Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قهرمانی تیم زیر نزده سال افغانستان در برابر سریلانکا

تیم ملی کریکت زیر نزده سال افغانستان قهرمان "رشته بازی‌های یک‌روزه بین‌المللی" در برابر تیم سریلانکا شد.

مسوولان در بورد کریکت افغانستان می‌گویند که تیم زیر نزده سال شب گذشته حریف‌اش را با تفاوت شش ویکت شکست داد.

این بازی در شهر ابوظبی امارات متحده‌ عربی برگزار شد.

در این دیدار، تاس بازی را بازیکنان افغانستان بدست آوردند؛ اما از تیم حریف دعوت به توپ‌زنی کردند.

تیم سریلانکا با از دست دادن تمامی ویکت‌ها، ۱۶۲ دوش را هدف تعیین کردند که بازیکنان زیر نزده سال کشور در آور سی‌وسوم با از دست دادن چهار ویکت، هدف داده شده را عبور کردند. 

در بخش توپ‌اندازی، فریدون داوودزی، کامران هوتک و یماعرب بیش‌ترین ویکت را به سود افغانستان رقم زدند.

این در حالی‌ست که در نخستین بازی این رشته بازی‌ها، افغانستان با تفاوت ۵۰ دوش در برابر سریلانکا پیروز شده بودند.

پیش از این، بازیکنان تیم زیر نزده سال کشور در رقابت‌های سه جانبه ۲۰ آوره بین‌المللی در برابر تیم‌های بنگلادیش و سریلانکا نیز به میدان رفته بودند.

قهرمانی تیم زیر نزده سال افغانستان در برابر سریلانکا

در بخش توپ‌اندازی، فریدون داوودزی، کامران هوتک و یماعرب بیش‌ترین ویکت را به سود افغانستان رقم زدند.

تصویر بندانگشتی

تیم ملی کریکت زیر نزده سال افغانستان قهرمان "رشته بازی‌های یک‌روزه بین‌المللی" در برابر تیم سریلانکا شد.

مسوولان در بورد کریکت افغانستان می‌گویند که تیم زیر نزده سال شب گذشته حریف‌اش را با تفاوت شش ویکت شکست داد.

این بازی در شهر ابوظبی امارات متحده‌ عربی برگزار شد.

در این دیدار، تاس بازی را بازیکنان افغانستان بدست آوردند؛ اما از تیم حریف دعوت به توپ‌زنی کردند.

تیم سریلانکا با از دست دادن تمامی ویکت‌ها، ۱۶۲ دوش را هدف تعیین کردند که بازیکنان زیر نزده سال کشور در آور سی‌وسوم با از دست دادن چهار ویکت، هدف داده شده را عبور کردند. 

در بخش توپ‌اندازی، فریدون داوودزی، کامران هوتک و یماعرب بیش‌ترین ویکت را به سود افغانستان رقم زدند.

این در حالی‌ست که در نخستین بازی این رشته بازی‌ها، افغانستان با تفاوت ۵۰ دوش در برابر سریلانکا پیروز شده بودند.

پیش از این، بازیکنان تیم زیر نزده سال کشور در رقابت‌های سه جانبه ۲۰ آوره بین‌المللی در برابر تیم‌های بنگلادیش و سریلانکا نیز به میدان رفته بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره