تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مراسم حج امسال تنها با یک هزار زائر برگزار شد

رویداد حج امسال تنها با حضور نزدیک به یک هزار زائر از داخل عربستان سعودی محدود شده است ، که ۷۰ درصد آنان ساکنان خارجی پادشاهی سعودی استند.

درحالی که شمار زائران خانه خدا امسال به علت اجازه نیافتن شهروندان کشورهای دیگر به مراتب کمتر بود اما این حاجیان با رعایت فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک طواف کعبه را برجا آوردند. درسال های گذشته شمار زائران کعبه تا به دومیلیون تن می رسید.

زائران در پی نخستین سنگسار نمادین شیطان هفت دور طواف کعبه را با رعایت دابیر ویژه بهداشتی انجام دادند.

زائران برای مبارزه با ویروس کرونا  در گروه های کوچک ۵۰ نفره ، هر یک مسافت ایمن را از هم دور نگه داشتند.

نماز عید درکشورهای دیگر نیز با تدابیر ویژه خوانده شد.

دیویتا الهامی شهروند اندونیزیا، گفت: «عید اضحای امسال بسیار زیاد متفاوت ازعیدهای گذشته است زیرا ما نیاز داریم تا تدابیر بهداشتی چون فاصله اجتماعی را درهنگام ادای نماز رعایت کنیم.»

دیندی زان، شهروند اندونیزیا، گفت: «یکی ازپیشنهاد ها این است تا قربانی درمسجد ها نه بل درمسلخ ها انجام شوند تا از گرد هم آمدن مردم جلوگری شود.»

در ایالت کرالای هند حکومت به مسلمانان دستورهای ویژه صادر کرده بود.

یعقوب نعیمی، شهروند هند، گفت: «ما دستورالعمل های صادر شده توسط دولت و وزارت بهداشت را دنبال می كنیم و مطابق دستورالعمل های آنها دعای عید قربان را انجام می دهیم.»

درهمین حال مسلمانان در ترکیه نخستین نماز عید قربان را درمسجد ایا  صوفیه دراستانبول ادا کردند.

عمر بنای کنونی ایاصوفیه به قرن ششم میلادی می‌رسد که به عنوان یک کلیسای ارتدوکس در قسطنطنیه، پایتخت امپراتوری روم شرقی ساخته شد.

با قدرت گرفتن عثمانیان این کلیسا ۹ قرن پس از ایجادش به مسجد تبدیل شد و با شکل گرفتن ترکیه امروزی ایاصوفیه در سال ۱۹۳۴ موزیم شد اما حکومت اردوغان نماز آن را به روی نمازگزاران بازکرد.

مراسم حج امسال تنها با یک هزار زائر برگزار شد

زائران با رعایت فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک طواف کعبه را برجا آوردند.

تصویر بندانگشتی

رویداد حج امسال تنها با حضور نزدیک به یک هزار زائر از داخل عربستان سعودی محدود شده است ، که ۷۰ درصد آنان ساکنان خارجی پادشاهی سعودی استند.

درحالی که شمار زائران خانه خدا امسال به علت اجازه نیافتن شهروندان کشورهای دیگر به مراتب کمتر بود اما این حاجیان با رعایت فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک طواف کعبه را برجا آوردند. درسال های گذشته شمار زائران کعبه تا به دومیلیون تن می رسید.

زائران در پی نخستین سنگسار نمادین شیطان هفت دور طواف کعبه را با رعایت دابیر ویژه بهداشتی انجام دادند.

زائران برای مبارزه با ویروس کرونا  در گروه های کوچک ۵۰ نفره ، هر یک مسافت ایمن را از هم دور نگه داشتند.

نماز عید درکشورهای دیگر نیز با تدابیر ویژه خوانده شد.

دیویتا الهامی شهروند اندونیزیا، گفت: «عید اضحای امسال بسیار زیاد متفاوت ازعیدهای گذشته است زیرا ما نیاز داریم تا تدابیر بهداشتی چون فاصله اجتماعی را درهنگام ادای نماز رعایت کنیم.»

دیندی زان، شهروند اندونیزیا، گفت: «یکی ازپیشنهاد ها این است تا قربانی درمسجد ها نه بل درمسلخ ها انجام شوند تا از گرد هم آمدن مردم جلوگری شود.»

در ایالت کرالای هند حکومت به مسلمانان دستورهای ویژه صادر کرده بود.

یعقوب نعیمی، شهروند هند، گفت: «ما دستورالعمل های صادر شده توسط دولت و وزارت بهداشت را دنبال می كنیم و مطابق دستورالعمل های آنها دعای عید قربان را انجام می دهیم.»

درهمین حال مسلمانان در ترکیه نخستین نماز عید قربان را درمسجد ایا  صوفیه دراستانبول ادا کردند.

عمر بنای کنونی ایاصوفیه به قرن ششم میلادی می‌رسد که به عنوان یک کلیسای ارتدوکس در قسطنطنیه، پایتخت امپراتوری روم شرقی ساخته شد.

با قدرت گرفتن عثمانیان این کلیسا ۹ قرن پس از ایجادش به مسجد تبدیل شد و با شکل گرفتن ترکیه امروزی ایاصوفیه در سال ۱۹۳۴ موزیم شد اما حکومت اردوغان نماز آن را به روی نمازگزاران بازکرد.

هم‌رسانی کنید