Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلفات غیرنظامیان در غزه از مرز ۱۱ هزار نفر گذشت

ایالات متحده امریکا از افزایش تلفات غیر نظامیان فلسطینی در حالی نگرانی کرده که بربنیاد گفته‌های مقام‌های بهداشتی غزه شمار کشته شده‌ها از مرز ۱۱ هزار نفر گذشته است.

انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، درباره اوضاع تاسف بار غزه در هند به خبرنگاران گفته: «بسیاری از فلسطینی‌ها کشته شده‌اند؛ بسیاری از آن‌ها در این مدت رنج کشیده‌اند.»

بلینکن از توقف‌های چهار ساعته در یک شبانه روز جنگ میان حماس و اسراییل استقبال کرده و می‌گوید اقدام‌های بیش‌تری برای حفاظت از غیرنظامیان در غزه لازم است.

تنش‌ها میان اسراییل و حماس از هفته‌ها به این‌سو ادامه دارد و جنگ میان دو طرف در اطراف شفاخانه‌های شهر غزه شدت گرفته است.

تلفات غیرنظامیان در غزه از مرز ۱۱ هزار نفر گذشت

بلینکن از توقف‌های چهار ساعته در یک شبانه روز جنگ میان حماس و اسراییل استقبال کرده و می‌گوید اقدام‌های بیش‌تری برای حفاظت از غیرنظامیان در غزه لازم است.

Thumbnail

ایالات متحده امریکا از افزایش تلفات غیر نظامیان فلسطینی در حالی نگرانی کرده که بربنیاد گفته‌های مقام‌های بهداشتی غزه شمار کشته شده‌ها از مرز ۱۱ هزار نفر گذشته است.

انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، درباره اوضاع تاسف بار غزه در هند به خبرنگاران گفته: «بسیاری از فلسطینی‌ها کشته شده‌اند؛ بسیاری از آن‌ها در این مدت رنج کشیده‌اند.»

بلینکن از توقف‌های چهار ساعته در یک شبانه روز جنگ میان حماس و اسراییل استقبال کرده و می‌گوید اقدام‌های بیش‌تری برای حفاظت از غیرنظامیان در غزه لازم است.

تنش‌ها میان اسراییل و حماس از هفته‌ها به این‌سو ادامه دارد و جنگ میان دو طرف در اطراف شفاخانه‌های شهر غزه شدت گرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره