تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اظهارات رییس کمیته گزینش بورد کرکت دربارۀ کاپیتان تیم ملی

دولت‌خان احمدزی، رییس کمیته گزینش بورد کرکت افغانستان روز سه‌شنبه (۱۷ ثور) در گفتگو با رسانه‌های هندی از تصمیم دربارۀ حذف اصغرافغان از سمت کاپیتان و جاگزینی گلبدین نائب به صفت کاپیتان تیم، دفاع کرد و این اقدام را گام مثبت برای آیندۀ کرکت کشور، عنوان کرد.

او در این باره گفت: «اعضای تیم به شمول، راشد و نبی اکنون از تصمیم خرسند هستند. وی (گلبدین) یک بازیکن تازه نیست و بیش از ۱۷ سال است که بازی می‌کند و تجربۀ کاپیتانی زیر ۱۹ سال را نیز دارد.»

کمیته گزینش بورد کرکت، برای بازی‌های یک روزه محمدنبی، برای بازی‌های ۲۰ آوره، راشدخان و رحمت‌شاه را به عنوان کاپیتان بازی‌های تست، انتخاب کرده‌است.

در واکنش به این تصمیم، نبی، و راشد اعتراض‌های شان را به صورت آشکار اظهار کرده بود.

اما آقای احمدزی دراین باره گفت: «ما می‌دانیم که درشرایط کنونی برنده شدن در جام جهانی ۲۰۱۹ تحت رهبری اصغر یا هر کسی دیگری که مسؤول باشد، مشکل است. ما این تصمیم را نه تنها دربارۀ این جام گرفته‌ایم، بل ما دربارۀ سال ۲۰۲۳، فکر کرده‌ایم.»

او افزود که در نخست اعضای تیم کرکت فکر می‎کردند که این تصمیم به سود تیم نیست، اما بعدأ فهمیدن که تصمیم به سود تیم گرفته شده‎است.

پیش از این، اصغرافغان به صفت کاپیتان تیم کرکت در تمامی بازی‌ها تیم را رهبری می‌کرد اما، اکنون گلبدین نائب تیم ملی کرکت افغانستان را در بازی‌های جام جهانی یک روزه انگلستان، رهبری خواهد کرد.

آقای احمدزی دربارۀ برگشت حمید حسن نیز گفت که اقای حسن در ترکیب تیم ملی برگشته و او یک توپ اندازی خوب برای افغانستان بوده‌است.

اظهارات رییس کمیته گزینش بورد کرکت دربارۀ کاپیتان تیم ملی

ماه گذشته، کمیتۀ گزینش بورد کرکت کشور برای بازی‌های تیم ملی کرکت، کاپیتان‌های تازه انتخاب کرد که با واکنش‌های گوناگون روبرو شدند.

Thumbnail

دولت‌خان احمدزی، رییس کمیته گزینش بورد کرکت افغانستان روز سه‌شنبه (۱۷ ثور) در گفتگو با رسانه‌های هندی از تصمیم دربارۀ حذف اصغرافغان از سمت کاپیتان و جاگزینی گلبدین نائب به صفت کاپیتان تیم، دفاع کرد و این اقدام را گام مثبت برای آیندۀ کرکت کشور، عنوان کرد.

او در این باره گفت: «اعضای تیم به شمول، راشد و نبی اکنون از تصمیم خرسند هستند. وی (گلبدین) یک بازیکن تازه نیست و بیش از ۱۷ سال است که بازی می‌کند و تجربۀ کاپیتانی زیر ۱۹ سال را نیز دارد.»

کمیته گزینش بورد کرکت، برای بازی‌های یک روزه محمدنبی، برای بازی‌های ۲۰ آوره، راشدخان و رحمت‌شاه را به عنوان کاپیتان بازی‌های تست، انتخاب کرده‌است.

در واکنش به این تصمیم، نبی، و راشد اعتراض‌های شان را به صورت آشکار اظهار کرده بود.

اما آقای احمدزی دراین باره گفت: «ما می‌دانیم که درشرایط کنونی برنده شدن در جام جهانی ۲۰۱۹ تحت رهبری اصغر یا هر کسی دیگری که مسؤول باشد، مشکل است. ما این تصمیم را نه تنها دربارۀ این جام گرفته‌ایم، بل ما دربارۀ سال ۲۰۲۳، فکر کرده‌ایم.»

او افزود که در نخست اعضای تیم کرکت فکر می‎کردند که این تصمیم به سود تیم نیست، اما بعدأ فهمیدن که تصمیم به سود تیم گرفته شده‎است.

پیش از این، اصغرافغان به صفت کاپیتان تیم کرکت در تمامی بازی‌ها تیم را رهبری می‌کرد اما، اکنون گلبدین نائب تیم ملی کرکت افغانستان را در بازی‌های جام جهانی یک روزه انگلستان، رهبری خواهد کرد.

آقای احمدزی دربارۀ برگشت حمید حسن نیز گفت که اقای حسن در ترکیب تیم ملی برگشته و او یک توپ اندازی خوب برای افغانستان بوده‌است.

هم‌رسانی کنید