تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پارلمان ترکیه مأموریت نظامی این کشور در سوریه و عراق را تأیید کرد

پارلمان ترکیه، با اکثریت قاطع آرا ادامۀ مأموریت نظامی این کشور را در سوریه و عراق تأیید کرد. با این کار، ارتش ترکیه می‌تواند که با دست باز، عملیاتی را در شمال سوریه آغاز کند.

بربنیاد گزارش‌ها ترکیه در حال انتقال تجهیزات و نیروهای نظامی‌اش به مرزهای جنوبی خود با سوریه است.
لونت گوک، سرپرست پارلمان ترکیه در نشست روز سه شنبۀ این مجلس گفت: «درخواست رییس‌جمهور بربنیاد مادۀ ۹۲قانون اساسی برای تمدید مأموریت نیروهای ترک به کشورهای خارجی برای انجام عملیاتی‌های مرزی بربنیاد نیازهای ما و نیز حضور نیروهای خارجی در ترکیه به همین هدف، از سوی پارلمان پذیرفته می‌شود.»

از سویی دیگر، نیروهای «ارتش آزاد سوریه» که یکی از گروه‌های مخالف حکومت بشارالاسد است و از سوی ترکیه پشتیبانی می‌شود، برای سهم‌گیری در عملیات در شمال سوریه آماده‌می شوند.

این نیروها، می‌گویند که آماده استند که در کنار ارتش ترکیه، در برابر جنگجویان کُرد بجنگند.

عبدالمحسن حسین، از فرماندهان ارتش آزاد سوریه در این باره گفت: «ما آماده استیم و به‌زودی اعلام خواهیم کرد که همراه با ترک‌ها، عملیاتی را در شرق دریای فرات آغاز خواهیم کرد تا این بخش‌ها را آزاد بسازیم، از مردمان محافظت کنیم و بی‌جا شده‌گان را به روستاهای شان بازگردانیم.»

در این میان، محمد خیر الاکم، یک عضو پارلمان سوریه که با عملیات ترکیه در شمال این کشور مخالف است، می‌گوید که تمامی نیروهای خارجی که بی موافقت حکومت سوریه به این کشور آمده‌اند، باید از سوریه بیرون شوند: «ما انتظار این کار ترمپ را داشتیم. او چندین بار اعلام کرده بود که نیروهایش را از سوریه بیرون می‌سازد. اما اکنون کشورهای خلیج و ترکیه را فریب می‌دهد. امریکاییان و ترک‌ها مخالفت‌های بسیاری دارند. ما این کار ترکیه را تهاجم فکر می‌کنیم و حق داریم که به آن پاسخ بگوییم.»

به نظر می‌رسد که نه تنها خود کُردان، بل مردم دیگر سوریه نیز با عملیات احتمالی ترکیه در شمال این کشور مخالف استند.

مصطفی ابوغره، باشندۀ دمشق می‌گوید: «مردم سوریه همواره مخالف سیاست‌های امریکا و ترکیه بوده‌اند؛ به ویژه هنگامی که موضوع مداخله در سوریه در میان باشند. هر تصمیمی که بی موافقت حکومت سوریه باشد، باطل و بی‌نتیجه خواهد بود.»

پس از تصمیم پارلمان ترکیه به تمدید مأموریت‎های خارجی ارتش این کشور حضور نظامیان ترک در مرز با سوریه افزایش یافته‌است. ارتش ترکیه تجهیزات سنگین نظامی‌اش را نیز به این مرز انتقال می‌دهد تا برای عملیات در برابر کردان آماده شوند.

پارلمان ترکیه مأموریت نظامی این کشور در سوریه و عراق را تأیید کرد

پس از تصمیم پارلمان ترکیه به تمدید مأموریت‎های خارجی ارتش این کشور حضور نظامیان ترک در مرز با سوریه افزایش یافته‌است.

تصویر بندانگشتی

پارلمان ترکیه، با اکثریت قاطع آرا ادامۀ مأموریت نظامی این کشور را در سوریه و عراق تأیید کرد. با این کار، ارتش ترکیه می‌تواند که با دست باز، عملیاتی را در شمال سوریه آغاز کند.

بربنیاد گزارش‌ها ترکیه در حال انتقال تجهیزات و نیروهای نظامی‌اش به مرزهای جنوبی خود با سوریه است.
لونت گوک، سرپرست پارلمان ترکیه در نشست روز سه شنبۀ این مجلس گفت: «درخواست رییس‌جمهور بربنیاد مادۀ ۹۲قانون اساسی برای تمدید مأموریت نیروهای ترک به کشورهای خارجی برای انجام عملیاتی‌های مرزی بربنیاد نیازهای ما و نیز حضور نیروهای خارجی در ترکیه به همین هدف، از سوی پارلمان پذیرفته می‌شود.»

از سویی دیگر، نیروهای «ارتش آزاد سوریه» که یکی از گروه‌های مخالف حکومت بشارالاسد است و از سوی ترکیه پشتیبانی می‌شود، برای سهم‌گیری در عملیات در شمال سوریه آماده‌می شوند.

این نیروها، می‌گویند که آماده استند که در کنار ارتش ترکیه، در برابر جنگجویان کُرد بجنگند.

عبدالمحسن حسین، از فرماندهان ارتش آزاد سوریه در این باره گفت: «ما آماده استیم و به‌زودی اعلام خواهیم کرد که همراه با ترک‌ها، عملیاتی را در شرق دریای فرات آغاز خواهیم کرد تا این بخش‌ها را آزاد بسازیم، از مردمان محافظت کنیم و بی‌جا شده‌گان را به روستاهای شان بازگردانیم.»

در این میان، محمد خیر الاکم، یک عضو پارلمان سوریه که با عملیات ترکیه در شمال این کشور مخالف است، می‌گوید که تمامی نیروهای خارجی که بی موافقت حکومت سوریه به این کشور آمده‌اند، باید از سوریه بیرون شوند: «ما انتظار این کار ترمپ را داشتیم. او چندین بار اعلام کرده بود که نیروهایش را از سوریه بیرون می‌سازد. اما اکنون کشورهای خلیج و ترکیه را فریب می‌دهد. امریکاییان و ترک‌ها مخالفت‌های بسیاری دارند. ما این کار ترکیه را تهاجم فکر می‌کنیم و حق داریم که به آن پاسخ بگوییم.»

به نظر می‌رسد که نه تنها خود کُردان، بل مردم دیگر سوریه نیز با عملیات احتمالی ترکیه در شمال این کشور مخالف استند.

مصطفی ابوغره، باشندۀ دمشق می‌گوید: «مردم سوریه همواره مخالف سیاست‌های امریکا و ترکیه بوده‌اند؛ به ویژه هنگامی که موضوع مداخله در سوریه در میان باشند. هر تصمیمی که بی موافقت حکومت سوریه باشد، باطل و بی‌نتیجه خواهد بود.»

پس از تصمیم پارلمان ترکیه به تمدید مأموریت‎های خارجی ارتش این کشور حضور نظامیان ترک در مرز با سوریه افزایش یافته‌است. ارتش ترکیه تجهیزات سنگین نظامی‌اش را نیز به این مرز انتقال می‌دهد تا برای عملیات در برابر کردان آماده شوند.

هم‌رسانی کنید