Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد سیلاب‌زده‌گان پروان از کوتاهی حکومت در ساختن سرپناه

از سیلاب‌های زیان‌بار در ولایت پروان نزدیک به یک ماه می‌گذرد اما هنوز هم خانواده‌های آسیب‌دیده در اوضاع بدی به‌سر می‌برند.

آنان می‌گویند که برای بازگشت به زنده‌گی عادی در بخش ساخت سرپناۀ دایمی برای شان کمک‌های بنیادی صورت نگرفته‌است.

رییس‌جمهور غنی دو هفته پیش در سفرش به پروان دستور داد که تا یک هفته طرح ایجاد اسکان مجدد برای آسیب‌دیده‌گان سیلاب آماده شود، اما خانواده‌های قربانیان می‌گویند که مقام‌های محلی در اجرای این کار ناکام بوده‌اند.

سیما یکی از آسیب‌دیده‌گان این سیلاب‌ها است. او می‌گوید که دو پسرش را در جنگ با طالبان و یک پسرش را در سیلاب‌ها از دست داد و در اوضاع بدی روزش را شب می‌کند.

او می‌گوید که دارد و ندارش را سیلاب برد و اکنون در بی سرپناهی به‌سر می‌برد: «اگر کمک می‌کنید خوب و بهتر، اگر نمی‌کنید دیگر زنده‌گی به ما کار نمی‌آید. حالا یک جای باشد که ما بشینیم.»

در سیلاب‌‎های اخیر در پروان، دست‌کم ۱۲۰ تن جان باختند و بیش از ۲۰۰ تن دیگر زخمی شدند. این سیلاب‌ها خانه‌های زیادی را هم ویران ساخت.

اکنون خانواده‌های سیلاب‌زده نگران اند که با سرد شدن هوا دشواری‌های زنده‌گی شان بیشتر شود.

عبدالبصیر، یکی از این آسیب‌دیده‌گان سیلاب گفت: «لحاف و کالا نداریم. جای نداریم. خانه نداریم. یکبار خانه یک قوم می‌رویم بار دیگر خانۀ دیگرش.»

زرینه، آسیب‌دیدۀ دیگر سیلاب نیز اظهار داشت: «زخمی مارا پرسان کند، خانه مارا پرسان کند، زمستان می‌رسد؛ ما کجا برویم؟»

حمیده، از دیگر آسیب‌دیده‌گان سیلاب هم گفت: «زمستان آمد، ما جای نداریم که بشینیم. ما امروز که زمستان آمد کجا باشیم و کجا برویم. طفل دار استم، کجا باشیم و کجا برویم؟»

مقام‌های محلی پروان حاضر نشدند که دربارۀ این نگرانی‌های آسیب‌دیده‌گان سیلاب در این ولایت گفت وگو کنند.

ظاهر سالنگی، نمایندۀ مردم پروان در مجلس اما بر رسیده‌گی بی‌درنگ به نیازمندان تأکید دارد: «با کمال تأسف که مشکلات در تمام افغانستان است. اما مشکلات مردم پروان هنوز باقی است و توجه نشده‌است.»

انتقاد سیلاب‌زده‌گان پروان از کوتاهی حکومت در ساختن سرپناه

در سیلاب‌‎های اخیر در پروان، دست‌کم ۱۲۰ تن جان باختند و بیش از ۲۰۰ تن دیگر زخمی شدند. این سیلاب‌ها خانه‌های زیادی را هم ویران ساخت.

تصویر بندانگشتی

از سیلاب‌های زیان‌بار در ولایت پروان نزدیک به یک ماه می‌گذرد اما هنوز هم خانواده‌های آسیب‌دیده در اوضاع بدی به‌سر می‌برند.

آنان می‌گویند که برای بازگشت به زنده‌گی عادی در بخش ساخت سرپناۀ دایمی برای شان کمک‌های بنیادی صورت نگرفته‌است.

رییس‌جمهور غنی دو هفته پیش در سفرش به پروان دستور داد که تا یک هفته طرح ایجاد اسکان مجدد برای آسیب‌دیده‌گان سیلاب آماده شود، اما خانواده‌های قربانیان می‌گویند که مقام‌های محلی در اجرای این کار ناکام بوده‌اند.

سیما یکی از آسیب‌دیده‌گان این سیلاب‌ها است. او می‌گوید که دو پسرش را در جنگ با طالبان و یک پسرش را در سیلاب‌ها از دست داد و در اوضاع بدی روزش را شب می‌کند.

او می‌گوید که دارد و ندارش را سیلاب برد و اکنون در بی سرپناهی به‌سر می‌برد: «اگر کمک می‌کنید خوب و بهتر، اگر نمی‌کنید دیگر زنده‌گی به ما کار نمی‌آید. حالا یک جای باشد که ما بشینیم.»

در سیلاب‌‎های اخیر در پروان، دست‌کم ۱۲۰ تن جان باختند و بیش از ۲۰۰ تن دیگر زخمی شدند. این سیلاب‌ها خانه‌های زیادی را هم ویران ساخت.

اکنون خانواده‌های سیلاب‌زده نگران اند که با سرد شدن هوا دشواری‌های زنده‌گی شان بیشتر شود.

عبدالبصیر، یکی از این آسیب‌دیده‌گان سیلاب گفت: «لحاف و کالا نداریم. جای نداریم. خانه نداریم. یکبار خانه یک قوم می‌رویم بار دیگر خانۀ دیگرش.»

زرینه، آسیب‌دیدۀ دیگر سیلاب نیز اظهار داشت: «زخمی مارا پرسان کند، خانه مارا پرسان کند، زمستان می‌رسد؛ ما کجا برویم؟»

حمیده، از دیگر آسیب‌دیده‌گان سیلاب هم گفت: «زمستان آمد، ما جای نداریم که بشینیم. ما امروز که زمستان آمد کجا باشیم و کجا برویم. طفل دار استم، کجا باشیم و کجا برویم؟»

مقام‌های محلی پروان حاضر نشدند که دربارۀ این نگرانی‌های آسیب‌دیده‌گان سیلاب در این ولایت گفت وگو کنند.

ظاهر سالنگی، نمایندۀ مردم پروان در مجلس اما بر رسیده‌گی بی‌درنگ به نیازمندان تأکید دارد: «با کمال تأسف که مشکلات در تمام افغانستان است. اما مشکلات مردم پروان هنوز باقی است و توجه نشده‌است.»

هم‌رسانی کنید