Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشته شدن گزارشگر "الجزیره" از سوی نیروهای اسراییل در جنین

شیرین ابوعاقله، گزارشگر شبکه خبری "الجزیره" صبح روز چهارشنبه در تیراندازی نیروهای اسراییلی در اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری رود اردن کشته شد.

شبکه الجزیره و یکی از همکاران بانو شیرین که در این رویداد زخمی شده است، نیروهای اسراییلی را عامل این رویداد خوانده اند.

رویترز در گزارشی می‌گوید که نفتالی بنت، نخست وزیر اسراییل پس از این رویداد، گفته است که گزارشگر شبکه الجزیره ممکن در  تیراندازی فلسطینی‌ها مورد هدف قرار گرفته و آنان مسوول کشته شدن این خبرنگار اند.

در همین حال وزارت بهداشت فلسطین پس از این رویداد در اعلامیه‌ای گفت که شیرین ابوعاقله از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. براساس اعلامیه وزارت بهداشت فلسطین، شیرین ابوعاقله در ابتدا به بیمارستان منتقل شد، اما به‌دلیل شدت جراحات وارده، تلاش‌های‌ تیم پزشکی نتیجه نداد.

گفته شده است، با آنکه بانو شیرین جلیقه ضد گلوله مخصوص خبرنگاران بر تن داشت و نشان می‌داد که او به حیث خبرنگار در آنجا حضور دارد، هدف گلوله قرار گرفته است.

علی السمودی یک خبرنگار فلسطینی در این رویداد زخمی شده است. او به خبرگزاری رویترز گفت: «آنان از ما نخواستند که منطقه را ترک کنیم و یا تصویربرداری مان را متوقف کنیم، آنان به گونه مستقیم تیراندازی کردند که یک گلوله به من اصابت کرد و دومی بر شیرین.»

از سوی دیگر وزارت بهداشت فلسطین همچنان اعلام کرده است که یک شهروند فلسطینی روز چهارشنبه در یک رویداد جداگانه در شهر رام‌الله نیز از سوی اسراییلی ها کشته شده است.

کشته شدن گزارشگر "الجزیره" از سوی نیروهای اسراییل در جنین

شبکه الجزیره و یکی از همکاران بانو شیرین که در این رویداد زخمی شده است، نیروهای اسراییلی را عامل این رویداد خوانده اند.

Thumbnail

شیرین ابوعاقله، گزارشگر شبکه خبری "الجزیره" صبح روز چهارشنبه در تیراندازی نیروهای اسراییلی در اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری رود اردن کشته شد.

شبکه الجزیره و یکی از همکاران بانو شیرین که در این رویداد زخمی شده است، نیروهای اسراییلی را عامل این رویداد خوانده اند.

رویترز در گزارشی می‌گوید که نفتالی بنت، نخست وزیر اسراییل پس از این رویداد، گفته است که گزارشگر شبکه الجزیره ممکن در  تیراندازی فلسطینی‌ها مورد هدف قرار گرفته و آنان مسوول کشته شدن این خبرنگار اند.

در همین حال وزارت بهداشت فلسطین پس از این رویداد در اعلامیه‌ای گفت که شیرین ابوعاقله از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. براساس اعلامیه وزارت بهداشت فلسطین، شیرین ابوعاقله در ابتدا به بیمارستان منتقل شد، اما به‌دلیل شدت جراحات وارده، تلاش‌های‌ تیم پزشکی نتیجه نداد.

گفته شده است، با آنکه بانو شیرین جلیقه ضد گلوله مخصوص خبرنگاران بر تن داشت و نشان می‌داد که او به حیث خبرنگار در آنجا حضور دارد، هدف گلوله قرار گرفته است.

علی السمودی یک خبرنگار فلسطینی در این رویداد زخمی شده است. او به خبرگزاری رویترز گفت: «آنان از ما نخواستند که منطقه را ترک کنیم و یا تصویربرداری مان را متوقف کنیم، آنان به گونه مستقیم تیراندازی کردند که یک گلوله به من اصابت کرد و دومی بر شیرین.»

از سوی دیگر وزارت بهداشت فلسطین همچنان اعلام کرده است که یک شهروند فلسطینی روز چهارشنبه در یک رویداد جداگانه در شهر رام‌الله نیز از سوی اسراییلی ها کشته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره