل می کنند. تنها مساله دست دادن نیست و این نگران کننده است و من فکر می کنم که خدای نخواسته بار دیگر به مرحله اوج برنگردیم.»

در همین حال با آن که حکومت از برداشتن محدودیت های گشت و گذار شهروندان از بهر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا چیزی نگفته است اما رفت و آمد در شهرها به گونه عادی برگشته است و رستورانت ها و پارک ها باز شده اند.

عبدالفتاح هاشمی، مالک یک رستورانت در کابل گفت: «بحران قرنطین تمام رستورانت ها را با مشکل جدی رو به رو ساخت و ما بعد از قرنطین فعالیت خود را از سر گرفتیم.»

ارغوان بهزاد، کارمند یک رستورانت در کابل نیز افزود: «تمام جای باز است. قرنطین نیست. رستورانت ها، تفریح گاه ها، پارک ها کل شان باز استند و مساله قرنطین در مکتب و پوهنتو مانده.»

با آن که وزارت صحت عامه از کاهش در شمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور خبر داده است، اما شهروندان کشور می گویند که اعتماد شان را به شفاخانه های دولتی از دست داده اند و کسی برای آزمایش و یا درمان به شفاخانه های دولتی نمی روند.

وحیدالله، باشنده کابل گفت: «در خانه های مردم کرونا افزایش یافته. مردم به شفاخانه ها نمی روند و خود را در خانه قرنطین می کنند.»

در یک شبانه روز گذشته ۲۸۱ رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده اند و شمار رویدادهای تایید شده این ویروس در کشور بیش از سی و چهار هزار اعلام شده است.

هم‌رسانی کنید