Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معاون شورای علما و روحانیون حوزه غرب در هرات ترور شد

مردان تفنگ‌دار، مولوی محمد کبابیانی، معاون شورای علما و روحانیون حوزۀ غرب را در هرات تیرباران کردند.

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که دو مرد تفنگ‌دار موتور سایکل‌سواد، معاون شورای علما را در برابر خانه‌اش در ولسوالی انجیل این ولایت به گلوله بستند.

سید وحید قتالی، والی هرات گفت: «هر فکری و هر عالم دینی که برای مردم تسکین بخش باشد، آرامش بدهد، در کنار مردم قرار بگیرد و از نظام جمهوری اسلامی افغانستان حمایت کند هدف قرار می‌گیرد.»

پس از ترور این عالم دین، شماری از عالمان دین در گردهمایی در هرات حمله‌های هدفمند بر جان عالمان دین را در کشور نکوهش کردند و از ادامه آن ابراز نگرانی کردند.

سید ابوبکر، از نزدیکان مولوی محمد کبابیانی بیان داشت: «دو نفر موتر سایکل‌سوار به کنارش ایستادند و خوش آمدید هم کردند و گفتند که سوالی داریم. در همین حال که می‌گفت سوالی داریم بر مولوی صاحب شلیک کردند و با این عمل ددمنشانه خود یک عالم جید و چون آفتاب درخشان این سرزمین را از بین بردند.»

مولوی هبت‌الله فاضلی، خطیب مسجد جامع بزرگ هرات اظهار داشت: «به کدام جرم کشته شد؟ مولوی کبابیانی عالمی بود که هیمشه مردم را از طریق منبر در خیرخواهی، عدالت خواهی و امنیت دعوت می‌کرد.»

مولوی محمد کبابیانی در بیشتر گردهمایی‌های صلح‌خواهی عالمان دین در شهر هرات شرکت می‌کرد. او همواره خشونت‌ها و کشتار مردم را نکوهش می‌کرد و طرف‌های درگیر را به صلح تشویق می‌کرد.

عبدالخالق حقانی، رییس حج و اوقاف هرات تصریح کرد: «در جریان سال گذشته و امسال شش مورد ترور عالمان دین در هرات صورت گرفته‌است. کشتن عالمان دین و مردم بی‌گناه از دیدگاه دین اسلام حرام است و هیچ توجیهی ندارد.»

در یک هفته پسین این دومین عالم دین در هرات است در حمله مردان تفنگ‌دار جانش را از دست می‌دهد. تاهنوز هیچ گروهی مسؤولیت حمله بر این دو عالم دین را به عهده نگرفته است.

معاون شورای علما و روحانیون حوزه غرب در هرات ترور شد

در یک هفته پسین این دومین عالم دین در هرات است در حمله مردان تفنگ‌دار جانش را از دست می‌دهد. تاهنوز هیچ گروهی مسؤولیت حمله بر این دو عالم دین را به عهده نگرفته است.

تصویر بندانگشتی

مردان تفنگ‌دار، مولوی محمد کبابیانی، معاون شورای علما و روحانیون حوزۀ غرب را در هرات تیرباران کردند.

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که دو مرد تفنگ‌دار موتور سایکل‌سواد، معاون شورای علما را در برابر خانه‌اش در ولسوالی انجیل این ولایت به گلوله بستند.

سید وحید قتالی، والی هرات گفت: «هر فکری و هر عالم دینی که برای مردم تسکین بخش باشد، آرامش بدهد، در کنار مردم قرار بگیرد و از نظام جمهوری اسلامی افغانستان حمایت کند هدف قرار می‌گیرد.»

پس از ترور این عالم دین، شماری از عالمان دین در گردهمایی در هرات حمله‌های هدفمند بر جان عالمان دین را در کشور نکوهش کردند و از ادامه آن ابراز نگرانی کردند.

سید ابوبکر، از نزدیکان مولوی محمد کبابیانی بیان داشت: «دو نفر موتر سایکل‌سوار به کنارش ایستادند و خوش آمدید هم کردند و گفتند که سوالی داریم. در همین حال که می‌گفت سوالی داریم بر مولوی صاحب شلیک کردند و با این عمل ددمنشانه خود یک عالم جید و چون آفتاب درخشان این سرزمین را از بین بردند.»

مولوی هبت‌الله فاضلی، خطیب مسجد جامع بزرگ هرات اظهار داشت: «به کدام جرم کشته شد؟ مولوی کبابیانی عالمی بود که هیمشه مردم را از طریق منبر در خیرخواهی، عدالت خواهی و امنیت دعوت می‌کرد.»

مولوی محمد کبابیانی در بیشتر گردهمایی‌های صلح‌خواهی عالمان دین در شهر هرات شرکت می‌کرد. او همواره خشونت‌ها و کشتار مردم را نکوهش می‌کرد و طرف‌های درگیر را به صلح تشویق می‌کرد.

عبدالخالق حقانی، رییس حج و اوقاف هرات تصریح کرد: «در جریان سال گذشته و امسال شش مورد ترور عالمان دین در هرات صورت گرفته‌است. کشتن عالمان دین و مردم بی‌گناه از دیدگاه دین اسلام حرام است و هیچ توجیهی ندارد.»

در یک هفته پسین این دومین عالم دین در هرات است در حمله مردان تفنگ‌دار جانش را از دست می‌دهد. تاهنوز هیچ گروهی مسؤولیت حمله بر این دو عالم دین را به عهده نگرفته است.

هم‌رسانی کنید