Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

چین جنایت‌های جنگی سربازان آسترالیایی را در افغانستان نکوهش کرد

وزارت خارجه چین با نکوهش جنایت‌های جنگی سربازان آسترالیایی در افغانستان، بر پیگرد عاملان این جنایت‌ها تأکید کرد.

ژائو لیجیان، سخن‌گوی وزارت خارجه چین روز جمعه در یک نشست خبری گفت که بیجنگ از جزئیات گزارش ارتش آسترالیا دربارۀ این جنایت‌ها تکان خورده‌است و آنها را "ناقض قوانین جهانی و احساسات انسانی" می‌داند.

او افزود که نیروهای آسترالیایی در حالی مرتکب این جنایت‌ها شده‌اند که کشورهای غربی همواره خودشان را حامیان حقوق بشر می‌دانند.

یک گزارش وزارت دفاع آسترالیا نشان می‌دهد که نیروهای این کشور، میان سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ میلادی، نیروهای ویژه این کشور در افغانستان کم از کم ۳۹ زندانی، کشاورز و غیرنظامی افغان را به‌شمول کودکان کشته‌اند.

سیزده تن از سربازان آسترآلیایی که گمان می‌رود گواهان و همکاران متهمان اصلی جنایت‌های جنگی و کشتار غیرنظامیان در افغانستان باشند با برکناری رو به‌رو استند.

ریک بور رییس ارتش آسترالیا روز جمعه گفت که به این سربازان هشدار داده شده‌است که تا چهارده روز دربارۀ این اتهام‌ها، پاسخ بدهند و گرنه برکنار خواهند شد.

او افزود: "ما همگی مان همچون یک سازمان، پاسخگو استیم و این کار را به‌گونۀ مناسب به پیش خواهیم برد. از همین‌رو خواهان تهیۀ گزارشی در این باره شدیم."

هنوزکیستی این سربازان روشن نشده‌است، اما نزده سرباز دیگر با محاکمه رو به‌رو استند.

نهادهای حقوق بشری در افغانستان گفتند که حکومت افغانستان و آسترالیا باید عدالت را به قربانیان جنایت‌های جنگی در افغانستان، تأمین کنند.

پیش از این، ده سرباز این کشور به اتهام دست داشتن در جرایم جنگی در افغانستان برکنار شده‌اند.

چین جنایت‌های جنگی سربازان آسترالیایی را در افغانستان نکوهش کرد

بربنیاد یک گزارش وزارت دفاع آسترالیا، میان سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ میلادی، نیروهای ویژه این کشور در افغانستان کم از کم ۳۹ زندانی، کشاورز و غیرنظامی افغان را به‌شمول کودکان کشته‌اند.

Thumbnail

وزارت خارجه چین با نکوهش جنایت‌های جنگی سربازان آسترالیایی در افغانستان، بر پیگرد عاملان این جنایت‌ها تأکید کرد.

ژائو لیجیان، سخن‌گوی وزارت خارجه چین روز جمعه در یک نشست خبری گفت که بیجنگ از جزئیات گزارش ارتش آسترالیا دربارۀ این جنایت‌ها تکان خورده‌است و آنها را "ناقض قوانین جهانی و احساسات انسانی" می‌داند.

او افزود که نیروهای آسترالیایی در حالی مرتکب این جنایت‌ها شده‌اند که کشورهای غربی همواره خودشان را حامیان حقوق بشر می‌دانند.

یک گزارش وزارت دفاع آسترالیا نشان می‌دهد که نیروهای این کشور، میان سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ میلادی، نیروهای ویژه این کشور در افغانستان کم از کم ۳۹ زندانی، کشاورز و غیرنظامی افغان را به‌شمول کودکان کشته‌اند.

سیزده تن از سربازان آسترآلیایی که گمان می‌رود گواهان و همکاران متهمان اصلی جنایت‌های جنگی و کشتار غیرنظامیان در افغانستان باشند با برکناری رو به‌رو استند.

ریک بور رییس ارتش آسترالیا روز جمعه گفت که به این سربازان هشدار داده شده‌است که تا چهارده روز دربارۀ این اتهام‌ها، پاسخ بدهند و گرنه برکنار خواهند شد.

او افزود: "ما همگی مان همچون یک سازمان، پاسخگو استیم و این کار را به‌گونۀ مناسب به پیش خواهیم برد. از همین‌رو خواهان تهیۀ گزارشی در این باره شدیم."

هنوزکیستی این سربازان روشن نشده‌است، اما نزده سرباز دیگر با محاکمه رو به‌رو استند.

نهادهای حقوق بشری در افغانستان گفتند که حکومت افغانستان و آسترالیا باید عدالت را به قربانیان جنایت‌های جنگی در افغانستان، تأمین کنند.

پیش از این، ده سرباز این کشور به اتهام دست داشتن در جرایم جنگی در افغانستان برکنار شده‌اند.

هم‌رسانی کنید