تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت صحت: شیوع ویروس کرونا در افغانستان سیرصعودی دارد

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان سیر صعودی دارد و کابل در صدر ولایت‌هایی قرار دارد که بیشترین رویدادهای ویروس کرونا در آن ثبت شده‌است.

بربنیاد آمارهای وزارت صحت‌عامه، رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان به ۱۳۵۱افزایش یافته‌است و در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۶رویداد مثبت تازه در دوازده ولایت کشور ثبت شده‌اند.

بیشترین این رویدادها در ولایت‌های کندهار، بلخ، کابل، تخار، ننگرهار، پنجشیر و هرات بوده‌اند.

نظام‌الدین جلیل، رییس شفاخانه‌های کابل در این باره گفت: «هنوز هم ارقام سیر صعودی خودرا دارد و نسبت به هفته‌های گذشته افزایش پیدا کرده‌است. همچنان ولایت کابل که در کته‌گوری دوم بود فعلأ در کته‌گوری اول است.»

در همین حال، مسؤولان شفاخانۀ افغان جاپان در کابل می‌گویند که یک بیمار مشکوک به داشتن ویروس کرونا امروز پیش از روشن شدن نتیجه آزمایشش در این شفاخانه جان باخت.

محمد خان هدایت، پزشک در شفاخانۀ افغان جاپان می‌گوید که هم‌اکنون ۱۸بیمار کووید نزده در این شفاخانه در تجرید به‌سر می‌برند: «بخاطر این‌‎که منابع ضایع نشود و مستحقین به سرعت تشخیص و تداوی شوند، خواهش من از مردم این است که بخاطر تست‌هایی که ضرورت نیست به شفاخانه مراجعه نکنند.»

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که مرکزهای سیار نمونه‌گیری از افراد مشکوک در بیش از بیست ناحیه کابل کار می‌کنند.

مکتب رابعه بلخی در غرب کابل یکی از این مرکزها است. پزشکانی که در این مکتب برای شناسایی افراد مشکوک کار می‌کنند می‌گویند که در ده روز کاری شان تنها یک تن برای نمونه گیری به این مکتب آمده‌است.

اسلام‌الدین، یکی از این پزشکان گفت: «ما سوال‌هایی از مراجعه‌کننده‌گان می‌کنیم و اگر مطمین شویم که احتمال دارد کرونا دارند، از آن‌ها سمپل می‌گیریم. تیم ماه شش نفر است.»

شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کابل به ۴۵۸ افزایش یافته‌است؛ یعنی صد رویداد بیشتر از ولایت هرات.

بیماری کووید نزده تاکنون چهل و دو قربانی گرفته‌است و ۱۸۰ بیمار هم بهبود یافته اند.

وزارت صحت: شیوع ویروس کرونا در افغانستان سیرصعودی دارد

بربنیاد آمارهای وزارت صحت‌عامه، رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان به ۱۳۵۱ افزایش یافته‌است.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان سیر صعودی دارد و کابل در صدر ولایت‌هایی قرار دارد که بیشترین رویدادهای ویروس کرونا در آن ثبت شده‌است.

بربنیاد آمارهای وزارت صحت‌عامه، رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان به ۱۳۵۱افزایش یافته‌است و در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۶رویداد مثبت تازه در دوازده ولایت کشور ثبت شده‌اند.

بیشترین این رویدادها در ولایت‌های کندهار، بلخ، کابل، تخار، ننگرهار، پنجشیر و هرات بوده‌اند.

نظام‌الدین جلیل، رییس شفاخانه‌های کابل در این باره گفت: «هنوز هم ارقام سیر صعودی خودرا دارد و نسبت به هفته‌های گذشته افزایش پیدا کرده‌است. همچنان ولایت کابل که در کته‌گوری دوم بود فعلأ در کته‌گوری اول است.»

در همین حال، مسؤولان شفاخانۀ افغان جاپان در کابل می‌گویند که یک بیمار مشکوک به داشتن ویروس کرونا امروز پیش از روشن شدن نتیجه آزمایشش در این شفاخانه جان باخت.

محمد خان هدایت، پزشک در شفاخانۀ افغان جاپان می‌گوید که هم‌اکنون ۱۸بیمار کووید نزده در این شفاخانه در تجرید به‌سر می‌برند: «بخاطر این‌‎که منابع ضایع نشود و مستحقین به سرعت تشخیص و تداوی شوند، خواهش من از مردم این است که بخاطر تست‌هایی که ضرورت نیست به شفاخانه مراجعه نکنند.»

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که مرکزهای سیار نمونه‌گیری از افراد مشکوک در بیش از بیست ناحیه کابل کار می‌کنند.

مکتب رابعه بلخی در غرب کابل یکی از این مرکزها است. پزشکانی که در این مکتب برای شناسایی افراد مشکوک کار می‌کنند می‌گویند که در ده روز کاری شان تنها یک تن برای نمونه گیری به این مکتب آمده‌است.

اسلام‌الدین، یکی از این پزشکان گفت: «ما سوال‌هایی از مراجعه‌کننده‌گان می‌کنیم و اگر مطمین شویم که احتمال دارد کرونا دارند، از آن‌ها سمپل می‌گیریم. تیم ماه شش نفر است.»

شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کابل به ۴۵۸ افزایش یافته‌است؛ یعنی صد رویداد بیشتر از ولایت هرات.

بیماری کووید نزده تاکنون چهل و دو قربانی گرفته‌است و ۱۸۰ بیمار هم بهبود یافته اند.

هم‌رسانی کنید