Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خشونت‌ها در ده ولایت کشور؛ نزدیک به ۴۰ تن جان باختند

نزدیک به ۴۰ تن در نتیجۀ خشونت‌ها در یک شبانه‌رو گذشته در ده ولایت جان باختند و نزدیک به ۵۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

از این میان، انفجار یک ماین کنارجاده بر موتر مسافربری در ولایت زابل، ۱۱ غیرنظامی جان باختند و ۲۹ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

این رویداد شب گذشته در منطقۀ کمپ مسکان ولسوالی شهر صفا هنگامی رخ داد که یک موتر مسافربری با ماین کنارجاده، برخورد کرد.

وییس صمیمی، فرمانده پولیس زابل دربارۀ این رویداد گفت: «ماین بر یک موتر ۴۰۴ مسافربری انفجار کرد که بدبختانه یازده نفر جان باخت و بیست و نه تن دیگر زخم برداشت.»

از سویی دیگر، در ولایت لوگر، پنج کارمند امنیت ملی پکتیکا، رییس اقتصاد و مدیر نمایندۀ بانک مرکزی لوگر در سه رویداد جداگانه، ترور شدند.

در برخورد هاوان بر خانه‌های مردم در لوگر نیز جان یک تن را گرفت و شش تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

از ولسوالی بره‌کی برک لوگر نیز خبر می‌رسد که عصر یک‌شنبه فرود آمدن دو گلوله هاوان بر خانه‌های مردم پس ازدرگری میان نیروهای دولتی و طالبان، تلفاتی به غیرنظامیان وارد شدند.

شاه‌آغا، باشندۀ ولسوالی برکی برک گفت: «بین دولت و طالبان درگیری شده بود، در خانه ما هاوان افتاد. دو نفر زخمی شد، در بیرون هاوان دیگر افتاد که چهار تا پنج دیگر هم زخمی شد.»

نصیر، باشندۀ دیگر این ولسوالی نیز گفت: «یک شهید دادیم، زخمیان خود را اینجا آوردیم و ناگذیر شدیم که به جای دیگر کوچ کنیم.»

درکنار این، ۱۶ تن از نیروی دولتی و چهار غیرنظامی در نتیجۀ خشونت‌های تازه در هشت ولایت دیگر به‌شمول غزنی، هرات، فراه، غور، بادغیس، فاریاب، پکتیکا و خوست، جان باختند و ده تن از نیروهای امنیتی و دو غیرنظامی، زخم برداشته‌اند.

عتیق‌الله امرخیل، نظامی پیشین دربارۀ این خشونت‌ها گفت: «همین جنگ چقدر دوام خواهد داشت و چقدر کشته خواهد دادیم؟ تکرار می کنم این مسله را که، هرکسی که که در آینده از طریق جنگ پیروز می شود، بالای قبرستان حکومت خواهد کرد.»

وزارت دفاع ملی گفت که در عملیات‎های یک شبانه‌روز گذشته، نیروهای دولتی در دوازده ولایت کشور، ۱۵۰ طالبان کشته و ۳۷ تن دیگر، زخم برداشته‌اند. 

اما طالبان این ادعا را نپذیرفته‌اند.

فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت: «به هر اندازه یی که طالبان اسرار به ادامه جنگ داشته باشند و خشونت های شان را افزایش بدهند؛ به همان اندازه بیشتر کشته می شوند وبا شکست رو به رو می شوند.»

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز گفت: «یکبار دیگر از طرف های مذاکره کننده می خواهیم که به میز مذاکره برگردند و تلاش های خود را برای پایان بخشیدن به خشونت تسریع کنند.»

شهروندان کشور از طرف‌های درگیر می‌خواهند که برای رسیدن به صلح، به یک  آتش‌بس همیشه‌گی توافق شود.

خشونت‌ها در ده ولایت کشور؛ نزدیک به ۴۰ تن جان باختند

انفجار یک ماین کنارجاده بر موتر مسافربری در ولایت زابل، ۱۱ غیرنظامی جان باختند و ۲۹ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

نزدیک به ۴۰ تن در نتیجۀ خشونت‌ها در یک شبانه‌رو گذشته در ده ولایت جان باختند و نزدیک به ۵۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

از این میان، انفجار یک ماین کنارجاده بر موتر مسافربری در ولایت زابل، ۱۱ غیرنظامی جان باختند و ۲۹ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

این رویداد شب گذشته در منطقۀ کمپ مسکان ولسوالی شهر صفا هنگامی رخ داد که یک موتر مسافربری با ماین کنارجاده، برخورد کرد.

وییس صمیمی، فرمانده پولیس زابل دربارۀ این رویداد گفت: «ماین بر یک موتر ۴۰۴ مسافربری انفجار کرد که بدبختانه یازده نفر جان باخت و بیست و نه تن دیگر زخم برداشت.»

از سویی دیگر، در ولایت لوگر، پنج کارمند امنیت ملی پکتیکا، رییس اقتصاد و مدیر نمایندۀ بانک مرکزی لوگر در سه رویداد جداگانه، ترور شدند.

در برخورد هاوان بر خانه‌های مردم در لوگر نیز جان یک تن را گرفت و شش تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

از ولسوالی بره‌کی برک لوگر نیز خبر می‌رسد که عصر یک‌شنبه فرود آمدن دو گلوله هاوان بر خانه‌های مردم پس ازدرگری میان نیروهای دولتی و طالبان، تلفاتی به غیرنظامیان وارد شدند.

شاه‌آغا، باشندۀ ولسوالی برکی برک گفت: «بین دولت و طالبان درگیری شده بود، در خانه ما هاوان افتاد. دو نفر زخمی شد، در بیرون هاوان دیگر افتاد که چهار تا پنج دیگر هم زخمی شد.»

نصیر، باشندۀ دیگر این ولسوالی نیز گفت: «یک شهید دادیم، زخمیان خود را اینجا آوردیم و ناگذیر شدیم که به جای دیگر کوچ کنیم.»

درکنار این، ۱۶ تن از نیروی دولتی و چهار غیرنظامی در نتیجۀ خشونت‌های تازه در هشت ولایت دیگر به‌شمول غزنی، هرات، فراه، غور، بادغیس، فاریاب، پکتیکا و خوست، جان باختند و ده تن از نیروهای امنیتی و دو غیرنظامی، زخم برداشته‌اند.

عتیق‌الله امرخیل، نظامی پیشین دربارۀ این خشونت‌ها گفت: «همین جنگ چقدر دوام خواهد داشت و چقدر کشته خواهد دادیم؟ تکرار می کنم این مسله را که، هرکسی که که در آینده از طریق جنگ پیروز می شود، بالای قبرستان حکومت خواهد کرد.»

وزارت دفاع ملی گفت که در عملیات‎های یک شبانه‌روز گذشته، نیروهای دولتی در دوازده ولایت کشور، ۱۵۰ طالبان کشته و ۳۷ تن دیگر، زخم برداشته‌اند. 

اما طالبان این ادعا را نپذیرفته‌اند.

فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت: «به هر اندازه یی که طالبان اسرار به ادامه جنگ داشته باشند و خشونت های شان را افزایش بدهند؛ به همان اندازه بیشتر کشته می شوند وبا شکست رو به رو می شوند.»

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز گفت: «یکبار دیگر از طرف های مذاکره کننده می خواهیم که به میز مذاکره برگردند و تلاش های خود را برای پایان بخشیدن به خشونت تسریع کنند.»

شهروندان کشور از طرف‌های درگیر می‌خواهند که برای رسیدن به صلح، به یک  آتش‌بس همیشه‌گی توافق شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره