تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن پنج تن در یک زمین لرزه در ایران

در یک زمین لرزه نیرومند در شمال غرب ایران، پنج تن جان باختند، و بیش از صد تن دیگر زخم برداشته اند.

این زمین لرزه یی پنج اعشاریه شش ریکتری زیان‌های هنگفت مالی را نیز برجا مانده است. 

بربنیاد گزارش‌ها، نزدیک به چهل خانه ویران شده اند، و گروه‌های مدد رسان در تلاش کمک به آسیب دیده گان این رویداد استند.

گفته می‌شود که شمار قربانیان رویداد افزایش یابد. 

جان باختن پنج تن در یک زمین لرزه در ایران

این زمین لرزه یی پنج اعشاریه شش ریکتری زیان‌های هنگفت مالی را نیز برجا مانده است. 

Thumbnail

در یک زمین لرزه نیرومند در شمال غرب ایران، پنج تن جان باختند، و بیش از صد تن دیگر زخم برداشته اند.

این زمین لرزه یی پنج اعشاریه شش ریکتری زیان‌های هنگفت مالی را نیز برجا مانده است. 

بربنیاد گزارش‌ها، نزدیک به چهل خانه ویران شده اند، و گروه‌های مدد رسان در تلاش کمک به آسیب دیده گان این رویداد استند.

گفته می‌شود که شمار قربانیان رویداد افزایش یابد. 

هم‌رسانی کنید