Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اسماعیل‌خان: سیاست‌گران از حکومت ناامید شده‌اند

محمد اسماعیل‌خان، از فرماندهان پیشین جهادی، می‌گوید در حالی‌که وضعیت کنونی ایجاب می‌کند اجماع سیاسی میان حکومت و سیاست‌گران شکل‌بگیرد، اما به‌گفتۀ او سیاست‌گران از حکومت ناامید شده‌اند.

این فرماندۀ پیشین جهادی با اشاره به عدم شکل‌گیری "شورای عالی دولت" که قرار بود چندی پیش ایجاد شود، می‌گوید که باور ندارد که اجماع سیاسی شکل بگیرد.

او می‌افزاید که اختلاف‌ها برسر این‌که شورای عالی دولت تا چه اندازه با صلاحیت باشد باعث شده‌است که سیاست‌گران راه‌شان را جدا کنند: «به واقعیت بگویم که اجماع به وجود نمی‌آید؛ دلیلی‌که به وجود نمی‌آید این است که سیاسون باور ندارند به این‌که فیصله‌هایی را که آن‌ها در اجماع به وجود بیارند، رییس دولت عملی کند.»

شورای عالی دولت که ایجاد آن یکی از ماده‌های توافق‌نامۀ سیاسی ایجاد حکومت کنونی و تقسیم قدرت میان رییس‌جمهورغنی و عبدالله عبدالله است، قرار بود ماه‌ها پیش شکل بگیرد؛ اما تاکنون این شورا ایجاد نشده‌است.

همزمان با این، جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری مارشال دوستم نیز می‌گوید که حکومت تنها در ظاهر از ارزش‌های جمهوریت و مشارکت ملی سخن می‌زند اما در حقیقت به مشارکت ملی باورهم ندارد.

احسان نیرو، سخن‌گوی مارشال دوستم بیان داشت: «رییس‌جمهور افغانستان به ایالات متحده امریکا سفر می‌کند با جمهوریت سه نفره هیچگاه به دیده گاه و خواست اقوام در افغانستان تمکین نمی‌کند.»

سیاست‌گران بیرون از حکومت می‌گویند که آنان برای ایجاد اجماع سیاسی تلاش‌های زیادی کردند اما حکومت به این تلاش‌ها ارج نگذاشته است.

شاهزاده مسعود، آگاه سیاسی اظهار داشت: «کرزی صاحب تلاش‌های زیادی برای اجماع ملی و سیاسی داشته و حال هم دارد و این کوشش‌ها ادامه دارد، ولی این‌که چه‌کسی مانع این است مردم می‌توانند در آینده بالای او قضاوت کنند.»

برخی از این سیاست‌گران هم می‌گویند که حکومت در اوضاع بحرانی دست به دامن سیاست‌گران می‌شود، اما وقتی به‌هدف رسید به تعهداتش عمل نمی‌کند.

سید اسحاق گیلانی، رهبرحزب نهضت گفت: «به این سیاسون تعجب می‌کنم... هفته ده بار می‌روند و هیچ نتیجه نمی‌داشته باشد.»

اما ارگ می‌گوید که رییس‌جمهور غنی در روزهای اخیر میزبان چندین تن از چهره‌های اثرگذار سیاسی بوده‌است.

وحید عمر، مشاور رییس‌جمهور در امور روابط عامه و استراتیژیک بیان داشت: «در رهبری سیاسی درون و بیرون از حکومت روی یک موضوع اجماع دارد که همه ما در این وقت در یک صف ایستاد می‌شویم و در مقابل دشمن مبارزه می‌کنیم.»

این در حالی است که جنگ در کشور شدت گرفته‌است و در جریان دو ماه اخیر دست‌کم هفتاد ولسوالی بدست طالبان افتاده‌اند. اخیرأ طالبان حمله‌های شان را بر چندین شهر در شمال کشور نیز آغاز کرده‌اند.

همزمان با این، باشنده‌گان چندین ولایت در شمال و بخش‌های دیگر کشور در برابر طالبان سلاح برداشته‌اند.

اسماعیل‌خان: سیاست‌گران از حکومت ناامید شده‌اند

سیاست‌گران بیرون از حکومت می‌گویند که آنان برای ایجاد اجماع سیاسی تلاش‌های زیادی کردند اما حکومت به این تلاش‌ها ارج نگذاشته است.

تصویر بندانگشتی

محمد اسماعیل‌خان، از فرماندهان پیشین جهادی، می‌گوید در حالی‌که وضعیت کنونی ایجاب می‌کند اجماع سیاسی میان حکومت و سیاست‌گران شکل‌بگیرد، اما به‌گفتۀ او سیاست‌گران از حکومت ناامید شده‌اند.

این فرماندۀ پیشین جهادی با اشاره به عدم شکل‌گیری "شورای عالی دولت" که قرار بود چندی پیش ایجاد شود، می‌گوید که باور ندارد که اجماع سیاسی شکل بگیرد.

او می‌افزاید که اختلاف‌ها برسر این‌که شورای عالی دولت تا چه اندازه با صلاحیت باشد باعث شده‌است که سیاست‌گران راه‌شان را جدا کنند: «به واقعیت بگویم که اجماع به وجود نمی‌آید؛ دلیلی‌که به وجود نمی‌آید این است که سیاسون باور ندارند به این‌که فیصله‌هایی را که آن‌ها در اجماع به وجود بیارند، رییس دولت عملی کند.»

شورای عالی دولت که ایجاد آن یکی از ماده‌های توافق‌نامۀ سیاسی ایجاد حکومت کنونی و تقسیم قدرت میان رییس‌جمهورغنی و عبدالله عبدالله است، قرار بود ماه‌ها پیش شکل بگیرد؛ اما تاکنون این شورا ایجاد نشده‌است.

همزمان با این، جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری مارشال دوستم نیز می‌گوید که حکومت تنها در ظاهر از ارزش‌های جمهوریت و مشارکت ملی سخن می‌زند اما در حقیقت به مشارکت ملی باورهم ندارد.

احسان نیرو، سخن‌گوی مارشال دوستم بیان داشت: «رییس‌جمهور افغانستان به ایالات متحده امریکا سفر می‌کند با جمهوریت سه نفره هیچگاه به دیده گاه و خواست اقوام در افغانستان تمکین نمی‌کند.»

سیاست‌گران بیرون از حکومت می‌گویند که آنان برای ایجاد اجماع سیاسی تلاش‌های زیادی کردند اما حکومت به این تلاش‌ها ارج نگذاشته است.

شاهزاده مسعود، آگاه سیاسی اظهار داشت: «کرزی صاحب تلاش‌های زیادی برای اجماع ملی و سیاسی داشته و حال هم دارد و این کوشش‌ها ادامه دارد، ولی این‌که چه‌کسی مانع این است مردم می‌توانند در آینده بالای او قضاوت کنند.»

برخی از این سیاست‌گران هم می‌گویند که حکومت در اوضاع بحرانی دست به دامن سیاست‌گران می‌شود، اما وقتی به‌هدف رسید به تعهداتش عمل نمی‌کند.

سید اسحاق گیلانی، رهبرحزب نهضت گفت: «به این سیاسون تعجب می‌کنم... هفته ده بار می‌روند و هیچ نتیجه نمی‌داشته باشد.»

اما ارگ می‌گوید که رییس‌جمهور غنی در روزهای اخیر میزبان چندین تن از چهره‌های اثرگذار سیاسی بوده‌است.

وحید عمر، مشاور رییس‌جمهور در امور روابط عامه و استراتیژیک بیان داشت: «در رهبری سیاسی درون و بیرون از حکومت روی یک موضوع اجماع دارد که همه ما در این وقت در یک صف ایستاد می‌شویم و در مقابل دشمن مبارزه می‌کنیم.»

این در حالی است که جنگ در کشور شدت گرفته‌است و در جریان دو ماه اخیر دست‌کم هفتاد ولسوالی بدست طالبان افتاده‌اند. اخیرأ طالبان حمله‌های شان را بر چندین شهر در شمال کشور نیز آغاز کرده‌اند.

همزمان با این، باشنده‌گان چندین ولایت در شمال و بخش‌های دیگر کشور در برابر طالبان سلاح برداشته‌اند.

هم‌رسانی کنید