Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشنده‌های ولسوالی نوزاد هلمند خواهان آغاز کار بند فرهاد اند

باشنده‌های ولسوالی نوزاد هلمند از حکومت سرپرست می‌خواهند که کار ساخت بند آب‌گردان فرهاد را در این ولسوالی آغاز کند.

احمد جان که از سال‌ها به این‌سو در ولسوالی نوزاد هلمند سرگرم کشاورزی است می‌گوید که خشک‌سالی‌های پسین و کم‌بود بارندگی‌ها در سال روان، او را نگران کرده است.

به گفته‌ی این کشاورز، بامیه‌ای که او در دو جریب زمین‌ خود کاشته به دلیل کم‌بود آب در حال خشکیدن است.

احمد جان به طلوع نیوز گفت: «این ولسوالی ما در گذشته آب داشت، اما اکنون باغ‌ها در اینجا خشکیده و تنها همین یک باغ کوچک که شما می‌بینید باقی مانده است و این باغ هم در حال خشکیدن است چون آب نیست.»

شماری دیگری از باشنده‌های ولسوالی نوزاد می‌گویند که به علت خشک‌سالی بیش‌تر زمین‌های کشاورزی و باغ‌های آنان آسیب دیده و شماری از خانواده‌ها نیز، ناگزیر به ترک منطقه‌های‌شان، شده‌اند.

عبدالهادی باشنده ولسوالی نوزاد هلمند گفت: «یک زمانی در اینجا سرسبزی زیاد بود چون آب بود و اکنون به دلیل نبود آب باشنده‌های این منطقه خانه‌های شان را ترک می‌کنند.»

ضیاالحق باشنده دیگر این ولسوالی می‌گوید: «خواست ما این است که آب آشامیدنی برای ما فراهم شود چون در اینجا مکمل آب خشکیده و حتا کشاورزی در این منطقه خیلی کم صورت می‌گیرد.»

اما مسوولان حوزه دریایی هلمند می گویند که پس از تخصیص بودجه، کار بازسازی بند فرهاد را آغاز خواهند کرد.

محمد فریدون مسوول بخش مهندسی حوزه دریایی هلمند گفت: «پس از روی کار آمدن امارت اسلامی ما سه بار تیم فنی را برای بررسی و آغاز کار بند فرهاد فرستاده‌ایم و تاکنون سروی فنی، اجتماعی، محیطی آن را انجام داده‌ایم و هر زمانی‌که بودجه فراهم شود کار آن نیز آغاز خواهد شد.»

نوزاد، موسی قلعه، مارجه و نادعلی هلمند، از ولسوالی‌های اند که به گفته‌ی مردم، از اثرخشک‌سالی‌ها سخت آسیب دیده‌اند و باشنده‌های آن به آب آشامیدنی نیز دست‌رسی محدود دارند.

باشنده‌های ولسوالی نوزاد هلمند خواهان آغاز کار بند فرهاد اند

اما مسوولان حوزه دریایی هلمند می گویند که پس از تخصیص بودجه، کار بازسازی بند فرهاد را آغاز خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

باشنده‌های ولسوالی نوزاد هلمند از حکومت سرپرست می‌خواهند که کار ساخت بند آب‌گردان فرهاد را در این ولسوالی آغاز کند.

احمد جان که از سال‌ها به این‌سو در ولسوالی نوزاد هلمند سرگرم کشاورزی است می‌گوید که خشک‌سالی‌های پسین و کم‌بود بارندگی‌ها در سال روان، او را نگران کرده است.

به گفته‌ی این کشاورز، بامیه‌ای که او در دو جریب زمین‌ خود کاشته به دلیل کم‌بود آب در حال خشکیدن است.

احمد جان به طلوع نیوز گفت: «این ولسوالی ما در گذشته آب داشت، اما اکنون باغ‌ها در اینجا خشکیده و تنها همین یک باغ کوچک که شما می‌بینید باقی مانده است و این باغ هم در حال خشکیدن است چون آب نیست.»

شماری دیگری از باشنده‌های ولسوالی نوزاد می‌گویند که به علت خشک‌سالی بیش‌تر زمین‌های کشاورزی و باغ‌های آنان آسیب دیده و شماری از خانواده‌ها نیز، ناگزیر به ترک منطقه‌های‌شان، شده‌اند.

عبدالهادی باشنده ولسوالی نوزاد هلمند گفت: «یک زمانی در اینجا سرسبزی زیاد بود چون آب بود و اکنون به دلیل نبود آب باشنده‌های این منطقه خانه‌های شان را ترک می‌کنند.»

ضیاالحق باشنده دیگر این ولسوالی می‌گوید: «خواست ما این است که آب آشامیدنی برای ما فراهم شود چون در اینجا مکمل آب خشکیده و حتا کشاورزی در این منطقه خیلی کم صورت می‌گیرد.»

اما مسوولان حوزه دریایی هلمند می گویند که پس از تخصیص بودجه، کار بازسازی بند فرهاد را آغاز خواهند کرد.

محمد فریدون مسوول بخش مهندسی حوزه دریایی هلمند گفت: «پس از روی کار آمدن امارت اسلامی ما سه بار تیم فنی را برای بررسی و آغاز کار بند فرهاد فرستاده‌ایم و تاکنون سروی فنی، اجتماعی، محیطی آن را انجام داده‌ایم و هر زمانی‌که بودجه فراهم شود کار آن نیز آغاز خواهد شد.»

نوزاد، موسی قلعه، مارجه و نادعلی هلمند، از ولسوالی‌های اند که به گفته‌ی مردم، از اثرخشک‌سالی‌ها سخت آسیب دیده‌اند و باشنده‌های آن به آب آشامیدنی نیز دست‌رسی محدود دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره