Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر توقف بی درنگ خشونت‌ها در کشور

توماس نیکلاسون نماینده ویژه جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که خشونت‌ها پس از توافق صلح امریکا با طالبان و اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان بیشتر شده است و این خشونت‌ها باید متوقف شوند.

او در گفتگو با طلوع نیوز از بیشتر شدن تلفات غیرنظامیان ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید، کسانی که در حمله های هراس افگنانه بر غیرنظامیان همچون حمله بر دانش آموزان مکتب سیدالشهدا دست دارند باید شناساسی شوند.

همزمان با ادامه خشونت‌ها و افزایش حمله‌ها بر غیرنظامیان، اتحادیه اروپا از طالبان می‌خواهد که باید به خشونت‌ها پایان دهند و آتش بس کنند. 

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفت: «خواست اول ما آتش بس فوری و همه جانبه است. این تنها از بهر این نیست که به سود ماست، بل از بهر آن است که همه افغانان رنج می برند. مورد دوم این است که با کاهش سطح خشونتها و با توافق روی آتش بس، شما یک تعهد را نشان می دهید و نشان می دهید که برای مذاکره جدی استید.»

با آن که امریکا و ناتو بر خروج تمامی نیروهای شان تا سپتمبر امسال تاکید کرده اند، این مقام اتحادیه اروپا از ادامه کمک های اتحادیه اروپا برای افغانستان اطمینان میدهد و می گوید که قرار است برای گفتگو درباره صلح افغانستان به برخی از کشورها به شمول به قطر و پاکستان سفر کند. 

اقای نیکلاسون گفت: «نیروهای نظامی در حال بیرون شدن استند اما همکاران توسعه یی و اتحادیه اروپا آماده اند که به همکاری شان با مردم و حکومت افغانستان ادامه بدهند.»

این مقام اتحادیه اروپا  راه بیرون رفت از اوضاع کنونی را، اتحاد سیاست گران می داند. 

او افزود: «این یکی از لحظه های حیاتی است که اگر در آن رهبری باشد و حکومت بتواند منسجم، می تواند حتا در برابر مشکلات بسیار جدی تاب آورد.»

اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان می‌خواهد که در برابر فساد مبارزه جدی نماید و برتعهداتش برای تامین حقوق زنان و کودکان پابند باقی بماند.

تأکید نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر توقف بی درنگ خشونت‌ها در کشور

همزمان با ادامه خشونت‌ها و افزایش حمله‌ها بر غیرنظامیان، اتحادیه اروپا از طالبان می‌خواهد که باید به خشونت‌ها پایان دهند و آتش بس کنند.

تصویر بندانگشتی

توماس نیکلاسون نماینده ویژه جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که خشونت‌ها پس از توافق صلح امریکا با طالبان و اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان بیشتر شده است و این خشونت‌ها باید متوقف شوند.

او در گفتگو با طلوع نیوز از بیشتر شدن تلفات غیرنظامیان ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید، کسانی که در حمله های هراس افگنانه بر غیرنظامیان همچون حمله بر دانش آموزان مکتب سیدالشهدا دست دارند باید شناساسی شوند.

همزمان با ادامه خشونت‌ها و افزایش حمله‌ها بر غیرنظامیان، اتحادیه اروپا از طالبان می‌خواهد که باید به خشونت‌ها پایان دهند و آتش بس کنند. 

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفت: «خواست اول ما آتش بس فوری و همه جانبه است. این تنها از بهر این نیست که به سود ماست، بل از بهر آن است که همه افغانان رنج می برند. مورد دوم این است که با کاهش سطح خشونتها و با توافق روی آتش بس، شما یک تعهد را نشان می دهید و نشان می دهید که برای مذاکره جدی استید.»

با آن که امریکا و ناتو بر خروج تمامی نیروهای شان تا سپتمبر امسال تاکید کرده اند، این مقام اتحادیه اروپا از ادامه کمک های اتحادیه اروپا برای افغانستان اطمینان میدهد و می گوید که قرار است برای گفتگو درباره صلح افغانستان به برخی از کشورها به شمول به قطر و پاکستان سفر کند. 

اقای نیکلاسون گفت: «نیروهای نظامی در حال بیرون شدن استند اما همکاران توسعه یی و اتحادیه اروپا آماده اند که به همکاری شان با مردم و حکومت افغانستان ادامه بدهند.»

این مقام اتحادیه اروپا  راه بیرون رفت از اوضاع کنونی را، اتحاد سیاست گران می داند. 

او افزود: «این یکی از لحظه های حیاتی است که اگر در آن رهبری باشد و حکومت بتواند منسجم، می تواند حتا در برابر مشکلات بسیار جدی تاب آورد.»

اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان می‌خواهد که در برابر فساد مبارزه جدی نماید و برتعهداتش برای تامین حقوق زنان و کودکان پابند باقی بماند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره