Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امریکا: خروج نیروها از افغانستان تا ماه آگست تمام خواهد شد

آستین لوید، وزیر دفاع امریکا روز چهارشنبه (۳۰ سرطان) در یک نشست خبری مشترک با جنرال مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش این کشور اعلام کرده‌است که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا ماه آگست سال روان میلادی، تمام خواهد شد.

او افزود که اکنون ارتش این کشور مأموریت را باید انجام دهد که شامل حفاظت از حضور دیپلماتیک امریكا در افغانستان، تأمین بودجه به نیروهای افغان، مشوره‌دهی به وزارت‌خانه‌های افغانستان و جلوگیری از ظهور مجدد تهدید هراس‌افگنان است.

او می‌افزاید: "ما هنوز در مسیر هستیم که دورۀ برگشت را تا پایان ماه آگست، تمام کنیم."

به‌گفتۀ او: "اینها دوستان ایالات متحده هستند که کارهای شجاعانه انجام داده‌اند و ما تعهدات خود را در قبال آنها و خانواده‌های آنها، بسیار جدی می‌گیریم."

در همین حال، جنرال میلی می‌گوید که تمام پایگاه‌های عملیاتی نظامی در خارج از کابل به‌گونۀ کامل به وزارت دفاع افغانستان و نیروهای امنیتی افغان، انتقال یافته‌اند.

او افزود: "شماری کمی از افراد عمدتاً نظامی، اما برخی از غیرنظامیان، پیمانکاران و و وزارت امور خارجه برای تأمین امنیت و تقویت حضور دیپلماتیک ما در کابل، باقی مانده‌اند. نیروها در اینجا برای دستیابی به پنج وظیفه مداوم کلیدی هستند."

او تأکید کرد که این پنج مأموریت شامل حضور اصلی دیپلماتیک قوی در کابل و حفظ یک میدان هوایی امن در کابل است.

او در ادامه می‌گوید: "بنابر این، ما همچنان منابع امنیتی خود را وقف تأمین امنیت سفارت، امنیت منطقۀ بین‌المللی و امنیت پایگاۀ کایا، میدان هوایی بین‌المللی کابل برای دیپلمات‌ها، کارمندان و پشتیبانی مداوم ما از دولت افغانستان."

او به این باور است که نیروهای امنیتی افغان جنگ و دفاع از کشورشان را دارند و نیروهای امریکایی در صورت نیاز، مطابق با راهنمایی‌های رییس‌جمهور و وزیر دفاع امریکا، از نیروهای امنیتی افغانستان پشتیبانی خواهند کرد.

اما او اضافه کرد: "آیندۀ افغانستان به‌گونۀ کامل در دست مردم افغانستان است و یک دامنۀ نتیجۀ احتمالی در افغانستان وجود دارد. من می‌خواهم بارها و بارها تأکید کنم، و قبلاً نیز این را گفته‌ام، نتیجۀ منفی، یعنی تسخیر نظامی طالبان، یک نتیجه‌گیری فراموش شده نیست. ما همچنان وضعیت را از نزدیک نظارت می‌کنیم و در صورت نیاز، تنظیمات را انجام خواهیم داد."

او تصریح کرد که امریکا توانایی دفاع از خود را حفظ خواهد کرد.

او در این باره می‌گوید: "ما از امکانات نظامی برخوردار هستیم و چندین گزینه در اختیار داریم تا از نیروی خود در افغانستان و سراسر منطقه، کاملاً محافظت کنیم."

او ادامه داد: "ایالات متحده توانایی ضد هراس‌افگنی بیرون مرزی خود را حفظ کرده و اکنون تنظیم است و اکنون برای شناسایی و رفع هرگونه تهدید هراس‌افگنی بر امریکا، موثر است."

او دربارۀ افزایش حمله‌های طالبان نیز می‌گوید که او به این باور است که طالبان بیش از ۲۰۰ ولسوالی را در افغانستان تصرف کرده‌اند، اما افزود که نیمی از ۴۱۹ ولسوالی در این کشور است.

او می‌افزاید: "شما ۳۴ مرکز ولسوالی در افغانستان دارد. هیچ یک از آنها تا امروز از سوی طالبان تصرف نشده‌است، اگرچه طالبان احتمالاً نیمی از آنها را زیر فشار قرار می‌دهد."

امریکا: خروج نیروها از افغانستان تا ماه آگست تمام خواهد شد

رییس ستاد مشترک ارتش امریکا می‌گوید که تمام پایگاه‌های عملیاتی نظامی در خارج از کابل به‌گونۀ کامل به نیروهای امنیتی افغان، انتقال یافته‌اند.

Thumbnail

آستین لوید، وزیر دفاع امریکا روز چهارشنبه (۳۰ سرطان) در یک نشست خبری مشترک با جنرال مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش این کشور اعلام کرده‌است که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا ماه آگست سال روان میلادی، تمام خواهد شد.

او افزود که اکنون ارتش این کشور مأموریت را باید انجام دهد که شامل حفاظت از حضور دیپلماتیک امریكا در افغانستان، تأمین بودجه به نیروهای افغان، مشوره‌دهی به وزارت‌خانه‌های افغانستان و جلوگیری از ظهور مجدد تهدید هراس‌افگنان است.

او می‌افزاید: "ما هنوز در مسیر هستیم که دورۀ برگشت را تا پایان ماه آگست، تمام کنیم."

به‌گفتۀ او: "اینها دوستان ایالات متحده هستند که کارهای شجاعانه انجام داده‌اند و ما تعهدات خود را در قبال آنها و خانواده‌های آنها، بسیار جدی می‌گیریم."

در همین حال، جنرال میلی می‌گوید که تمام پایگاه‌های عملیاتی نظامی در خارج از کابل به‌گونۀ کامل به وزارت دفاع افغانستان و نیروهای امنیتی افغان، انتقال یافته‌اند.

او افزود: "شماری کمی از افراد عمدتاً نظامی، اما برخی از غیرنظامیان، پیمانکاران و و وزارت امور خارجه برای تأمین امنیت و تقویت حضور دیپلماتیک ما در کابل، باقی مانده‌اند. نیروها در اینجا برای دستیابی به پنج وظیفه مداوم کلیدی هستند."

او تأکید کرد که این پنج مأموریت شامل حضور اصلی دیپلماتیک قوی در کابل و حفظ یک میدان هوایی امن در کابل است.

او در ادامه می‌گوید: "بنابر این، ما همچنان منابع امنیتی خود را وقف تأمین امنیت سفارت، امنیت منطقۀ بین‌المللی و امنیت پایگاۀ کایا، میدان هوایی بین‌المللی کابل برای دیپلمات‌ها، کارمندان و پشتیبانی مداوم ما از دولت افغانستان."

او به این باور است که نیروهای امنیتی افغان جنگ و دفاع از کشورشان را دارند و نیروهای امریکایی در صورت نیاز، مطابق با راهنمایی‌های رییس‌جمهور و وزیر دفاع امریکا، از نیروهای امنیتی افغانستان پشتیبانی خواهند کرد.

اما او اضافه کرد: "آیندۀ افغانستان به‌گونۀ کامل در دست مردم افغانستان است و یک دامنۀ نتیجۀ احتمالی در افغانستان وجود دارد. من می‌خواهم بارها و بارها تأکید کنم، و قبلاً نیز این را گفته‌ام، نتیجۀ منفی، یعنی تسخیر نظامی طالبان، یک نتیجه‌گیری فراموش شده نیست. ما همچنان وضعیت را از نزدیک نظارت می‌کنیم و در صورت نیاز، تنظیمات را انجام خواهیم داد."

او تصریح کرد که امریکا توانایی دفاع از خود را حفظ خواهد کرد.

او در این باره می‌گوید: "ما از امکانات نظامی برخوردار هستیم و چندین گزینه در اختیار داریم تا از نیروی خود در افغانستان و سراسر منطقه، کاملاً محافظت کنیم."

او ادامه داد: "ایالات متحده توانایی ضد هراس‌افگنی بیرون مرزی خود را حفظ کرده و اکنون تنظیم است و اکنون برای شناسایی و رفع هرگونه تهدید هراس‌افگنی بر امریکا، موثر است."

او دربارۀ افزایش حمله‌های طالبان نیز می‌گوید که او به این باور است که طالبان بیش از ۲۰۰ ولسوالی را در افغانستان تصرف کرده‌اند، اما افزود که نیمی از ۴۱۹ ولسوالی در این کشور است.

او می‌افزاید: "شما ۳۴ مرکز ولسوالی در افغانستان دارد. هیچ یک از آنها تا امروز از سوی طالبان تصرف نشده‌است، اگرچه طالبان احتمالاً نیمی از آنها را زیر فشار قرار می‌دهد."

هم‌رسانی کنید