تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سالگرد تظاهرات جنبش رستاخیزتغییر؛ عاملان قتل معترضان بازداشت نشده

در چهارمین سال‌گرد تظاهرات جنبش رستاخیز تغییر، شماری از خانواده‌هایی‌که فرزندان شان را در این تظاهرات از دست دادند، می‌گویند که این رویداد هنوز بررسی نشده‌است و عاملان قتل فرزندان شان به کیفر نرسیده‌اند.

در اعتراض‌های دوازدهم جوزای ۱۳۹۶در کابل که به‌خشونت کشیده شدند، دست‌کم هفت معترض جان باختند و بیش از ۳۰تن دیگر زخمی شدند. معترضان ادعا می‌کنند که نیروهای امنیتی بر آنان شلیک کردند.

خانواده‌های معترضان جان‌باخته، امروز چهارشنبه در یک نشست در کابل، حکومت و نهادهای عدلی و قضایی را به بی‌پروایی در رسیده‌گی و پی‌گیری جان باختن معترضان کردند.

کلیم‌الله هم‌سخن، عضو جنبش رستاخیز تغییر گفت: «اقدام به شکایت و کشانیدن پرونده به دادگاه بین‌المللی لاحه.»

سالم ایزدیار، پسر محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا یکی از معترضان بود که در اعتراض‌های جنبش رستاخیز تغییر در چهارراهی زنبق شهر کابل جان باخت.

محمد علم ایزدیار، در نشست امروز از عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی و دیگر مسؤولان حکومت انتقاد کرد که از این رویداد چشم‌پوشی کرده‌اند: «از رأس حکومت تا به پایان، کسانی که تصمیم‌گیر استند و زعامت کشور را دیروز که در دوران حکومت وحدت ملی بود و امروز هم بدوش دارند این‌ها در این قتل شریک استند.»

عبدالله عبدالله که نیز در نشست امروز حضور داشت، کم کاری‌ها را در حکومت و نهادهای عدلی و قضایی پذیرفت: «وقتی‌که این سوال ابتدایی مردم را ما جواب داده نتوانیم، طبعأ فضا همین فضایی می‌باشد که ما در آن قرار داریم.»

جنبش رستاخیز تغییر پس انفجار موتر بم‌گذاری شده در چهارراهی زنبق در ماه جوزای سال ۱۳۹۶ شکل گرفت. در این انفجار بیش از یک‌هزار تن کشته و زخمی شدند.

معترضان جنبش رستاخیز، در اعتراض به آن‌چه‌که ناتوانی و بی‌کاره‌گی مسؤولان حکومتی می‌گفتند، به جاده‌ها آمدند و خواستار کنار رفتن مسؤولان ارشد حکومت شدند؛ خواست‌هایی که برآورده نشدند.

سالگرد تظاهرات جنبش رستاخیزتغییر؛ عاملان قتل معترضان بازداشت نشده

خانواده‌های معترضان جان‌باخته، امروز چهارشنبه در یک نشست در کابل، حکومت و نهادهای عدلی و قضایی را به بی‌پروایی در رسیده‌گی و پی‌گیری جان باختن معترضان کردند.

تصویر بندانگشتی

در چهارمین سال‌گرد تظاهرات جنبش رستاخیز تغییر، شماری از خانواده‌هایی‌که فرزندان شان را در این تظاهرات از دست دادند، می‌گویند که این رویداد هنوز بررسی نشده‌است و عاملان قتل فرزندان شان به کیفر نرسیده‌اند.

در اعتراض‌های دوازدهم جوزای ۱۳۹۶در کابل که به‌خشونت کشیده شدند، دست‌کم هفت معترض جان باختند و بیش از ۳۰تن دیگر زخمی شدند. معترضان ادعا می‌کنند که نیروهای امنیتی بر آنان شلیک کردند.

خانواده‌های معترضان جان‌باخته، امروز چهارشنبه در یک نشست در کابل، حکومت و نهادهای عدلی و قضایی را به بی‌پروایی در رسیده‌گی و پی‌گیری جان باختن معترضان کردند.

کلیم‌الله هم‌سخن، عضو جنبش رستاخیز تغییر گفت: «اقدام به شکایت و کشانیدن پرونده به دادگاه بین‌المللی لاحه.»

سالم ایزدیار، پسر محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا یکی از معترضان بود که در اعتراض‌های جنبش رستاخیز تغییر در چهارراهی زنبق شهر کابل جان باخت.

محمد علم ایزدیار، در نشست امروز از عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی و دیگر مسؤولان حکومت انتقاد کرد که از این رویداد چشم‌پوشی کرده‌اند: «از رأس حکومت تا به پایان، کسانی که تصمیم‌گیر استند و زعامت کشور را دیروز که در دوران حکومت وحدت ملی بود و امروز هم بدوش دارند این‌ها در این قتل شریک استند.»

عبدالله عبدالله که نیز در نشست امروز حضور داشت، کم کاری‌ها را در حکومت و نهادهای عدلی و قضایی پذیرفت: «وقتی‌که این سوال ابتدایی مردم را ما جواب داده نتوانیم، طبعأ فضا همین فضایی می‌باشد که ما در آن قرار داریم.»

جنبش رستاخیز تغییر پس انفجار موتر بم‌گذاری شده در چهارراهی زنبق در ماه جوزای سال ۱۳۹۶ شکل گرفت. در این انفجار بیش از یک‌هزار تن کشته و زخمی شدند.

معترضان جنبش رستاخیز، در اعتراض به آن‌چه‌که ناتوانی و بی‌کاره‌گی مسؤولان حکومتی می‌گفتند، به جاده‌ها آمدند و خواستار کنار رفتن مسؤولان ارشد حکومت شدند؛ خواست‌هایی که برآورده نشدند.

هم‌رسانی کنید