Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نیروهای امریکایی پایگاه هوایی بگرام را ترک کردند

نیروهای امریکایی از بزرگترین پایگاه نظامی شان در افغانستان بیرون شدند. وزارت دفاع ملی می گوید که ازاین پس نیروهای ارتش کشور ازپایگاه نظامی بگرام  برای پیکار با هراس اس افگنی و سازمان دهی عملیات های بزرگ نظامی کار خواهد گرفت.

وزارت خارجه امریکا هشدارمی دهد هرحکومتی که با زور درافغانستان روی کار آید برای جامعه جهانی پذیرفتنی نخواهد بود.همزمان زلمی خلیل زاد می گوید که واشنگتن برای حمله بر اهداف هراس افگنانی در افغانستان ازاوضاع این کشورنظارت می کند.

بگرام پایگاهی که بزرگترین مرکز سوق واداره فعالیت های ضد هراس افگنی بیست سال گذشته درافغانستان شناخته می شد،اکنون نیروهای امریکایی به گونه کامل از آن بیرون شده اند.

در اوج حضور نیروهای خارجی درافغانستان بگرام پایگاه نزدیک به ۱۰۰ هزار نظامی خارجی بود.

اکنون تمامی مسوولیت های بگرام بردوش نیروهای ارتش است.

بسته شدن بزرگترین پایگاه نیرهای خارجی درافغانستان ،روشن ترین نشانه است که نیروهای امریکایی دیگر دراین کشور نخواهند بود.

طالبان درواکنش به خروج نیروهای امریکایی ازبگرام می گویند که  افغانستان درحال نزدیک شدن به صلح است.

زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، گفت: «جنگ با پیشروی های طالبان پایان نخواهد یافت. زیرا افغانان دیگر دربرابر آنان مقاومت خواهند کرد.احتمال وجود  دارد که به جای دو طرف یعنی حکومت وطالبان، شکل گیری ملیشه های تازه بدتر خواهد شد.پس ظهور چندین جناح درجنگ مذاکرات را پیچیده تر خواهد ساخت.»

در همین حال، فرمانده کل نیروهای امریکایی با رییس جمهورغنی دیدار کرد.

نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت: «هر حکومتی که به زور روی کار آید، پذیرفته نخواهد شد ، قانونی تلقی نخواهد شد و از جامعه بین المللی کمک نخواهد گرفت. آنچه می توانم به طور گسترده بگویم این است که ، البته ، هدف ما این است که به پشتیبانی از نیروهای دفاع ملی و امنیتی افغانستان ،  ادامه دهیم. هم اکنون یک نیروی دائمی متشکل از بیش از ۳۰۰ هزار نیروی  افغان است.»

روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان در اول ماه می آغاز شد و انتظار می رود که تا یازدهم ماه سپتمر تکمیل شود. حالا نیروهای امریکایی تنها اینجا در سفارت امریکا و میدان هوایی کابل حضور دارند. گزارش های هم است که با تکمیل شدن روند خروج ، شماری از نیروهای امریکایی برای امنیت سفارت خانه ها و میدان هوایی کابل باقی خواهند ماند.

نیروهای امریکایی پایگاه هوایی بگرام را ترک کردند

عقب نشینی از بگرام روشن ترین نشانه یی است که فرجامین نیروهای امریکایی در حال ترک افغانستان استند.

Thumbnail

نیروهای امریکایی از بزرگترین پایگاه نظامی شان در افغانستان بیرون شدند. وزارت دفاع ملی می گوید که ازاین پس نیروهای ارتش کشور ازپایگاه نظامی بگرام  برای پیکار با هراس اس افگنی و سازمان دهی عملیات های بزرگ نظامی کار خواهد گرفت.

وزارت خارجه امریکا هشدارمی دهد هرحکومتی که با زور درافغانستان روی کار آید برای جامعه جهانی پذیرفتنی نخواهد بود.همزمان زلمی خلیل زاد می گوید که واشنگتن برای حمله بر اهداف هراس افگنانی در افغانستان ازاوضاع این کشورنظارت می کند.

بگرام پایگاهی که بزرگترین مرکز سوق واداره فعالیت های ضد هراس افگنی بیست سال گذشته درافغانستان شناخته می شد،اکنون نیروهای امریکایی به گونه کامل از آن بیرون شده اند.

در اوج حضور نیروهای خارجی درافغانستان بگرام پایگاه نزدیک به ۱۰۰ هزار نظامی خارجی بود.

اکنون تمامی مسوولیت های بگرام بردوش نیروهای ارتش است.

بسته شدن بزرگترین پایگاه نیرهای خارجی درافغانستان ،روشن ترین نشانه است که نیروهای امریکایی دیگر دراین کشور نخواهند بود.

طالبان درواکنش به خروج نیروهای امریکایی ازبگرام می گویند که  افغانستان درحال نزدیک شدن به صلح است.

زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، گفت: «جنگ با پیشروی های طالبان پایان نخواهد یافت. زیرا افغانان دیگر دربرابر آنان مقاومت خواهند کرد.احتمال وجود  دارد که به جای دو طرف یعنی حکومت وطالبان، شکل گیری ملیشه های تازه بدتر خواهد شد.پس ظهور چندین جناح درجنگ مذاکرات را پیچیده تر خواهد ساخت.»

در همین حال، فرمانده کل نیروهای امریکایی با رییس جمهورغنی دیدار کرد.

نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت: «هر حکومتی که به زور روی کار آید، پذیرفته نخواهد شد ، قانونی تلقی نخواهد شد و از جامعه بین المللی کمک نخواهد گرفت. آنچه می توانم به طور گسترده بگویم این است که ، البته ، هدف ما این است که به پشتیبانی از نیروهای دفاع ملی و امنیتی افغانستان ،  ادامه دهیم. هم اکنون یک نیروی دائمی متشکل از بیش از ۳۰۰ هزار نیروی  افغان است.»

روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان در اول ماه می آغاز شد و انتظار می رود که تا یازدهم ماه سپتمر تکمیل شود. حالا نیروهای امریکایی تنها اینجا در سفارت امریکا و میدان هوایی کابل حضور دارند. گزارش های هم است که با تکمیل شدن روند خروج ، شماری از نیروهای امریکایی برای امنیت سفارت خانه ها و میدان هوایی کابل باقی خواهند ماند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره