Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

زمان برگزاری نشست استانبول در بارۀ افغانستان رسمآ اعلام شد

جمهوری ترکیه، قطر و سازمان ملل متحد که به گونۀ مشترک میزبانان نشست استانبول‌ اند دریک اعلامیه می‌گویند که این نشست از بیست‌وچهارم ماه اپریل  تا چهارم ماه می برای ده روز برگزار خواهد شد.

 در اعلامیه از آمده‌است که میزبانان به پشتیبانی از یک افغانستان مستقل،آزاد  و متحد پابند استند و هدف از نشست استانبول شتاب بخشیدن به مذاکرات جاری در دوحه برای دستیابی به یک راه حل پایدار سیاسی در افغانستان است. اعلامیه می افزاید که شرکت  در نشست، و آجندای آن موضوع مذاکرات فشرده با جناح‌های افغان بوده‌است و این نشست بر کمک به رسیدن به طیفی از اصول مشترک و بنیادینی  توجه خواهد کرد که بازتاب دهنده یک دید مشترک برای آینده افغانستان ، یک نقشه راه به راه حل سیاسی آینده و  پایان به جنگ است.

ترکیه، قطر و سازمان ملل هرسه انتظار دارند که نشست استانبول یک فرصت مهم را برای همه همکاران فراهم خواهد ساخت تا حمایت شان را از مردم افغانستان در مسیر آنان به سوی صلح جامع، ثبات و رفاه تکرار نمایند.

این در حالیست که طالبان به روز دوشنبه اعلام کردند که آماده شرکت درنشست استانبول به روز شانزده هم ماه اپریل نیستند. اما بعدا منابع گفتند که تمامی طرف‌ها در دوحه تلاش می‌کنند تا یک تاریخ دیگر برای برگذاری این نشست مشخص گردد.

در همین حال، محمد یونس قانونی، از اعضای ارشد شورای عالی مصالحۀ ملی می گوید اطلاعاتی به دست آورده است که به نماینده گی از جمهوریت در نشست ترکیه هیاتی شرکت می کند که همه شمول نیست و بیشتر افراد حکومت هستند.

آقای قانونی این هیئت  را بی صلاحیت می داند و هشدار می دهد که این کار حکومت سبب ناکامی نشست ترکیه خواهد شد.

حکومت افغانستان حاضر نمی شود که در باره ترکیب این هیات و ساختار آن جزییاتی بدهد.

زمان برگزاری نشست استانبول در بارۀ افغانستان رسمآ اعلام شد

روز گذشته طالبان اعلام کرده بود که نمی‌تواند به تاریخ شانزده‌هم اپریل در این نشست شرکت کند.

Thumbnail

جمهوری ترکیه، قطر و سازمان ملل متحد که به گونۀ مشترک میزبانان نشست استانبول‌ اند دریک اعلامیه می‌گویند که این نشست از بیست‌وچهارم ماه اپریل  تا چهارم ماه می برای ده روز برگزار خواهد شد.

 در اعلامیه از آمده‌است که میزبانان به پشتیبانی از یک افغانستان مستقل،آزاد  و متحد پابند استند و هدف از نشست استانبول شتاب بخشیدن به مذاکرات جاری در دوحه برای دستیابی به یک راه حل پایدار سیاسی در افغانستان است. اعلامیه می افزاید که شرکت  در نشست، و آجندای آن موضوع مذاکرات فشرده با جناح‌های افغان بوده‌است و این نشست بر کمک به رسیدن به طیفی از اصول مشترک و بنیادینی  توجه خواهد کرد که بازتاب دهنده یک دید مشترک برای آینده افغانستان ، یک نقشه راه به راه حل سیاسی آینده و  پایان به جنگ است.

ترکیه، قطر و سازمان ملل هرسه انتظار دارند که نشست استانبول یک فرصت مهم را برای همه همکاران فراهم خواهد ساخت تا حمایت شان را از مردم افغانستان در مسیر آنان به سوی صلح جامع، ثبات و رفاه تکرار نمایند.

این در حالیست که طالبان به روز دوشنبه اعلام کردند که آماده شرکت درنشست استانبول به روز شانزده هم ماه اپریل نیستند. اما بعدا منابع گفتند که تمامی طرف‌ها در دوحه تلاش می‌کنند تا یک تاریخ دیگر برای برگذاری این نشست مشخص گردد.

در همین حال، محمد یونس قانونی، از اعضای ارشد شورای عالی مصالحۀ ملی می گوید اطلاعاتی به دست آورده است که به نماینده گی از جمهوریت در نشست ترکیه هیاتی شرکت می کند که همه شمول نیست و بیشتر افراد حکومت هستند.

آقای قانونی این هیئت  را بی صلاحیت می داند و هشدار می دهد که این کار حکومت سبب ناکامی نشست ترکیه خواهد شد.

حکومت افغانستان حاضر نمی شود که در باره ترکیب این هیات و ساختار آن جزییاتی بدهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره