Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مراسم یادبود و فاتحه‌خوانی مجاهد کاکر در کابل برگزار شد

مراسم یادبود و فاتحه‌خوانی مجاهد کاکر، از خبرنگاران چیره‌دست افغانستان و رییس پیشین طلوع‌نیوز، امروز چهارشنبه با حضور شماری از چهره‌های سیاسی، رسانه‌یی و اعضای خانوادۀ او در کابل برگزار شد.

شماری از شرکت کننده‌گان این مراسم که در مسجد عیدگاه برگزار شد، می‌گویند که مجاهد کاکر در تحول رسانه‌های آزاد افغانستان نقش نمایان و اثرگذار داشت.

وحید عمر، مشاور روابط عامه و راهبردری رییس‌جمهور که در این مراسم شرکت کرده بود، از مجاهد کاکر هم‌چون یک نماد برای خبرنگاران در افغانستان یاد می‌کند: «مجاهد کاکر، یک نمادی‌است برای ژورنالیستان جوان، برای کسانی‌که در عرصۀ مطبوعات در افغانستان کار می‌کنند. او یک مرجعی است برای تقلید.»

شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز افزود: «مجاهد کاکر، کماکان، بی‌دریغ و با باک مبارزه می‌کرد.»

مجاهد کاکر برای بیش از یک دهه هم‌چون گردانندۀ برنامه‌های سیاسی و خبری طلوع و طلوع‌نیوز کار کرد.

کاکر نخستین مناظرۀ تلویزیونی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری را در تاریخ رسانه‌‎های کشور، در سال ۲۰۰۹میزبانی کرد و در تحولات رسانه‌های آزاد نقش برجسته‌یی داشت.

دانش کروخیل، رییس خبرگزاری پژواک دربارۀ مجاهد کاکر بیان داشت: «امروز خوش‌بختانه رسانه‌های افغانستان که جرأت دارند، الهام گرفته از شخصیت کاکر صاحب است.»

مجیب خلوتگر، رییس نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان نیز اظهار داشت: «هر قدم کار روزنامه‌نگاری شان را برمبنی قواعد حرفه‌یی می‌گذاشتند و از همه مهم‌تر اما این‌که تا آخرین روزهایی که متوجه می‌شدند بیمار اند، از کار دست نکشیده بودند.»

از سویی هم، طلوع‌نیوز استدیو مرکزی خودرا برای ارج‌گزاری از کارکردهای مجاهد کاکر به نام او نام‌گذاری کرد.

مجاهد کاکر، در ماه ثور امسال، پس از چند سال دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان در آلمان درگذشت.

مراسم یادبود و فاتحه‌خوانی مجاهد کاکر در کابل برگزار شد

مجاهد کاکر، در ماه ثور امسال، پس از چند سال دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان در آلمان درگذشت.

تصویر بندانگشتی

مراسم یادبود و فاتحه‌خوانی مجاهد کاکر، از خبرنگاران چیره‌دست افغانستان و رییس پیشین طلوع‌نیوز، امروز چهارشنبه با حضور شماری از چهره‌های سیاسی، رسانه‌یی و اعضای خانوادۀ او در کابل برگزار شد.

شماری از شرکت کننده‌گان این مراسم که در مسجد عیدگاه برگزار شد، می‌گویند که مجاهد کاکر در تحول رسانه‌های آزاد افغانستان نقش نمایان و اثرگذار داشت.

وحید عمر، مشاور روابط عامه و راهبردری رییس‌جمهور که در این مراسم شرکت کرده بود، از مجاهد کاکر هم‌چون یک نماد برای خبرنگاران در افغانستان یاد می‌کند: «مجاهد کاکر، یک نمادی‌است برای ژورنالیستان جوان، برای کسانی‌که در عرصۀ مطبوعات در افغانستان کار می‌کنند. او یک مرجعی است برای تقلید.»

شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز افزود: «مجاهد کاکر، کماکان، بی‌دریغ و با باک مبارزه می‌کرد.»

مجاهد کاکر برای بیش از یک دهه هم‌چون گردانندۀ برنامه‌های سیاسی و خبری طلوع و طلوع‌نیوز کار کرد.

کاکر نخستین مناظرۀ تلویزیونی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری را در تاریخ رسانه‌‎های کشور، در سال ۲۰۰۹میزبانی کرد و در تحولات رسانه‌های آزاد نقش برجسته‌یی داشت.

دانش کروخیل، رییس خبرگزاری پژواک دربارۀ مجاهد کاکر بیان داشت: «امروز خوش‌بختانه رسانه‌های افغانستان که جرأت دارند، الهام گرفته از شخصیت کاکر صاحب است.»

مجیب خلوتگر، رییس نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان نیز اظهار داشت: «هر قدم کار روزنامه‌نگاری شان را برمبنی قواعد حرفه‌یی می‌گذاشتند و از همه مهم‌تر اما این‌که تا آخرین روزهایی که متوجه می‌شدند بیمار اند، از کار دست نکشیده بودند.»

از سویی هم، طلوع‌نیوز استدیو مرکزی خودرا برای ارج‌گزاری از کارکردهای مجاهد کاکر به نام او نام‌گذاری کرد.

مجاهد کاکر، در ماه ثور امسال، پس از چند سال دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان در آلمان درگذشت.

هم‌رسانی کنید