Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات غزنی اعلام آماده‌گی کرد

کمیسیون مستقل انتخابات از آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات به تعویق افتادۀ مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی خبر می‌دهد.

مسؤولان این کمیسیون امروز چهارشنبه در یک نشست با شماری از مسؤولان نهادهای حکومتی در کابل، هرچند از تاریخ مشخص برای برگزاری این انتخابات چیزی نگفتند اما تأکید کردند که انتخابات مجلس نماینده‌گان غزنی همزمان با انتخابات شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها و شهرداری‌ها برگزار خواهد شد.

حواعلم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «نهادهای دولتی و خصوصی مکلف به همکاری با کمیسیون مستقل انتخاباتی در روند برگزاری انتخابات بوده
 و کمیسیون مکلف به فراهم ساختن زمینه برای این همکاری می‌باشد.»

زهره بیان شینواری، رییس کمیسیون مستقل رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی تأکید کرد که چالش‌های انتخابات گذشته در انتخابات غزنی تکرار نخواهند شد.

فضل محمود فضلی، رییس ادارۀ امورامور ریاست جمهوری که نیز در نشست امروز حضور داشت گفت: «شما باید تصمیم بگیرید که کدام اداره در کدام حد با شما و چگونه همکاری نماید.»

انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی بدلایل ناامنی و مشکلات تخنیکی در سال ۱۳۹۷ برگزار نشد. پیش از این، کمیسیون انتخابات برای برگزاری این انتخابات در خزان سال ۱۴۰۰ اعلام آماده‌گی کرده بود.

کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات غزنی اعلام آماده‌گی کرد

انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی بدلایل ناامنی و مشکلات تخنیکی در سال ۱۳۹۷ برگزار نشد. پیش از این، کمیسیون انتخابات برای برگزاری این انتخابات در خزان سال ۱۴۰۰ اعلام آماده‌گی کرده بود.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات از آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات به تعویق افتادۀ مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی خبر می‌دهد.

مسؤولان این کمیسیون امروز چهارشنبه در یک نشست با شماری از مسؤولان نهادهای حکومتی در کابل، هرچند از تاریخ مشخص برای برگزاری این انتخابات چیزی نگفتند اما تأکید کردند که انتخابات مجلس نماینده‌گان غزنی همزمان با انتخابات شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها و شهرداری‌ها برگزار خواهد شد.

حواعلم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «نهادهای دولتی و خصوصی مکلف به همکاری با کمیسیون مستقل انتخاباتی در روند برگزاری انتخابات بوده
 و کمیسیون مکلف به فراهم ساختن زمینه برای این همکاری می‌باشد.»

زهره بیان شینواری، رییس کمیسیون مستقل رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی تأکید کرد که چالش‌های انتخابات گذشته در انتخابات غزنی تکرار نخواهند شد.

فضل محمود فضلی، رییس ادارۀ امورامور ریاست جمهوری که نیز در نشست امروز حضور داشت گفت: «شما باید تصمیم بگیرید که کدام اداره در کدام حد با شما و چگونه همکاری نماید.»

انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی بدلایل ناامنی و مشکلات تخنیکی در سال ۱۳۹۷ برگزار نشد. پیش از این، کمیسیون انتخابات برای برگزاری این انتخابات در خزان سال ۱۴۰۰ اعلام آماده‌گی کرده بود.

هم‌رسانی کنید