Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خانواده‌های خبرنگاران بازداشت شده در کندهار خواهان آزادی آنان اند

خبرنگاران کندهار و خانواده‌های چهار خبرنگاری که در این ولایت از سوی امنیت ملی بازداشت شده‌اند، یک بار دیگر خواستار آزادی آنان استند.

آنان امروز دوشنبه در نشستی، از این‌که دربارۀ چگونگی بازداشت این چهار خبرنگار از سوی امنیت ملی وضاحتی هم داده نشده انتقاد کردند.

بسم‌الله وطن‌دوست، قدرت‌الله سلطانی، مجیب عبیدی و ثناالله صیام، چهار خبرنگاری استند که پانزده روز پیش، پس از آن‌که از ولسوالی سپین‌بولدک کندهار به مرکز این ولایت برگشتند، از سوی امنیت ملی بازداشت شدند. امنیت ملی اما آنان را متهم کرده‌است که به سود طالبان تبلیغ می‌کردند.

محمد اسماعیل، برادر بسم‌الله وطن‌دوست گفت: «ما بسیار به تشویش استیم. تمام خانواده، نزدیکان، مادر و پدر، برادران؛ نه از مرگ آنان خبری است و نه از زنده‌گی‌شان! به هرکس زنگ می‌زنیم، می‌گوید من خبر ندارم ازشان.»

نوراحمد الهام ، خویشاوند ثناالله صیام نیز اظهار داشت: «باید در باره آنان به ما معلومات بدهند که کجاستند و چطور استند؛ زیرا از پانزده روز بدین‌سو، ما در باره آنان هیچ معلومات نداریم.»

خبرنگاران کندهار، بازداشت این همکاران‌شان را گونه‌یی تلاش برای خاموش‌ساختن رسانه‌ها در این ولایت می‌دانند.

نذیراحمد دقیق، خبرنگار در کندهار بیان داشت: «در حالی‌که باید با خبرنگاران ما کمک شود، دست‌شان گرفته شود، در این‌جا برعکس، خبرنگاران بی‌ آن‌که کدام مشکلی ایجاد کرده باشند، بی کدام کاستی در کارشان، گرفتار می‌شوند و در باره سرنوشت‌شان هم معلومات وجود ندارد.»

نهادهای پشتیبان خبرنگاران در کندهار نیز این کار امنیت ملی را در این ولایت، غیرقانونی می‌گویند.

سمیع غیرت‌مل، مسؤول نهاد نی در جنوب اظهار داشت: «امنیت ملی این کار را در مخالفت با قانون رسانه‌ها انجام داده است. امیدواریم برای این خبرنگاران عدالت‌خواهی شود و هرچه زودتر که ممکن است این خبرنگاران آزاد شوند.»

در همین‌حال، امنیت ملی که می‌گوید رسیده‌گی به این قضیه به نهادهای عدلی و قضایی واگذار شده، در پاسخ به واکنش‌ها به بازداشت این خبرنگاران گفته که این نهاد به آزادی بیان و فعالیت قانونی رسانه‌ها تعهد دارد؛ اما به هیچ رسانه‌یی حق سرپیچی از قوانین کشور را نمی‌دهد.

خانواده‌های خبرنگاران بازداشت شده در کندهار خواهان آزادی آنان اند

خبرنگاران کندهار، بازداشت این همکاران‌شان را گونه‌یی تلاش برای خاموش‌ساختن رسانه‌ها در این ولایت می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

خبرنگاران کندهار و خانواده‌های چهار خبرنگاری که در این ولایت از سوی امنیت ملی بازداشت شده‌اند، یک بار دیگر خواستار آزادی آنان استند.

آنان امروز دوشنبه در نشستی، از این‌که دربارۀ چگونگی بازداشت این چهار خبرنگار از سوی امنیت ملی وضاحتی هم داده نشده انتقاد کردند.

بسم‌الله وطن‌دوست، قدرت‌الله سلطانی، مجیب عبیدی و ثناالله صیام، چهار خبرنگاری استند که پانزده روز پیش، پس از آن‌که از ولسوالی سپین‌بولدک کندهار به مرکز این ولایت برگشتند، از سوی امنیت ملی بازداشت شدند. امنیت ملی اما آنان را متهم کرده‌است که به سود طالبان تبلیغ می‌کردند.

محمد اسماعیل، برادر بسم‌الله وطن‌دوست گفت: «ما بسیار به تشویش استیم. تمام خانواده، نزدیکان، مادر و پدر، برادران؛ نه از مرگ آنان خبری است و نه از زنده‌گی‌شان! به هرکس زنگ می‌زنیم، می‌گوید من خبر ندارم ازشان.»

نوراحمد الهام ، خویشاوند ثناالله صیام نیز اظهار داشت: «باید در باره آنان به ما معلومات بدهند که کجاستند و چطور استند؛ زیرا از پانزده روز بدین‌سو، ما در باره آنان هیچ معلومات نداریم.»

خبرنگاران کندهار، بازداشت این همکاران‌شان را گونه‌یی تلاش برای خاموش‌ساختن رسانه‌ها در این ولایت می‌دانند.

نذیراحمد دقیق، خبرنگار در کندهار بیان داشت: «در حالی‌که باید با خبرنگاران ما کمک شود، دست‌شان گرفته شود، در این‌جا برعکس، خبرنگاران بی‌ آن‌که کدام مشکلی ایجاد کرده باشند، بی کدام کاستی در کارشان، گرفتار می‌شوند و در باره سرنوشت‌شان هم معلومات وجود ندارد.»

نهادهای پشتیبان خبرنگاران در کندهار نیز این کار امنیت ملی را در این ولایت، غیرقانونی می‌گویند.

سمیع غیرت‌مل، مسؤول نهاد نی در جنوب اظهار داشت: «امنیت ملی این کار را در مخالفت با قانون رسانه‌ها انجام داده است. امیدواریم برای این خبرنگاران عدالت‌خواهی شود و هرچه زودتر که ممکن است این خبرنگاران آزاد شوند.»

در همین‌حال، امنیت ملی که می‌گوید رسیده‌گی به این قضیه به نهادهای عدلی و قضایی واگذار شده، در پاسخ به واکنش‌ها به بازداشت این خبرنگاران گفته که این نهاد به آزادی بیان و فعالیت قانونی رسانه‌ها تعهد دارد؛ اما به هیچ رسانه‌یی حق سرپیچی از قوانین کشور را نمی‌دهد.

هم‌رسانی کنید