Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شمار تلفات سیلاب‌های پروان به۱۲۹ تن رسید

شمار تلفات سیلاب های اخیر در ولایت پروان به ۱۱۲۹ کشته و ۱۳۰ زخمی رسید.

هرچند تاکنون روشن نیست که چه شمار اجساد در زیر اوار ها باقی مانده است، اما خبرنگار طلوع نیوز از محل رویداد گزارش می دهد که هنوز هم تیم های نجات در تلاش بیرون ساختن اجساد باقی مانده در زیر آوراها استند و از صبح امروز تا کنون پنج جسد تازه بیرون بیرون شدند.

در همین حال، خانواده های قربانیان و آسیب دیده گان در پروان که در وضعیت بدی به سر میبرند از بی توجهی حکومت به ویژه مقام های محلی در رسیده گی به آسیب دیده گان انتقاد می کنند.

آنان می گویند که چهار رور است در وضعیت بدی به سر میبرند و حتا گرسنه خوابیده اند.

همزمان با افزایش شمار قربانیان و آسیب‌دیده‌گان سیلاب‌ها در ولایت پروان، باشنده‌گان ولایت‌های گوناگون برای گردآوری کمک‌ها به این آسیب‌دیده‌گان بسیج شده‌اند.

از این میان، گروهی از جوانان در کابل کارزار کوچه به کوچه را برای گردآوری کمک‌ها به این سیلاب‌زده‌گان راه اندازی کرده‌اند.

آمارهای وزارت دولت در امور حوادث نشان می‌دهند که شمار جان باخته‌گان سیلاب‌ها در پروان به بیش از صد تن رسیده‌است. بربنیاد این آمارها، در کل ۱۶۰ تن در ۱۳ ولایتی که سیلاب سرازیر شده‌است جان باخته‌اند و ۲۵۰ تن هم زخمی شده‌اند.

پروان کاپیسا، کابل، پنجشیر، میدان وردگ، لوگر، پکتیا، پکتیکا، نورستان، ننگرهار، لغمان، خوست و غزنی ولایت‌هایی استند که از سرازیرشدن سیلاب‌ها آسیب دیده‌اند. در کنار تلفات جانی برخاسته از این سیلاب‌ها، خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی نیز تخریب شده‌اند.

شمار تلفات سیلاب‌های پروان به۱۲۹ تن رسید

خانواده های قربانیان و آسیب دیده گان در پروان که در وضعیت بدی به سر میبرند از بی توجهی حکومت به ویژه مقام های محلی در رسیده گی به آسیب دیده گان انتقاد می کنند.

Thumbnail

شمار تلفات سیلاب های اخیر در ولایت پروان به ۱۱۲۹ کشته و ۱۳۰ زخمی رسید.

هرچند تاکنون روشن نیست که چه شمار اجساد در زیر اوار ها باقی مانده است، اما خبرنگار طلوع نیوز از محل رویداد گزارش می دهد که هنوز هم تیم های نجات در تلاش بیرون ساختن اجساد باقی مانده در زیر آوراها استند و از صبح امروز تا کنون پنج جسد تازه بیرون بیرون شدند.

در همین حال، خانواده های قربانیان و آسیب دیده گان در پروان که در وضعیت بدی به سر میبرند از بی توجهی حکومت به ویژه مقام های محلی در رسیده گی به آسیب دیده گان انتقاد می کنند.

آنان می گویند که چهار رور است در وضعیت بدی به سر میبرند و حتا گرسنه خوابیده اند.

همزمان با افزایش شمار قربانیان و آسیب‌دیده‌گان سیلاب‌ها در ولایت پروان، باشنده‌گان ولایت‌های گوناگون برای گردآوری کمک‌ها به این آسیب‌دیده‌گان بسیج شده‌اند.

از این میان، گروهی از جوانان در کابل کارزار کوچه به کوچه را برای گردآوری کمک‌ها به این سیلاب‌زده‌گان راه اندازی کرده‌اند.

آمارهای وزارت دولت در امور حوادث نشان می‌دهند که شمار جان باخته‌گان سیلاب‌ها در پروان به بیش از صد تن رسیده‌است. بربنیاد این آمارها، در کل ۱۶۰ تن در ۱۳ ولایتی که سیلاب سرازیر شده‌است جان باخته‌اند و ۲۵۰ تن هم زخمی شده‌اند.

پروان کاپیسا، کابل، پنجشیر، میدان وردگ، لوگر، پکتیا، پکتیکا، نورستان، ننگرهار، لغمان، خوست و غزنی ولایت‌هایی استند که از سرازیرشدن سیلاب‌ها آسیب دیده‌اند. در کنار تلفات جانی برخاسته از این سیلاب‌ها، خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی نیز تخریب شده‌اند.

هم‌رسانی کنید