تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد وزیرخارجۀ ایران از تحریم شدن بانک مرکزی ازسوی واشنگتن

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، که برای شرکت در نشست مجموعه عمومی سازمان ملل متحد به شهر نیویارک ایالات متحده امریکا رفته است تحریم شدن بانک مرکزی ایران را از سوی امریکا، نشانه‌یی از بیچاره‌گی ترمپ می‌داند.

بانک مرکزی ایران که پیش از این نیز از سوی امریکا تحریم شده بود، این بار به یک عنوان دیگر تحریم شده است.

واشنگتن به روزجمعه و پس از حمله بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی این تحریم‌های تازه را اعلام کرد.
 
شهروندان ایران که چندین سال اخیر را زیر سخت ترین تحریم‌های ایالات متحده امریکا، سپرده کرده‌اند می‌گویند که نه تنها این تحریم‌ها نمی‌تواند مردم این کشور را متفرق بسازد، بل سبب بسیج شدن مردم ایران نیز می‌شود.

اما یک روز پیش از تحریم تازه امریکا بر ایران، دنی دانون، نماینده اسراییل در سازمان ملل متحد، خواهان فشارهای بیشتر بر ایران شد.

دنی دانون، نماینده همیشه‌گی اسراییل در سازمان ملل متحد گفت:« ایران باید متوقف ساخته شود، نه با لخند و کف زدن، بل با فشارهای اقتصادی، سیاسی، و هر فشار دیگری که نیاز باشد. من به اعضای این شورا می‌گویم که در برابر خشونت‌های ایران، فشارهای بیشتری بیاورند.»

هر چند شورشیان حوثی در یمن، مسوولیت حمله بر تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی را پذیرفته اند، اما واشنگتن و ریاض، تهران را مسوول این حمله می‌داند، اتهامی که ایران آن را نمی‌پذیرد.

انتقاد وزیرخارجۀ ایران از تحریم شدن بانک مرکزی ازسوی واشنگتن

ایالات متحده امریکا این تحریم‌ها را پس از حمله بر تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی وضع کرده است.

Thumbnail

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، که برای شرکت در نشست مجموعه عمومی سازمان ملل متحد به شهر نیویارک ایالات متحده امریکا رفته است تحریم شدن بانک مرکزی ایران را از سوی امریکا، نشانه‌یی از بیچاره‌گی ترمپ می‌داند.

بانک مرکزی ایران که پیش از این نیز از سوی امریکا تحریم شده بود، این بار به یک عنوان دیگر تحریم شده است.

واشنگتن به روزجمعه و پس از حمله بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی این تحریم‌های تازه را اعلام کرد.
 
شهروندان ایران که چندین سال اخیر را زیر سخت ترین تحریم‌های ایالات متحده امریکا، سپرده کرده‌اند می‌گویند که نه تنها این تحریم‌ها نمی‌تواند مردم این کشور را متفرق بسازد، بل سبب بسیج شدن مردم ایران نیز می‌شود.

اما یک روز پیش از تحریم تازه امریکا بر ایران، دنی دانون، نماینده اسراییل در سازمان ملل متحد، خواهان فشارهای بیشتر بر ایران شد.

دنی دانون، نماینده همیشه‌گی اسراییل در سازمان ملل متحد گفت:« ایران باید متوقف ساخته شود، نه با لخند و کف زدن، بل با فشارهای اقتصادی، سیاسی، و هر فشار دیگری که نیاز باشد. من به اعضای این شورا می‌گویم که در برابر خشونت‌های ایران، فشارهای بیشتری بیاورند.»

هر چند شورشیان حوثی در یمن، مسوولیت حمله بر تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی را پذیرفته اند، اما واشنگتن و ریاض، تهران را مسوول این حمله می‌داند، اتهامی که ایران آن را نمی‌پذیرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره