تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پاکستان: روند ایجاد سیم خاردار درخط دیورند تا ۱۰ روز تکمیل می‌شود

شیخ راشد، وزیر داخله پاکستان روز شنبه (۲۹ جوزا) از تکمیل شدن روند ایجاد سیم خاردار در امتداد خط دیورند تا ده روز دیگر، خبر داد.

او افزود که روند ایجاد سیم خاردار درامتداد خط دیورند تا سی ام ماه جون، تکمیل خواهد شد.

او می افزاید که تاکنون ۸۰ درصد روند ایجاد سیم خاردار در امتداد خط دیورند، تکمیل شده‌است.

او با اشاره به روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، می‌گوید که دو سه ماه آینده برای پاکستان نیز مهم خواهند بود و به‌گفتۀ او در نتیجۀ جنگ در این اواخر، ۲ هزار و ۴۰۰ تن از نیروهای امنیتی افغا، به طالبان پیوسته‌اند.

او افزود: "در حال حاضر، درگیری‌ها در حدود ۳۸ بخش افغانستان، جریان دارد."

پاکستان: روند ایجاد سیم خاردار درخط دیورند تا ۱۰ روز تکمیل می‌شود

وزیر داخله پاکستان می‌گوید که تاکنون ۸۰ درصد روند ایجاد سیم خاردار در امتداد خط دیورند، تکمیل شده‌است.

تصویر بندانگشتی

شیخ راشد، وزیر داخله پاکستان روز شنبه (۲۹ جوزا) از تکمیل شدن روند ایجاد سیم خاردار در امتداد خط دیورند تا ده روز دیگر، خبر داد.

او افزود که روند ایجاد سیم خاردار درامتداد خط دیورند تا سی ام ماه جون، تکمیل خواهد شد.

او می افزاید که تاکنون ۸۰ درصد روند ایجاد سیم خاردار در امتداد خط دیورند، تکمیل شده‌است.

او با اشاره به روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، می‌گوید که دو سه ماه آینده برای پاکستان نیز مهم خواهند بود و به‌گفتۀ او در نتیجۀ جنگ در این اواخر، ۲ هزار و ۴۰۰ تن از نیروهای امنیتی افغا، به طالبان پیوسته‌اند.

او افزود: "در حال حاضر، درگیری‌ها در حدود ۳۸ بخش افغانستان، جریان دارد."

هم‌رسانی کنید