تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خوشبینی‌ها پس ازپایان سومین نشست "احیای توافق‌نامه هسته‌ای ایران"

اعضای کمیسیون مشترک توافقنامه هسته‌ای ایران، سومین نشست‌شان را با پیشرفت و خوشبینی به آینده به پایان رسانیدند.

نماینده‌گان چین، آلمان، فرانسه، روسیه و بریتانیا در گفتگوها برای بازگردانیدن ایالات متحده به توافقنامه هسته‌ای با ایران پیشرفت‌هایی داشته‌اند؛ اما می‌گویند که برای دست یافتن به توافق، به زمان و گفتگوهای بیشتری نیاز است.

مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران می‌گوید که بحث‌های کمیسیون مشترک روشن‌تر، فاصله‌ها دقیق‌تر و اختلاف‌ها شفاف‌تر شده‌اند.

به گفته سید عباس عراقچی، با پخته‌تر شدن بحث‌ها، اکنون کار روی پیش‌نویس متن‌هایی ادامه دارند.

عباس عراقچی، معاون وزیرخارجه و مذاکره کننده ارشد ایران اظهار داشت: «ما متن‌هایی داریم که بر بنیاد مذاکرات تهیه شده‌اند و اکنون روی واژه‌ها، عبارت‌ها، جمله‌ها و بندهای آن کار می‌کنیم. این کار آسانی نیست و بسیار وقت‌گیر است. از همین رو، پیشرفت کُند است؛ اما طبیعی است.»

نماینده روسیه در این مذاکرات می‌گوید که با وجود اختلاف‌ها بر سر این که تمرکز بیشتر روی مسایل هسته‌ای باشد یا برداشتن تحریم‌ها، مذاکرات به گونه مثبت و گام به گام پیشرفت کرده‌اند.

او امیدوار است که این گفتگوها تا هفته‌های آینده به نتیجه برسند.

میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه به سازمان‌های بین‌المللی در ویانا گفت: «نباید در روزهای نزدیک انتظار پیشرفت‌های بزرگ را داشته باشیم. کار روزانه دیپلماتیک را باید ادامه دهیم. اما برای امیدوار بودن به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات، دلیل داریم. این موفقیت در هفته‌های آینده به دست خواهد آمد.»

عباس عراقچی، معاون وزیرخارجه و مذاکره کننده ارشد ایران، گفت: «تحریم‌ها یک پرسش بسیار جدی و مهمترین پرسش برای ما است. پیش از این وارد جنبه‌های گونه‌گون آن شده‌ایم. این یک مساله پیچیده است؛ تحریم‌ها چندین دسته‌ استند و ما باید به تمام آنها رسیدگی کنیم.»

هدف از مذاکرات اعضای این کمیسیون مشترک، بازگردانیدن ایالات متحده به توافقنامه هسته‌ای و عملی‌سازی دوباره تعهدات ایران در این توافقنامه گفته شده است.

این مذاکرات، گفتگوهای غیرمستقیم میان امریکا و ایران به شمار می‌روند و انتظار می‌روند که روز جمعه این هفته در ویانا از سر گرفته شوند.

پیش از آن، انتظار می‌رود که وزیران خارجه هفت کشور صنعتی جهان به شمول آلمان، فرانسه، بریتانیا، امریکا، کانادا، ایتالیا و جاپان به روزهای دوشنبه تا چهارشنه همین هفته در لندن، پایتخت بریتانیا برای بازگشت امریکا به توافقنامه هسته‌ای و بازگشت ایران به تعهداتش، بکوشند.

خوشبینی‌ها پس ازپایان سومین نشست "احیای توافق‌نامه هسته‌ای ایران"

هدف از این مذاکرات بازگردانیدن ایالات متحده به توافقنامه هسته‌ای و عملی‌سازی دوباره تعهدات از سوی ایران گفته شده است.

تصویر بندانگشتی

اعضای کمیسیون مشترک توافقنامه هسته‌ای ایران، سومین نشست‌شان را با پیشرفت و خوشبینی به آینده به پایان رسانیدند.

نماینده‌گان چین، آلمان، فرانسه، روسیه و بریتانیا در گفتگوها برای بازگردانیدن ایالات متحده به توافقنامه هسته‌ای با ایران پیشرفت‌هایی داشته‌اند؛ اما می‌گویند که برای دست یافتن به توافق، به زمان و گفتگوهای بیشتری نیاز است.

مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران می‌گوید که بحث‌های کمیسیون مشترک روشن‌تر، فاصله‌ها دقیق‌تر و اختلاف‌ها شفاف‌تر شده‌اند.

به گفته سید عباس عراقچی، با پخته‌تر شدن بحث‌ها، اکنون کار روی پیش‌نویس متن‌هایی ادامه دارند.

عباس عراقچی، معاون وزیرخارجه و مذاکره کننده ارشد ایران اظهار داشت: «ما متن‌هایی داریم که بر بنیاد مذاکرات تهیه شده‌اند و اکنون روی واژه‌ها، عبارت‌ها، جمله‌ها و بندهای آن کار می‌کنیم. این کار آسانی نیست و بسیار وقت‌گیر است. از همین رو، پیشرفت کُند است؛ اما طبیعی است.»

نماینده روسیه در این مذاکرات می‌گوید که با وجود اختلاف‌ها بر سر این که تمرکز بیشتر روی مسایل هسته‌ای باشد یا برداشتن تحریم‌ها، مذاکرات به گونه مثبت و گام به گام پیشرفت کرده‌اند.

او امیدوار است که این گفتگوها تا هفته‌های آینده به نتیجه برسند.

میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه به سازمان‌های بین‌المللی در ویانا گفت: «نباید در روزهای نزدیک انتظار پیشرفت‌های بزرگ را داشته باشیم. کار روزانه دیپلماتیک را باید ادامه دهیم. اما برای امیدوار بودن به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات، دلیل داریم. این موفقیت در هفته‌های آینده به دست خواهد آمد.»

عباس عراقچی، معاون وزیرخارجه و مذاکره کننده ارشد ایران، گفت: «تحریم‌ها یک پرسش بسیار جدی و مهمترین پرسش برای ما است. پیش از این وارد جنبه‌های گونه‌گون آن شده‌ایم. این یک مساله پیچیده است؛ تحریم‌ها چندین دسته‌ استند و ما باید به تمام آنها رسیدگی کنیم.»

هدف از مذاکرات اعضای این کمیسیون مشترک، بازگردانیدن ایالات متحده به توافقنامه هسته‌ای و عملی‌سازی دوباره تعهدات ایران در این توافقنامه گفته شده است.

این مذاکرات، گفتگوهای غیرمستقیم میان امریکا و ایران به شمار می‌روند و انتظار می‌روند که روز جمعه این هفته در ویانا از سر گرفته شوند.

پیش از آن، انتظار می‌رود که وزیران خارجه هفت کشور صنعتی جهان به شمول آلمان، فرانسه، بریتانیا، امریکا، کانادا، ایتالیا و جاپان به روزهای دوشنبه تا چهارشنه همین هفته در لندن، پایتخت بریتانیا برای بازگشت امریکا به توافقنامه هسته‌ای و بازگشت ایران به تعهداتش، بکوشند.

هم‌رسانی کنید