Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رأی‌زنی‌ها برای رهایی زندانیان داعش از زندان‌های کشور

حکومت افغانستان رای زنی ها را با پاکستان و سیزده کشور دیگر در باره سرنوشت چهار صد و هشت زندانی داعش که شهروندان این کشور ها هستند، آغاز کرده است.

رییس عمومی امنیت ملی می گوید که دوصد و نود ونه تن این زندانیان شهروندان پاکستان هستند و تاکید می ورزد که قرار نیست اسلم فاروقی از رهبران بازداشت شده گروه داعش در میان این زندانیان به پاکستان تسلیم داده شود.

ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که همین اکنون سه صد و نه شهروند خارجی دیگر نیز در بند حکومت افغانستان هستند که افراد شبکه القاعده و دیگر گروه های هراس افگن جهانی هستند.

پس از پنج سال حضور داعش در بخش هایی از افغانستان به ویژه در شرق کشور، اکنون حکومت افغانستان می پذیرد که این گروه فعالیت هایش در گروه های کوچک شهری خلاصه شده است و پایگاهی در افغانستان ندارد.

در این مدت ۴۰۸ شهروند خارجی که در چارچوب داعش در افغانستان فعالیت داشتند از سوی نیروهای دولتی باز داشتند، اکنون حکومت افغانستان در باره سرنوشت این شهروندان خارجی رای زنی ها را با کشور های شان آغاز کرده است.

احمد ضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی، گفت: «از این کشور ها تقاضا کرده ایم که با ما در این قسمت یکجا کار کنند تا ما بتوانیم که این مسئله را یک راه حل اساسی اش را پیدا کنیم.»

از میان شهروندان چهارده کشور، بیش ترین بازداشت شده گان شهروندان پاکستان بوده اند. پس از پاکستان، ازبیکستان، تاجیکستان، قرغیزستان و چین بیشترین شهروندان شان در هنگام فعالیت با داعش در افغانستان بازداشت شده اند.

افراد باز داشت شده داعش:

۲۹۹  پاکستان

۳۷ ازبیکستان

۱۳ تاجیکستان

۱۲ قرغیزستان

۵  روسیه

۱۶  چین

۵ اردن

۴ ایران

۳ ترکیه

۵ اندونیزیا

۱ الجزایر

۲ بنگله دیش

۴ هند

۲ مالدیف 

اما سرنوشت اسلم فاروقی یکی از رهبران بازداشت شده گروه داعش در افغانستان که شهروند پاکستان است، چگونه خواهد شد؟

آقای سراج گفت: «هر زمانی که پاکستان افرادی از رهبران طالبان را که در زندان های شان هستند برای ما تسلیم کنند، ما در این باره فکر خواهیم کرد.»

رییس جمهور غنی اطمینان می دهد که افغانستان به انزوا نخواهد رفت.

آقای غنی گفت: «ما فصل نو مناسبات بین المللی خود را در حال قلم زدن هستیم و اطمینان کامل داشته باشید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تمویل می شوند.»

رییس عمومی امنیت ملی می گوید که هیچ زندانی طالبان از بند رها نخواهد شد و روز گذشته مولوی احمد کندهاری از افراد کلیدی طالبان در کندهار کشته شد، این مقام ریاست عمومی امنیت ملی از تلاش های گروه طالبان برای انتقال رهبری این گروه از پاکستان به کندهار و بخش های جنوب کشور سخن می گوید.

آقای سراج افزود: «کمیسیون استخبارات، اطلاعات، فرهنگ، محبوسین و مووسسات را می خواستند که انتقال بدهند به داخل افغانستان، اما کشته شدن مولوی احمد یک پیام واضیح به رهبران شان بود که افغانستان هنوز هم مکان برای شان نیست.»

ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که بیشتر اعضای خارجی گروه داعش از راه ترکیه به ایران و سپس وارد پاکستان و افغانستان شده بودند.

حکومت افغانستان از ادامه رابطه میان طالبان و گروه داعش نیز سخن می گوید، اما طالبان این ادعا را رد می کنند.

رأی‌زنی‌ها برای رهایی زندانیان داعش از زندان‌های کشور

رییس امنیت ملی می‌گوید قرار نیست اسلم فاروقی از رهبران بازداشت شده گروه داعش در میان این زندانیان به پاکستان تسلیم داده شود.

تصویر بندانگشتی

حکومت افغانستان رای زنی ها را با پاکستان و سیزده کشور دیگر در باره سرنوشت چهار صد و هشت زندانی داعش که شهروندان این کشور ها هستند، آغاز کرده است.

رییس عمومی امنیت ملی می گوید که دوصد و نود ونه تن این زندانیان شهروندان پاکستان هستند و تاکید می ورزد که قرار نیست اسلم فاروقی از رهبران بازداشت شده گروه داعش در میان این زندانیان به پاکستان تسلیم داده شود.

ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که همین اکنون سه صد و نه شهروند خارجی دیگر نیز در بند حکومت افغانستان هستند که افراد شبکه القاعده و دیگر گروه های هراس افگن جهانی هستند.

پس از پنج سال حضور داعش در بخش هایی از افغانستان به ویژه در شرق کشور، اکنون حکومت افغانستان می پذیرد که این گروه فعالیت هایش در گروه های کوچک شهری خلاصه شده است و پایگاهی در افغانستان ندارد.

در این مدت ۴۰۸ شهروند خارجی که در چارچوب داعش در افغانستان فعالیت داشتند از سوی نیروهای دولتی باز داشتند، اکنون حکومت افغانستان در باره سرنوشت این شهروندان خارجی رای زنی ها را با کشور های شان آغاز کرده است.

احمد ضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی، گفت: «از این کشور ها تقاضا کرده ایم که با ما در این قسمت یکجا کار کنند تا ما بتوانیم که این مسئله را یک راه حل اساسی اش را پیدا کنیم.»

از میان شهروندان چهارده کشور، بیش ترین بازداشت شده گان شهروندان پاکستان بوده اند. پس از پاکستان، ازبیکستان، تاجیکستان، قرغیزستان و چین بیشترین شهروندان شان در هنگام فعالیت با داعش در افغانستان بازداشت شده اند.

افراد باز داشت شده داعش:

۲۹۹  پاکستان

۳۷ ازبیکستان

۱۳ تاجیکستان

۱۲ قرغیزستان

۵  روسیه

۱۶  چین

۵ اردن

۴ ایران

۳ ترکیه

۵ اندونیزیا

۱ الجزایر

۲ بنگله دیش

۴ هند

۲ مالدیف 

اما سرنوشت اسلم فاروقی یکی از رهبران بازداشت شده گروه داعش در افغانستان که شهروند پاکستان است، چگونه خواهد شد؟

آقای سراج گفت: «هر زمانی که پاکستان افرادی از رهبران طالبان را که در زندان های شان هستند برای ما تسلیم کنند، ما در این باره فکر خواهیم کرد.»

رییس جمهور غنی اطمینان می دهد که افغانستان به انزوا نخواهد رفت.

آقای غنی گفت: «ما فصل نو مناسبات بین المللی خود را در حال قلم زدن هستیم و اطمینان کامل داشته باشید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تمویل می شوند.»

رییس عمومی امنیت ملی می گوید که هیچ زندانی طالبان از بند رها نخواهد شد و روز گذشته مولوی احمد کندهاری از افراد کلیدی طالبان در کندهار کشته شد، این مقام ریاست عمومی امنیت ملی از تلاش های گروه طالبان برای انتقال رهبری این گروه از پاکستان به کندهار و بخش های جنوب کشور سخن می گوید.

آقای سراج افزود: «کمیسیون استخبارات، اطلاعات، فرهنگ، محبوسین و مووسسات را می خواستند که انتقال بدهند به داخل افغانستان، اما کشته شدن مولوی احمد یک پیام واضیح به رهبران شان بود که افغانستان هنوز هم مکان برای شان نیست.»

ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که بیشتر اعضای خارجی گروه داعش از راه ترکیه به ایران و سپس وارد پاکستان و افغانستان شده بودند.

حکومت افغانستان از ادامه رابطه میان طالبان و گروه داعش نیز سخن می گوید، اما طالبان این ادعا را رد می کنند.

هم‌رسانی کنید