Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی‌ها از بیرون‌شدن نیروهای امریکایی از اچین

با بیرون شدن نیروهای امریکایی از ولسوالی اچین ننگرهار، نگرانی‌های امنیتی در این منطقه افزایش یافته‌اند.

اخیرأ پایگاۀ نظامی در درۀ مومند درۀ ولسوالی اچین که از سال‌ها به این‌سو میزبان نیروهای امریکایی بود به نیروهای اردوی ملی سپرده شده‌است.

نیروهای امریکایی این پایگاه نظامی را نزدیک به دو و نیم سال پیش برای سرکوب داعش ساختند. نزدیک به صد تن از نیروهای امریکایی با تجهیزات پیشرفته نظامی در این پایگاه مستقر بودند؛ اما این پایگاه از پنج ماه به این‌سو به نیروهای افغان سپرده شده‌است.

مومند دره زمانی یکی از مرکزهای بزرگ داعش بود؛ اما با نابود شدن این گروه در این منطقه، بخش‌های پیرامون آن بدست طالبان افتادند.

کسانی که آن‌هنگام با نیروهای امریکایی کار می‌کردند و نیز نیروهای ارتش در اینجا، از فعالیت‌های روز افزون طالبان در پیرامون این پایگاه نگران استند.

عبیدالله، افسر قول‌اردوی ۲۰۱ سیلاب گفت: «وقتی که امریکایی‌ها این‌جا بودند، بسیار تجهیزات و وسایل داشتند؛ نهادهای کشفی فعال بودند، وسایل پیشرفته داشتند، پهبادها داشتند. داعش ازبین برده شد. اما ما اکنون نیز با وسایل دست داشتۀ مان نمی‌گذاریم داعش سر بلند کند.»

لطف‌الرحمان، افسر ارتش بیان داشت: «دشمن از راه دور انداز می‌کند و از مناطق مختلف بر سر حمله می‌کند.»

نیروهای امنیتی می‌گویند که طالبان در حمله بر این بخش‌ها، از جنگ‌افزارهای پیشرفته کار می‌گیرند؛ اما به‌گفتۀ والی ننگرهار، پس از بیرون شدن نیروهای امریکایی، اوضاع امنیتی ولسوالی اچین خوب است.

ضیاالحق امرخیل، والی ننگرهار گفت: «نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی ما در ولسوالی اچین حضور دارند و با تلاش‌های آنان امنیت در اچین تأمین است.»

با ورود به مومند دره، به ما گفته شد که امکان حمله‌های موشکی طالبان بر این پایگاه وجود دارد. این پایگاه در نزدیک خط دیورند ساخته شده‌است. به جز نیروهای خیزش مردمی، نیروهای افغان از اینجا تا خط دیورند، پاسگاهی ندارند و راه به روی طالبان باز است.

نگرانی‌ها از بیرون‌شدن نیروهای امریکایی از اچین

افسران ارتش در مومند دره می‌گویند که طالبان در برابر آنان از جنگ‌افزارهای پیشرفته کار می‌گیرند.

Thumbnail

با بیرون شدن نیروهای امریکایی از ولسوالی اچین ننگرهار، نگرانی‌های امنیتی در این منطقه افزایش یافته‌اند.

اخیرأ پایگاۀ نظامی در درۀ مومند درۀ ولسوالی اچین که از سال‌ها به این‌سو میزبان نیروهای امریکایی بود به نیروهای اردوی ملی سپرده شده‌است.

نیروهای امریکایی این پایگاه نظامی را نزدیک به دو و نیم سال پیش برای سرکوب داعش ساختند. نزدیک به صد تن از نیروهای امریکایی با تجهیزات پیشرفته نظامی در این پایگاه مستقر بودند؛ اما این پایگاه از پنج ماه به این‌سو به نیروهای افغان سپرده شده‌است.

مومند دره زمانی یکی از مرکزهای بزرگ داعش بود؛ اما با نابود شدن این گروه در این منطقه، بخش‌های پیرامون آن بدست طالبان افتادند.

کسانی که آن‌هنگام با نیروهای امریکایی کار می‌کردند و نیز نیروهای ارتش در اینجا، از فعالیت‌های روز افزون طالبان در پیرامون این پایگاه نگران استند.

عبیدالله، افسر قول‌اردوی ۲۰۱ سیلاب گفت: «وقتی که امریکایی‌ها این‌جا بودند، بسیار تجهیزات و وسایل داشتند؛ نهادهای کشفی فعال بودند، وسایل پیشرفته داشتند، پهبادها داشتند. داعش ازبین برده شد. اما ما اکنون نیز با وسایل دست داشتۀ مان نمی‌گذاریم داعش سر بلند کند.»

لطف‌الرحمان، افسر ارتش بیان داشت: «دشمن از راه دور انداز می‌کند و از مناطق مختلف بر سر حمله می‌کند.»

نیروهای امنیتی می‌گویند که طالبان در حمله بر این بخش‌ها، از جنگ‌افزارهای پیشرفته کار می‌گیرند؛ اما به‌گفتۀ والی ننگرهار، پس از بیرون شدن نیروهای امریکایی، اوضاع امنیتی ولسوالی اچین خوب است.

ضیاالحق امرخیل، والی ننگرهار گفت: «نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی ما در ولسوالی اچین حضور دارند و با تلاش‌های آنان امنیت در اچین تأمین است.»

با ورود به مومند دره، به ما گفته شد که امکان حمله‌های موشکی طالبان بر این پایگاه وجود دارد. این پایگاه در نزدیک خط دیورند ساخته شده‌است. به جز نیروهای خیزش مردمی، نیروهای افغان از اینجا تا خط دیورند، پاسگاهی ندارند و راه به روی طالبان باز است.

هم‌رسانی کنید