Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گسترش اعتراض ها در برابر معضل کم آبی در ایران

اعتراض ها برای رسیده‌گی به مشکل کم آبی در ایران از ولایت خوزستان به کم از کم دو ولایت دیگر این کشور گسترش یافت.

این اعتراض ها که نُه روز پیش از شهرهای گونه گون ولایت خوزستان به علت نارضایتی مردم از کمبود آب و قطع پیاپی برق آغاز شدند، اکنون به بخش های دیگر از جمله به ولایت های لرستان و شاهین‌شهر اصفهان گسترش یافته اند.

رییس جمهور ایران اعلام کرده است که هر چند مردم خوزستان حق دارند اعتراض نمایند؛ اما خطر ربودن و سوء استفاده از این اعتراض ها از سوی افراد نااهل نیز بیشتر شده است.

حسن روحانی، رییس جمهور ایران ابراز کرد: "این حق آنان است که صحبت کنند، اعتراض کنند و حتی جاده ها را در چوکات قانون بپیمایند. در همین حال شماری ممکن از این فرصت استفاده کنند و یک فرد نااهل با معترضان یکجا شود، از سلاح استفاده کند و بر یکی از شهروندان عزیز ما شلیک کند و او را بکشد."

از نه روز به این سو باشنده‌گان هشت شهر در ولایت خوزستان ایران در حال اعتراض در برابر مشکل کم آبی استند.

شماری از معترضان در برابر رهبر مذهبی ایران و نظام این کشور پس از آن شعار دادند که برخی از معترضان در اثر شلیک نیرو های امنیتی کشته و یا هم زخمی شدند.

حسن روحانی افزود:"بی گمان باید میان مردم خوزستان و یگ گروهی که گاهی شعار های اشتباهی را سر می‌دهند، تفکیک کنیم. چند صد تن (از اعتراض کننده‌گان) اهالی خوزستان نیستند."

بارش باران از ده سال گذشته به گونه تقریبی در حدود ۵۰ درصد در ایران  کاهش یافته و بندهای آب  نیز با کاهش منابع آبی روبرو استند.

اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۸ به اینسو- زمانی که امریکا از توافق هسته یی با این کشور بیرون شد و تحریم های شدیدی بر تهران وضع گردید - بدتر شده است.

گسترش اعتراض ها در برابر معضل کم آبی در ایران

بارش باران از ده سال گذشته به گونه تقریبی ۵۰ درصد در ایران  کاهش یافته و بندهای آب  با کاهش منابع آب روبرو استند.

Thumbnail

اعتراض ها برای رسیده‌گی به مشکل کم آبی در ایران از ولایت خوزستان به کم از کم دو ولایت دیگر این کشور گسترش یافت.

این اعتراض ها که نُه روز پیش از شهرهای گونه گون ولایت خوزستان به علت نارضایتی مردم از کمبود آب و قطع پیاپی برق آغاز شدند، اکنون به بخش های دیگر از جمله به ولایت های لرستان و شاهین‌شهر اصفهان گسترش یافته اند.

رییس جمهور ایران اعلام کرده است که هر چند مردم خوزستان حق دارند اعتراض نمایند؛ اما خطر ربودن و سوء استفاده از این اعتراض ها از سوی افراد نااهل نیز بیشتر شده است.

حسن روحانی، رییس جمهور ایران ابراز کرد: "این حق آنان است که صحبت کنند، اعتراض کنند و حتی جاده ها را در چوکات قانون بپیمایند. در همین حال شماری ممکن از این فرصت استفاده کنند و یک فرد نااهل با معترضان یکجا شود، از سلاح استفاده کند و بر یکی از شهروندان عزیز ما شلیک کند و او را بکشد."

از نه روز به این سو باشنده‌گان هشت شهر در ولایت خوزستان ایران در حال اعتراض در برابر مشکل کم آبی استند.

شماری از معترضان در برابر رهبر مذهبی ایران و نظام این کشور پس از آن شعار دادند که برخی از معترضان در اثر شلیک نیرو های امنیتی کشته و یا هم زخمی شدند.

حسن روحانی افزود:"بی گمان باید میان مردم خوزستان و یگ گروهی که گاهی شعار های اشتباهی را سر می‌دهند، تفکیک کنیم. چند صد تن (از اعتراض کننده‌گان) اهالی خوزستان نیستند."

بارش باران از ده سال گذشته به گونه تقریبی در حدود ۵۰ درصد در ایران  کاهش یافته و بندهای آب  نیز با کاهش منابع آبی روبرو استند.

اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۸ به اینسو- زمانی که امریکا از توافق هسته یی با این کشور بیرون شد و تحریم های شدیدی بر تهران وضع گردید - بدتر شده است.

هم‌رسانی کنید