تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار روحانی به امریکا برای توقف صادرات نفت ایران

رییس‌جمهور ایران، به امریکا هشدار می‌دهد که اگر این کشور برای توقف صادرات نفت ایران کاری کند، بی‌درنگ نتیجۀ آن‌را خواهد دید.

او، گفت: «امریکایی‌ها مدعی شده‌اند که می‌خواهند به‌طور کامل جلوی صادرت نفت ایران را بگیرند، آن‌ها معنی این حرف را نمی‌فهمند، چراکه اصلا معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن‌وقت نفت منطقه صادر شود، اگر شما توانستید این کار را بکنید تا نتیجه‌اش را ببینید.»

حس روحانی، رییس‌جمهور ایران که به سویس رفته‌است، بیرون‌شدن امریکا را از توافق‌نامۀ هسته‌یی با ایران، نقض حقوق بشر در جهان می‌داند.

او، که با همتای سویسی‌اش سخن می‌گفت، افزود که امریکا با این کارش قوانین جهانی را زیر پا کرده‌است.

آقای روحانی، در این باره گفت: «هدف واقعی امریکا از تحریم، فشار به زنده‌گی مردم است، اما آن‌ها ادعا می‌کنند که می‌خواهند به دولت ایران فشار بیاورند. اما وقتی مایحتاج ضروری مثل دارو و نهاده‌های دامی را تحریم کنند؛ به چه‌کسی فشار می‌آورند؟»

روحانی، گفته‌های مقام‌های امریکا را ازبهر پایان صادرات نفت این کشور، اضافه‌گویی می‌داند.

این در حالی است که پس‌از بیرون‌شدن امریکا از توافق‌نامۀ هسته‌یی با ایران، روابط میان واشنگتن و تهران بیشتر تیره شده‌است.

امریکا از وضع تحریم‌های دوباره بر ایران نیز خبر داده‌است. اما روشن نیست ایران در پاسخ به این گفته‌های امریکا، چه‌کارهایی را روی دست خواهد گرفت.

هشدار روحانی به امریکا برای توقف صادرات نفت ایران

حسن روحانی، بیرون‌شدن امریکا را از توافق‌نامۀ هسته‌یی با ایران، نقض قوانین جهانی می‌داند.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور ایران، به امریکا هشدار می‌دهد که اگر این کشور برای توقف صادرات نفت ایران کاری کند، بی‌درنگ نتیجۀ آن‌را خواهد دید.

او، گفت: «امریکایی‌ها مدعی شده‌اند که می‌خواهند به‌طور کامل جلوی صادرت نفت ایران را بگیرند، آن‌ها معنی این حرف را نمی‌فهمند، چراکه اصلا معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن‌وقت نفت منطقه صادر شود، اگر شما توانستید این کار را بکنید تا نتیجه‌اش را ببینید.»

حس روحانی، رییس‌جمهور ایران که به سویس رفته‌است، بیرون‌شدن امریکا را از توافق‌نامۀ هسته‌یی با ایران، نقض حقوق بشر در جهان می‌داند.

او، که با همتای سویسی‌اش سخن می‌گفت، افزود که امریکا با این کارش قوانین جهانی را زیر پا کرده‌است.

آقای روحانی، در این باره گفت: «هدف واقعی امریکا از تحریم، فشار به زنده‌گی مردم است، اما آن‌ها ادعا می‌کنند که می‌خواهند به دولت ایران فشار بیاورند. اما وقتی مایحتاج ضروری مثل دارو و نهاده‌های دامی را تحریم کنند؛ به چه‌کسی فشار می‌آورند؟»

روحانی، گفته‌های مقام‌های امریکا را ازبهر پایان صادرات نفت این کشور، اضافه‌گویی می‌داند.

این در حالی است که پس‌از بیرون‌شدن امریکا از توافق‌نامۀ هسته‌یی با ایران، روابط میان واشنگتن و تهران بیشتر تیره شده‌است.

امریکا از وضع تحریم‌های دوباره بر ایران نیز خبر داده‌است. اما روشن نیست ایران در پاسخ به این گفته‌های امریکا، چه‌کارهایی را روی دست خواهد گرفت.

هم‌رسانی کنید