تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

حلیم آقا شیرزاد عضویت داوران نخبۀ آسیا را گرفت

فدراسیون فتبال کشور می‌گوید که حلیم آقا شیرزاد، داور بین‌المللی این فدراسیون با سپری کردن سه مرحلۀ ارزیابی، به جمع داوران نخبۀ آسیا پیوست.

به گفتۀ این فدراسیون، پس از این شیرزاد با دو کمک داور بین‌المللی دیگر افغان - محمد شریف سروری و ننگیالی سادات - برای نخستین‌بار مسابقات بین‌المللی را قضاوت خواهند کرد.

مرحلۀ نخست گزینشی داوران «سطح اول» آسیا سال گذشتۀ میلادی، با اشتراک ۴۸ داور از کشورهای آسیایی، در مالیزیا برگزار شده بود. در این مرحله، دوازده داور به مرحلۀ ارزیابی راه یافتند.

داورانی‌که به جمع نخبه‌های آسیا می‌پیوندند از جمله دواران سطح اول آسیا می‌باشند که می‌توانند تمامی مسابقات رسمی کنفدراسیون آسیا را قضاوت کنند.

ورزش

حلیم آقا شیرزاد عضویت داوران نخبۀ آسیا را گرفت

داورانی‌که به جمع نخبه‌های آسیا می‌پیوندند از جمله دواران سطح اول آسیا می‌باشند که می‌توانند تمامی مسابقات رسمی کنفدراسیون آسیا را قضاوت کنند.

تصویر بندانگشتی

فدراسیون فتبال کشور می‌گوید که حلیم آقا شیرزاد، داور بین‌المللی این فدراسیون با سپری کردن سه مرحلۀ ارزیابی، به جمع داوران نخبۀ آسیا پیوست.

به گفتۀ این فدراسیون، پس از این شیرزاد با دو کمک داور بین‌المللی دیگر افغان - محمد شریف سروری و ننگیالی سادات - برای نخستین‌بار مسابقات بین‌المللی را قضاوت خواهند کرد.

مرحلۀ نخست گزینشی داوران «سطح اول» آسیا سال گذشتۀ میلادی، با اشتراک ۴۸ داور از کشورهای آسیایی، در مالیزیا برگزار شده بود. در این مرحله، دوازده داور به مرحلۀ ارزیابی راه یافتند.

داورانی‌که به جمع نخبه‌های آسیا می‌پیوندند از جمله دواران سطح اول آسیا می‌باشند که می‌توانند تمامی مسابقات رسمی کنفدراسیون آسیا را قضاوت کنند.

هم‌رسانی کنید