تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

قریشی: تبلیغات هند تمرکز پاکستان را از صلح افغانستان دور می‌سازد

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان می‌‎گوید که پاکستان بر تلاش‌های صلح در افغانستان متمرکز است، اما به گفتۀ او تبلیغات هند می‌تواند تمرکز پاکستان را از این موضوع به سوی دیگری جلب کند.

او، رهبران هند را به دادن بیانیه‌های منفی و زیر تاثیر در آوردن صلح منطقه‌یی متهم می‌سازد.

قریشی می‌گوید: «پاکستان بر تلاش‌های صلح برای ایجاد ثبات در افغانستان مطابق تمایل جامعه جهانی تمرکز دارد. دستگاۀ تبلیغاتی هند ممکن است باعث شود پاکستان توجه خودرا از افغانستان منحرف کند، که می‌تواند برای صلح در منطقه فاجعه بار باشد.»

قریشی می‌گوید که پاکستان می‌خواهد مسایل منطقه‌یی را به شمول مساله کشمیر، از راه‌های صلح آمیز حل کند.

روشن نیست که وزیر خارجه پاکستان دقیقاً کدام بیانیه مقام‌های هندی را انتقاد می‌کند.

وزیر خارجۀ پاکستان همچنان ادعای تلاش اسلام‌آباد را برای راه اندازی حمله‌ها در کشمیر زیر ادارۀ هند، رد می‌کند.

جهان

قریشی: تبلیغات هند تمرکز پاکستان را از صلح افغانستان دور می‌سازد

وزیرخارجۀ پاکستان، گفته است که دستگاه تبلیغاتی هند ممکن است باعث شود پاکستان توجه خودرا از افغانستان منحرف کند.

تصویر بندانگشتی

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان می‌‎گوید که پاکستان بر تلاش‌های صلح در افغانستان متمرکز است، اما به گفتۀ او تبلیغات هند می‌تواند تمرکز پاکستان را از این موضوع به سوی دیگری جلب کند.

او، رهبران هند را به دادن بیانیه‌های منفی و زیر تاثیر در آوردن صلح منطقه‌یی متهم می‌سازد.

قریشی می‌گوید: «پاکستان بر تلاش‌های صلح برای ایجاد ثبات در افغانستان مطابق تمایل جامعه جهانی تمرکز دارد. دستگاۀ تبلیغاتی هند ممکن است باعث شود پاکستان توجه خودرا از افغانستان منحرف کند، که می‌تواند برای صلح در منطقه فاجعه بار باشد.»

قریشی می‌گوید که پاکستان می‌خواهد مسایل منطقه‌یی را به شمول مساله کشمیر، از راه‌های صلح آمیز حل کند.

روشن نیست که وزیر خارجه پاکستان دقیقاً کدام بیانیه مقام‌های هندی را انتقاد می‌کند.

وزیر خارجۀ پاکستان همچنان ادعای تلاش اسلام‌آباد را برای راه اندازی حمله‌ها در کشمیر زیر ادارۀ هند، رد می‌کند.

هم‌رسانی کنید