Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامۀ درگیری‌ها در شهر قلعۀ نو بادغیس

یک منبع امنیتی در ولایت بادغیس امروز (پنج‌شنبه، ۱۷ سرطان) می‌گوید که حمله‌های طالبان بر شهر قلعه نو، مرکز این ولایت، از سر گرفته شده‌اند.

به‌گفتۀ این منبع، اکنون جنگ در ساختمان ولایت، فرماندهی پولیس، ریاست امنیت ملی و لوای سوم ارتش در شهر قلعه نو، به شدت جریان داشت.

این درگیری‌ها روز گذشته هنگامی آغاز شدند که طالبان بر بخش‌های از قلعۀ نو حمله کردند و با نیروهای امنیتی، درگیر شدند.

وزارت دفاع امروز در یک خبرنامه اعلام کرده‌است که شماری زیادی از نیروهای کماندوی تازه نفس شب گذشته به شهر قعلۀ نو رسیده‌اند و عملیات پاک سازی، ادامه دارد.

این وزارت نیز می‌گوید که روز گذشته، نیروهای امنیتی و نیروهای ویژۀ با حمایت قوای هوایی، گروه‌های طالبان را در بخش‌های مختلف مرکز بادغیس هدف قرار داده اند و در نتیجۀ ۶۹ طالب کشته و ۲۳ تن دیگر آنان، زخم برداشته‌اند.

مقام‌های نظامی در بادغیس می‎‌گویند که دومین حملۀ گروهی طالبان بر شهر قلعۀ نو را عقب زده‌اند.

شیر آقا الکوزی، فرمانده پولیس بادغیس می گوید: "از سوی نیروهای امنیتی جواب دندان شکن به طالبان داده شده‌است. اوضاع در شهر قلعه نو زیر کنترول نیروهای امنیتی است. دشمنان کور خوانده‌اند که شهر قلعۀ نو را تصرف کند."

حسیب‌الله آخندزاده، فرمانده لوای سوم ارتش در بادغیس نیز می‌گوید: "صبح درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و دشمن در شهر قلعۀ نو وجود داشت و اوضاع امنیتی وخیم بود. اکنون جنگ در قلعۀ نو پایان یافته‌است و طالبان از بخش‌هایی که بر شهر قلعۀ نو حمله کرده بودند، با دادن تلفات در آنجا فرار کرده‌اند."

مقام‌های محلی بادغیس تأیید می‌کنند که شماری از مقام‌های امنیتی این ولایت، به‌شمول جواجه مراد مراد، آمر امنیت فرماندهی پولیس، ابوبکر مرادی، معاون نخست ریاست امنیت ملی، سراج‌الدین پیمان فرمانده قرارگاۀ پولیس، عمر عظیمی، آمر حوزۀ اول پولیس شهر قلعه نو، نادر، فرمانده تولی محافظت عامه، خیرمحمد عارفی، فرمانده اردوی منطقه‌یی با ده‌ها نیروی امنیتی و امکانات نظامی به طالبان، تسلیم شده‌اند.

از پیوستن خان جان ظفر و محمد فرید اخی‌زی، دو عضو شورای ولایتی بادغیس هم به طالبان گزارش شده‌است.

 در همین حال، در نبردهای دو روزه شهر قلعۀ نو، دو غیرنظامی جان باخته‌اند و بیش از ۶۰  تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

از سویی دیگر، مقام‌های محلی هرات تأیید می‌کنند که نیروهای امنیتی از ولسوالی‌های زنده جان و کشک کهنه این ولایت عقب نشینی کرده‌اند.

همچنان از تصرف برخی از بخش‌های ولسوالی‌های شیندند، کهسان و پشتون زرغون این ولایت از سوی طالبان و درگیری‌ها شدید در ولسوالی گذره این ولایت، گزارش شده‌است.

وزارت دفاع ملی از کشته شدن نزدیک به ۷۰ طالب مسلح در عملیات‌های نیروهای امنیتی و حمله‌های هوایی در شهر قلعۀ نو، خبر می‌دهند.

مقام‌های محلی هرات هم می‌گویند که بیش از ۳۰ طالب مسلح در جریان نبردها، در شماری از ولسوالی‌های این ولایت، کشته شده‌اند.

طالبان تاکنون دربارۀ حمله بر شهر قلعۀ نو، چیزی نگفته‌اند.

ادامۀ درگیری‌ها در شهر قلعۀ نو بادغیس

یک منبع امنیتی می‌گوید که اکنون جنگ در ساختمان ولایت، فرماندهی پولیس، ریاست امنیت ملی و لوای سوم ارتش در شهر قلعه نو، به شدت جریان دارد.

Thumbnail

یک منبع امنیتی در ولایت بادغیس امروز (پنج‌شنبه، ۱۷ سرطان) می‌گوید که حمله‌های طالبان بر شهر قلعه نو، مرکز این ولایت، از سر گرفته شده‌اند.

به‌گفتۀ این منبع، اکنون جنگ در ساختمان ولایت، فرماندهی پولیس، ریاست امنیت ملی و لوای سوم ارتش در شهر قلعه نو، به شدت جریان داشت.

این درگیری‌ها روز گذشته هنگامی آغاز شدند که طالبان بر بخش‌های از قلعۀ نو حمله کردند و با نیروهای امنیتی، درگیر شدند.

وزارت دفاع امروز در یک خبرنامه اعلام کرده‌است که شماری زیادی از نیروهای کماندوی تازه نفس شب گذشته به شهر قعلۀ نو رسیده‌اند و عملیات پاک سازی، ادامه دارد.

این وزارت نیز می‌گوید که روز گذشته، نیروهای امنیتی و نیروهای ویژۀ با حمایت قوای هوایی، گروه‌های طالبان را در بخش‌های مختلف مرکز بادغیس هدف قرار داده اند و در نتیجۀ ۶۹ طالب کشته و ۲۳ تن دیگر آنان، زخم برداشته‌اند.

مقام‌های نظامی در بادغیس می‎‌گویند که دومین حملۀ گروهی طالبان بر شهر قلعۀ نو را عقب زده‌اند.

شیر آقا الکوزی، فرمانده پولیس بادغیس می گوید: "از سوی نیروهای امنیتی جواب دندان شکن به طالبان داده شده‌است. اوضاع در شهر قلعه نو زیر کنترول نیروهای امنیتی است. دشمنان کور خوانده‌اند که شهر قلعۀ نو را تصرف کند."

حسیب‌الله آخندزاده، فرمانده لوای سوم ارتش در بادغیس نیز می‌گوید: "صبح درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و دشمن در شهر قلعۀ نو وجود داشت و اوضاع امنیتی وخیم بود. اکنون جنگ در قلعۀ نو پایان یافته‌است و طالبان از بخش‌هایی که بر شهر قلعۀ نو حمله کرده بودند، با دادن تلفات در آنجا فرار کرده‌اند."

مقام‌های محلی بادغیس تأیید می‌کنند که شماری از مقام‌های امنیتی این ولایت، به‌شمول جواجه مراد مراد، آمر امنیت فرماندهی پولیس، ابوبکر مرادی، معاون نخست ریاست امنیت ملی، سراج‌الدین پیمان فرمانده قرارگاۀ پولیس، عمر عظیمی، آمر حوزۀ اول پولیس شهر قلعه نو، نادر، فرمانده تولی محافظت عامه، خیرمحمد عارفی، فرمانده اردوی منطقه‌یی با ده‌ها نیروی امنیتی و امکانات نظامی به طالبان، تسلیم شده‌اند.

از پیوستن خان جان ظفر و محمد فرید اخی‌زی، دو عضو شورای ولایتی بادغیس هم به طالبان گزارش شده‌است.

 در همین حال، در نبردهای دو روزه شهر قلعۀ نو، دو غیرنظامی جان باخته‌اند و بیش از ۶۰  تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

از سویی دیگر، مقام‌های محلی هرات تأیید می‌کنند که نیروهای امنیتی از ولسوالی‌های زنده جان و کشک کهنه این ولایت عقب نشینی کرده‌اند.

همچنان از تصرف برخی از بخش‌های ولسوالی‌های شیندند، کهسان و پشتون زرغون این ولایت از سوی طالبان و درگیری‌ها شدید در ولسوالی گذره این ولایت، گزارش شده‌است.

وزارت دفاع ملی از کشته شدن نزدیک به ۷۰ طالب مسلح در عملیات‌های نیروهای امنیتی و حمله‌های هوایی در شهر قلعۀ نو، خبر می‌دهند.

مقام‌های محلی هرات هم می‌گویند که بیش از ۳۰ طالب مسلح در جریان نبردها، در شماری از ولسوالی‌های این ولایت، کشته شده‌اند.

طالبان تاکنون دربارۀ حمله بر شهر قلعۀ نو، چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید