Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امریکا در حالت آماده‌باش برای حملات احتمالی ایران

مقام‌های عالی رتبه امریکا گفته‌اند که واشنگتن خود را برای حمله احتمالی ایران به اسرایيل یا منافع خود در خاورمیانه آماده می‌کند و "در احتیاط کامل" به سر می‌برد.

این مقام امریکایی افزوده که حمله ممکن است در هفته آینده رخ دهد.

مقام‌های امریکایی این اظهارات را پس از تصمیم مقام‌های ایرانی درباره حمله روز دوشنبه به قنسول‌گری این کشور بیان کرده‌اند.

یک مقام امریکایی روز جمعه گفت: «ما قطعاً در حالت بالایی از احتیاط هستیم و آمادگی همه چیز را داریم.»

در حمله روز دوشنبه به قنسولگری ایران در دمشق هفت عضو سپاه پاسداران کشته شدند و تهران اسراییل را مسوول این حمله می‌داند.

اسراییل تاکنون مسوولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

امریکا در حالت آماده‌باش برای حملات احتمالی ایران

مقام‌های امریکایی این اظهارات را پس از تصمیم مقام‌های ایرانی درباره حمله روز دوشنبه به قنسول‌گری این کشور بیان کرده‌اند.

Thumbnail

مقام‌های عالی رتبه امریکا گفته‌اند که واشنگتن خود را برای حمله احتمالی ایران به اسرایيل یا منافع خود در خاورمیانه آماده می‌کند و "در احتیاط کامل" به سر می‌برد.

این مقام امریکایی افزوده که حمله ممکن است در هفته آینده رخ دهد.

مقام‌های امریکایی این اظهارات را پس از تصمیم مقام‌های ایرانی درباره حمله روز دوشنبه به قنسول‌گری این کشور بیان کرده‌اند.

یک مقام امریکایی روز جمعه گفت: «ما قطعاً در حالت بالایی از احتیاط هستیم و آمادگی همه چیز را داریم.»

در حمله روز دوشنبه به قنسولگری ایران در دمشق هفت عضو سپاه پاسداران کشته شدند و تهران اسراییل را مسوول این حمله می‌داند.

اسراییل تاکنون مسوولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره