Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار سازمان ملل به طالبان: نظام مستبدانه و سرکوب‌گر پذیرفتی نیست

سازمان ملل متحد به طالبان هشدار می‌هد که جهان برخوردهای این گروه در افغانستان را زیر نظارت دارد و سرکوب زنان، اقلیت‌ها و نظام مستبدانه برای این سازمان پذیرفتنی نیسند.

دیبورا لاینز، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل در افغانستان که امروز در نشست مشترک نظارت و انسجام، در ارگ سخن‌ می‌زد، تأکید کرد که طالبان باید از خشونت‌ها دست بردارند تا زمینه برای کمک به نیمی مردم افغانستان که نیاز به کمک‌های عاجل دارند، فراهم شود.

او در این باره بیان داشت: «اگر تحرکی در میز مذاکره وجود نداشته باشد و در عوض نقض حقوق‌بشر و حتی بدتر از آن رویدادهای وحشیانه در بخش‌هایی که طالبان کنترل می‌کنند، رخ دهند، طالبان به‌عنوان یک شریک مناسب برای جامعه بین‌المللی دیده نمی‌شوند.»

نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل در افغانستان افزود: «هیچ کمک‌کنندۀ اصلی سرکوب زنان را حمایت مالی نخواهد کرد. بگذارید دوباره بگویم، هیچ کمک کننده عمده‌یی سرکوب زنان را حمایت نخواهد کرد و همچنین هیچ اهدا کننده عمده‌یی از تبعیض اقلیت‌ها، جلوگیری از آموزش دختران یا احکام اقتدارگرا پشتیبانی مالی نخواهد کرد.»

رییس‌جمهور غنی که در این نشست حضور داشت، بر حفظ جمهوریت تأکید ورزید و گفت که جنگ راه‌حل معضل افغانستان نیست.

نماینده‌گان شماری از سازمان‌ها و کشورهای کمک کننده در این نشست ادامه کمک‌های شان را به افغانستان مشروط به اصلاحات و مبارزه با فساد اداری دانستند.

هشدار سازمان ملل به طالبان: نظام مستبدانه و سرکوب‌گر پذیرفتی نیست

رییس‌جمهور غنی که در این نشست حضور داشت، بر حفظ جمهوریت تأکید ورزید و گفت که جنگ راه‌حل معضل افغانستان نیست.

Thumbnail

سازمان ملل متحد به طالبان هشدار می‌هد که جهان برخوردهای این گروه در افغانستان را زیر نظارت دارد و سرکوب زنان، اقلیت‌ها و نظام مستبدانه برای این سازمان پذیرفتنی نیسند.

دیبورا لاینز، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل در افغانستان که امروز در نشست مشترک نظارت و انسجام، در ارگ سخن‌ می‌زد، تأکید کرد که طالبان باید از خشونت‌ها دست بردارند تا زمینه برای کمک به نیمی مردم افغانستان که نیاز به کمک‌های عاجل دارند، فراهم شود.

او در این باره بیان داشت: «اگر تحرکی در میز مذاکره وجود نداشته باشد و در عوض نقض حقوق‌بشر و حتی بدتر از آن رویدادهای وحشیانه در بخش‌هایی که طالبان کنترل می‌کنند، رخ دهند، طالبان به‌عنوان یک شریک مناسب برای جامعه بین‌المللی دیده نمی‌شوند.»

نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل در افغانستان افزود: «هیچ کمک‌کنندۀ اصلی سرکوب زنان را حمایت مالی نخواهد کرد. بگذارید دوباره بگویم، هیچ کمک کننده عمده‌یی سرکوب زنان را حمایت نخواهد کرد و همچنین هیچ اهدا کننده عمده‌یی از تبعیض اقلیت‌ها، جلوگیری از آموزش دختران یا احکام اقتدارگرا پشتیبانی مالی نخواهد کرد.»

رییس‌جمهور غنی که در این نشست حضور داشت، بر حفظ جمهوریت تأکید ورزید و گفت که جنگ راه‌حل معضل افغانستان نیست.

نماینده‌گان شماری از سازمان‌ها و کشورهای کمک کننده در این نشست ادامه کمک‌های شان را به افغانستان مشروط به اصلاحات و مبارزه با فساد اداری دانستند.

هم‌رسانی کنید