Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازمحمد مبارز حریف فرانسوی خود را شکست داد

بازمحمد مبارز ورزش‌کار مبارزات آزاد افغانستان شب گذشته (یک‌شنبه، ۱۲ حمل) حریف فرانسوی خود را با تفاوت امتیاز داوران شکست داد.

رقابت مبارز و حریف فرانسوی او جوهان در سازمان"M2MMA" شهر پوکت تایلند، برگزار شد که در نهایت مبارز پس از سه روند رقابت، با تفاوت امتیاز مؤفق به شکست حریف فرانسوی خود شد.

این مبارزه در وزن ۷۴ کیلوگرام در سه روند پنج‌دقیقه‌یی میان باز محمد مبارز و حریف فرانسوی او به همراه شده بود.

باز محمد مبارز با این برتری کارنامه‌های پیروزی اش را در رقابت‌های مبارزات آزاد مقابل حریفان به شمار دوازده رساند.

بازمحمد مبارز حریف فرانسوی خود را شکست داد

این مبارزه در وزن ۷۴ کیلوگرام در سه روند پنج‌دقیقه‌یی میان باز محمد مبارز و حریف فرانسوی او به همراه شده بود.

تصویر بندانگشتی

بازمحمد مبارز ورزش‌کار مبارزات آزاد افغانستان شب گذشته (یک‌شنبه، ۱۲ حمل) حریف فرانسوی خود را با تفاوت امتیاز داوران شکست داد.

رقابت مبارز و حریف فرانسوی او جوهان در سازمان"M2MMA" شهر پوکت تایلند، برگزار شد که در نهایت مبارز پس از سه روند رقابت، با تفاوت امتیاز مؤفق به شکست حریف فرانسوی خود شد.

این مبارزه در وزن ۷۴ کیلوگرام در سه روند پنج‌دقیقه‌یی میان باز محمد مبارز و حریف فرانسوی او به همراه شده بود.

باز محمد مبارز با این برتری کارنامه‌های پیروزی اش را در رقابت‌های مبارزات آزاد مقابل حریفان به شمار دوازده رساند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره