Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تیم گجرات با تفاوت ۷ ویکت تیم حیدرآباد را شکست داد

تیم کریکت گجرات در ادامه رقابت‌های لیگ‌برتر کریکت هند با تفاوت هفت ویکت سن‌رایزرحیدرآباد را شکست داد.

بازی‌کنان کریکت افغانستان چون راشد خان آرمان، نوراحمد لکنوال و عظمت‌الله عمرزی، در قالب تیم گجرات سه ویکت به سود تیم شان برابر سن رایزرحیدرآباد به دست آوردند.

در این رقابت‌ها نخست بازی را کریکت‌بازان سن‌رایزرحیدرآباد در بخش توپ‌زنی برابر گجرات آغاز کردند و با از دست دادن هشت بازیکن در ۲۰آور بازی برای تیم مقابل ۱۶۳ دوش هدف تعیین کردند و به توپ‌زنی خود پایان دادند.

بازیکنان گجرات در دور دوم این رقابت با از دست دادن تنها سه بازیکن در آور بیستم هدف داده شده‌ی سن‌رایزرحیدرآباد را پوره کردند و سرانجام این بازی را با تفاوت ۷ ویکت پیروز شدند.

هفدهمین دور لیگ‌برتر کریکت هند با شرکت هشت بازیکن افغانستان از چندی به این‌سو آغاز شده است.

تیم گجرات با تفاوت ۷ ویکت تیم حیدرآباد را شکست داد

هفدهمین دور لیگ‌برتر کریکت هند با شرکت هشت بازیکن افغانستان از چندی به این‌سو آغاز شده است.

تصویر بندانگشتی

تیم کریکت گجرات در ادامه رقابت‌های لیگ‌برتر کریکت هند با تفاوت هفت ویکت سن‌رایزرحیدرآباد را شکست داد.

بازی‌کنان کریکت افغانستان چون راشد خان آرمان، نوراحمد لکنوال و عظمت‌الله عمرزی، در قالب تیم گجرات سه ویکت به سود تیم شان برابر سن رایزرحیدرآباد به دست آوردند.

در این رقابت‌ها نخست بازی را کریکت‌بازان سن‌رایزرحیدرآباد در بخش توپ‌زنی برابر گجرات آغاز کردند و با از دست دادن هشت بازیکن در ۲۰آور بازی برای تیم مقابل ۱۶۳ دوش هدف تعیین کردند و به توپ‌زنی خود پایان دادند.

بازیکنان گجرات در دور دوم این رقابت با از دست دادن تنها سه بازیکن در آور بیستم هدف داده شده‌ی سن‌رایزرحیدرآباد را پوره کردند و سرانجام این بازی را با تفاوت ۷ ویکت پیروز شدند.

هفدهمین دور لیگ‌برتر کریکت هند با شرکت هشت بازیکن افغانستان از چندی به این‌سو آغاز شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره