Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جرایم جنگی در افغانستان؛ آسترالیا در نیروهایش اصلاحات می‌آورد

پس از تأیید شدن جرایم جنگی نیروهای آسترالیایی در افغانستان، جنرال آنگس کمپبل، فرمانده نیروی دفاعی آسترالیا تعهد ایجاد اصلاحات را در نیروهای زیرفرمان‌اش دارد.

جنرال کمپبل افزود که باید گزارش اخیر مربوط به ارتکاب جنایات سربازان را در افغانستان "متعلق به خود" دانسته و متعهد شوند که تغییراتی را برای تکرار نکردن این جنایات، انجام دهند.

این درحالی‌است که یک ارزیابی چهار ساله از کارکرد ۱۱ سالۀ نیروهای آسترالیایی درافغانستان که به تازه‌گی آماده شده‌است، نشان می‌دهد که نیروهای این کشور در افغانستان به ویژه ولایت ارزگان در قتل دست کم ۴۰ غیرنظامی بی‌گناه، دست داشته‌اند.

جنرال کمپبل در این باره می‌گوید: "من می‌خواهم که نیروهای دفاعی آسترالیا بپذیرد که این چیزی است که باید مسؤول آن باشیم زیرا اگر مسؤول آن نباشیم، آن را برطرف نخواهیم کرد و اگر آن را برطرف نکنیم، ممکن است این وحشت دوباره صورت گیرد و من نمی‌توانم آن را بپذیرم."

بربنیاد این بررسی‌ها، نیروهای آسترالیایی در دورۀ حضور شان از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۶ میلادی در افغانستان در قتل ۳۹ زندانی، غیرنظامی و کشاورز افغان دست داشته‌اند.

در گزارش ۵۷ پروندۀ قتل ارزیابی شده‌اند و نزدیک به یک هزار تن در پیوند به آن‌ها، گواهی داده‌اند.

شام چهارشنبه، اسکات موریسون نخست وزیر آسترالیا نیز در این باره با رییس‌جمهورغنی تلیفونی گفت‌وگو کرد.

ریاست‌جمهوری می‌گوید که نخست وزیر آسترالیا اطمینان داد که این کشور به اجرای عدالت متعهد است.

نهادهای مدافع حقوق‌بشر می‌گویند که عدالت باید برای خانواده‌های قربانیان این جنایت‌های جنگی در افغانستان تأمین شود.

آسترالیا یکی ازهم پیمانان نزدیک واشنگتن هزاران نظامی را در سال ۲۰۰۵ به افغانستان فرستاد و بیشتر این نیروها در ولایت ارزگان جابه‌جا بودند.

هرچند مأموریت جنگی نیروهای آسترالیایی در افغانستان درسال ۲۰۱۶پایان یافت، اما ۴۰۰ سرباز آسترالیایی هم‌چنان مأموریت آموزش نیروهای افغان را ادامه می‌دهند.

جرایم جنگی در افغانستان؛ آسترالیا در نیروهایش اصلاحات می‌آورد

یک ارزیابی چهار ساله از کارکرد ۱۱ سالۀ نیروهای آسترالیایی درافغانستان نشان می‌دهد که نیروهای این کشور در افغانستان در قتل دست کم ۴۰ غیرنظامی بی‌گناه، دست داشته‌اند.

Thumbnail

پس از تأیید شدن جرایم جنگی نیروهای آسترالیایی در افغانستان، جنرال آنگس کمپبل، فرمانده نیروی دفاعی آسترالیا تعهد ایجاد اصلاحات را در نیروهای زیرفرمان‌اش دارد.

جنرال کمپبل افزود که باید گزارش اخیر مربوط به ارتکاب جنایات سربازان را در افغانستان "متعلق به خود" دانسته و متعهد شوند که تغییراتی را برای تکرار نکردن این جنایات، انجام دهند.

این درحالی‌است که یک ارزیابی چهار ساله از کارکرد ۱۱ سالۀ نیروهای آسترالیایی درافغانستان که به تازه‌گی آماده شده‌است، نشان می‌دهد که نیروهای این کشور در افغانستان به ویژه ولایت ارزگان در قتل دست کم ۴۰ غیرنظامی بی‌گناه، دست داشته‌اند.

جنرال کمپبل در این باره می‌گوید: "من می‌خواهم که نیروهای دفاعی آسترالیا بپذیرد که این چیزی است که باید مسؤول آن باشیم زیرا اگر مسؤول آن نباشیم، آن را برطرف نخواهیم کرد و اگر آن را برطرف نکنیم، ممکن است این وحشت دوباره صورت گیرد و من نمی‌توانم آن را بپذیرم."

بربنیاد این بررسی‌ها، نیروهای آسترالیایی در دورۀ حضور شان از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۶ میلادی در افغانستان در قتل ۳۹ زندانی، غیرنظامی و کشاورز افغان دست داشته‌اند.

در گزارش ۵۷ پروندۀ قتل ارزیابی شده‌اند و نزدیک به یک هزار تن در پیوند به آن‌ها، گواهی داده‌اند.

شام چهارشنبه، اسکات موریسون نخست وزیر آسترالیا نیز در این باره با رییس‌جمهورغنی تلیفونی گفت‌وگو کرد.

ریاست‌جمهوری می‌گوید که نخست وزیر آسترالیا اطمینان داد که این کشور به اجرای عدالت متعهد است.

نهادهای مدافع حقوق‌بشر می‌گویند که عدالت باید برای خانواده‌های قربانیان این جنایت‌های جنگی در افغانستان تأمین شود.

آسترالیا یکی ازهم پیمانان نزدیک واشنگتن هزاران نظامی را در سال ۲۰۰۵ به افغانستان فرستاد و بیشتر این نیروها در ولایت ارزگان جابه‌جا بودند.

هرچند مأموریت جنگی نیروهای آسترالیایی در افغانستان درسال ۲۰۱۶پایان یافت، اما ۴۰۰ سرباز آسترالیایی هم‌چنان مأموریت آموزش نیروهای افغان را ادامه می‌دهند.

هم‌رسانی کنید