Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس جمهور: در صلح هیچ معامله‌یی بر نیروهای افغان صورت نخواهدگرفت

رییس جمهور غنی تأکید می ورزد که در مذاکرات صلح، هیچ معامله بر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور صورت نخواهد گرفت.

رییس جمهور می گوید که در شش سال گذشته، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، بیشترین قربانی را داده اند. 

آقای غنی روز دوشنبه در مراسمی در وزارت دفاع ملی، به رییس ستاد ارتش کشور، نشان غازی وزیر محمد اکبرخان را اعطاء نمود.

در این مراسم، صد تن از نظامیان دیگر کشور نیز نشان هایی را دریافت کردند و شماری هم به ترفیع دست یافتند.

در این مراسم، رییس‌جمهور غنی با ستایش از کارنامه‌های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، این نیروها را افتخار کشور می‌داند.

آقای غنی گفت: «هیچ‌گونه معامله‌یی سر قوای امنیتی و دفاعی افغانستان، تا من و ملت افغانستان رمق داشته باشیم، صورت نمی‌گیرد! شما افتخار مردم افغانستان هستید!»

در همین حال، رییس‌جمهور کارنامه‌های یاسین ضیاء رییس ستاد ارتش کشور را می‌ستاید و نیز از اعطای نشان ‌به صد نظامی دیگر کشور در این مراسم خبر می‌دهد.     

رییس جمهور غنی افزود: «از لوی درستیز صاحب افغانستان ابراز تشکری خاص است. مثل سرباز واری در صف اول جنگ، در شمال، جنوب، شرق یا غرب باشد، خودت می‌روی. امروز مدال غازی وزیر محمد اکبرخان برایت اعطاء می‌شود.»

رییس‌جمهور می‌گوید که در شش‌سال اخیر، نیروهای کشور، بیشترین قربانی را از بهر تأمین امنیت داده‌اند.

آقای غنی گفت: «امروز از برکت قربانی‌های قوای دفاعی و امنیتی افغانستان است که جهان از خطر تروریزم آرام است.»

به روز شنبه، وزیر خارجه امریکا با اشاره به توافق صلح این کشور با طالبان گفت که در یک سال گذشته، هیچ نیروی امریکایی در افغانستان کشته نشده است؛ اما ریاست جمهوری در واکنش به این گفته‌های مایک پومپیو اظهار داشت که سربازان امریکایی از این‌رو در افغانستان کشته نشده‌اند که طالبان، با نیروهای امنیتی افغانستان به جنگ پرداخته‌اند.

رییس جمهور: در صلح هیچ معامله‌یی بر نیروهای افغان صورت نخواهدگرفت

در این مراسم، صد تن از نظامیان دیگر کشور نیز نشان هایی را دریافت کردند و شماری هم به ترفیع دست یافتند.

Thumbnail

رییس جمهور غنی تأکید می ورزد که در مذاکرات صلح، هیچ معامله بر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور صورت نخواهد گرفت.

رییس جمهور می گوید که در شش سال گذشته، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، بیشترین قربانی را داده اند. 

آقای غنی روز دوشنبه در مراسمی در وزارت دفاع ملی، به رییس ستاد ارتش کشور، نشان غازی وزیر محمد اکبرخان را اعطاء نمود.

در این مراسم، صد تن از نظامیان دیگر کشور نیز نشان هایی را دریافت کردند و شماری هم به ترفیع دست یافتند.

در این مراسم، رییس‌جمهور غنی با ستایش از کارنامه‌های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، این نیروها را افتخار کشور می‌داند.

آقای غنی گفت: «هیچ‌گونه معامله‌یی سر قوای امنیتی و دفاعی افغانستان، تا من و ملت افغانستان رمق داشته باشیم، صورت نمی‌گیرد! شما افتخار مردم افغانستان هستید!»

در همین حال، رییس‌جمهور کارنامه‌های یاسین ضیاء رییس ستاد ارتش کشور را می‌ستاید و نیز از اعطای نشان ‌به صد نظامی دیگر کشور در این مراسم خبر می‌دهد.     

رییس جمهور غنی افزود: «از لوی درستیز صاحب افغانستان ابراز تشکری خاص است. مثل سرباز واری در صف اول جنگ، در شمال، جنوب، شرق یا غرب باشد، خودت می‌روی. امروز مدال غازی وزیر محمد اکبرخان برایت اعطاء می‌شود.»

رییس‌جمهور می‌گوید که در شش‌سال اخیر، نیروهای کشور، بیشترین قربانی را از بهر تأمین امنیت داده‌اند.

آقای غنی گفت: «امروز از برکت قربانی‌های قوای دفاعی و امنیتی افغانستان است که جهان از خطر تروریزم آرام است.»

به روز شنبه، وزیر خارجه امریکا با اشاره به توافق صلح این کشور با طالبان گفت که در یک سال گذشته، هیچ نیروی امریکایی در افغانستان کشته نشده است؛ اما ریاست جمهوری در واکنش به این گفته‌های مایک پومپیو اظهار داشت که سربازان امریکایی از این‌رو در افغانستان کشته نشده‌اند که طالبان، با نیروهای امنیتی افغانستان به جنگ پرداخته‌اند.

هم‌رسانی کنید