Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شورای امنیت درخواست عضویت فلسطین را به کمیته پذیرش ارجاع کرد

شورای امنیت سازمان ملل درخواست فلسطین برای عضویت کامل در این سازمان را به کمیته پذیرش اعضای تازه فرستاده است.

ونیسا فریزر رییس دوره‌ای شورای امنیت در ماه اپریل از کمیته پذیرش اعضای جدید خواست تا تشکیل جلسه داده و مسله عضویت فلسطین در سازمان ملل را در این ماه بررسی کند.

ونسا فریزر افزود: «بربنیاد مفاد ماده ۵۹ آیین‌نامه داخلی موقت شورای امنیت، مگر این‌که شورا تصمیم دیگری بگیرد، درخواست عضویت توسط رییس شورا به کمیته پذیرش اعضای جدید ارجاع می‌شود. تا زمانی که پیشنهادی بر خلاف آن نشنوم، به کمیته پذیرش اعضای جدید مراجعه خواهم کرد تا درخواست تجدید نظر در مورد درخواست دولت ناظر فلسطین در ماه اپریل سال ۲۰۲۴ میلادی انجام شود.»

فلسطین که در حال حاضر عضویت ناظر در سازمان ملل را دارد، هفته گذشته از شورای امنیت خواست که درخواست عضویت آن در این سازمان را دوباره مورد بررسی قرار دهد.

پیش از این، درخواست فلسطین برای پیوستن به سازمان ملل، در ماه نومبر سال ۲۰۱۱ میلادی از سوی شورای امنیت رد شده بود.

ریاض منصور سفیر فلسطین در سازمان ملل گفت: «ما صمیمانه امیدواریم که پس از دوازده سال از تغییر وضعیت خود به یک کشور ناظر، شورای امنیت با پذیرش کشور فلسطین برای عضویت کامل، خود را به اجرای اجماع جهانی در مورد راه حل دو دولتی ارتقا دهد.»

در این نشست سفیر اسراییل در سازمان ملل بررسی عضویت کامل فلسطین در این سازمان را نکوهش کرده و آن را نقض آشکار منشور ملل متحد خوانده است.

گیلاد اردان سفیر اسراییل در سازمان ملل گفت: «اعطای عضویت کشور فلسطین نه تنها نقض آشکار منشور ملل متحد است، بلکه اصول بنیادی را که می‌توانند از طریق دست‌یابی به یک راه حل پایدار و در میز مذاکره بدست بیاید، نقض می‌کند.»

پس از حمله هفتم ماه اکتوبر حماس بر اسراییل، نخست‌وزیر و دیگر مقام‌های اسراییلی با ایجاد دولت مستقل فلسطینی مخالفت کرده‌اند.

شورای امنیت درخواست عضویت فلسطین را به کمیته پذیرش ارجاع کرد

در این نشست سفیر اسراییل در سازمان ملل بررسی عضویت کامل فلسطین در این سازمان را نکوهش کرده و آن را نقض آشکار منشور ملل متحد خوانده است.

تصویر بندانگشتی

شورای امنیت سازمان ملل درخواست فلسطین برای عضویت کامل در این سازمان را به کمیته پذیرش اعضای تازه فرستاده است.

ونیسا فریزر رییس دوره‌ای شورای امنیت در ماه اپریل از کمیته پذیرش اعضای جدید خواست تا تشکیل جلسه داده و مسله عضویت فلسطین در سازمان ملل را در این ماه بررسی کند.

ونسا فریزر افزود: «بربنیاد مفاد ماده ۵۹ آیین‌نامه داخلی موقت شورای امنیت، مگر این‌که شورا تصمیم دیگری بگیرد، درخواست عضویت توسط رییس شورا به کمیته پذیرش اعضای جدید ارجاع می‌شود. تا زمانی که پیشنهادی بر خلاف آن نشنوم، به کمیته پذیرش اعضای جدید مراجعه خواهم کرد تا درخواست تجدید نظر در مورد درخواست دولت ناظر فلسطین در ماه اپریل سال ۲۰۲۴ میلادی انجام شود.»

فلسطین که در حال حاضر عضویت ناظر در سازمان ملل را دارد، هفته گذشته از شورای امنیت خواست که درخواست عضویت آن در این سازمان را دوباره مورد بررسی قرار دهد.

پیش از این، درخواست فلسطین برای پیوستن به سازمان ملل، در ماه نومبر سال ۲۰۱۱ میلادی از سوی شورای امنیت رد شده بود.

ریاض منصور سفیر فلسطین در سازمان ملل گفت: «ما صمیمانه امیدواریم که پس از دوازده سال از تغییر وضعیت خود به یک کشور ناظر، شورای امنیت با پذیرش کشور فلسطین برای عضویت کامل، خود را به اجرای اجماع جهانی در مورد راه حل دو دولتی ارتقا دهد.»

در این نشست سفیر اسراییل در سازمان ملل بررسی عضویت کامل فلسطین در این سازمان را نکوهش کرده و آن را نقض آشکار منشور ملل متحد خوانده است.

گیلاد اردان سفیر اسراییل در سازمان ملل گفت: «اعطای عضویت کشور فلسطین نه تنها نقض آشکار منشور ملل متحد است، بلکه اصول بنیادی را که می‌توانند از طریق دست‌یابی به یک راه حل پایدار و در میز مذاکره بدست بیاید، نقض می‌کند.»

پس از حمله هفتم ماه اکتوبر حماس بر اسراییل، نخست‌وزیر و دیگر مقام‌های اسراییلی با ایجاد دولت مستقل فلسطینی مخالفت کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره