تازه‌ترین خبرها
محور

محور: بسته ماند مراکز ثبت نام های انتخابات در کندز

 ۱۲۰ مرکز ثبت نام های انتخابات در کندز بسته استند.
 
کمیسیون انتخابات در کندز می گوید که  بیشتر از ۲۲۰ مرکز ثبت نام ها دراین ولایت در نظر گرفته شده بودند که به علت نا امنی بیشتر از ۱۲۰ مرکز این در سراسر کندز بسته استند که باعث نگرانی کاندیدان احتمالی شده است.
 
او می افزاید که ازاین میان در سه ولسوالی این ولایت هیچ مرکز باز نیست.
 
دراین برنامه گرداننده صدف امیری با یوسف رشید، رییس اجراییه بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، بحث کرده است. 

محور

محور: بسته ماند مراکز ثبت نام های انتخابات در کندز

 ۱۲۰ مرکز ثبت نام های انتخابات در کندز بسته استند.
 
کمیسیون انتخابات در کندز می گوید که  بیشتر از ۲۲۰ مرکز ثبت نام ها دراین ولایت در نظر گرفته شده بودند که به علت نا امنی بیشتر از ۱۲۰ مرکز این در سراسر کندز بسته استند که باعث نگرانی کاندیدان احتمالی شده است.
 
او می افزاید که ازاین میان در سه ولسوالی این ولایت هیچ مرکز باز نیست.
 
دراین برنامه گرداننده صدف امیری با یوسف رشید، رییس اجراییه بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews